Tisztelt Hallgatók!

 

A szigorlat időpontja: 2018. május 28.

Letölthető útmutató

 

A pedagógiai-pszichológai komplex szigorlatnak az a szerepe a tanárképzésben, hogy összefoglalóan zárja le a tanárképzéshez szükséges elméleti tanulmányokat.

A szigorlatra jelentkezés feltétele a tantervbe foglalt tantárgyi előfeltételek teljesítése. Szigorlatra azok a Hallgatók jelentkezhetnek, akik minden előzetes pedagógiai és pszichológiai tantárgyukat teljesítették, és mindez indexükbe is beírásra került. Ezt igazolja a Tanulmányi Osztály által az indexbe elhelyezett szigorlati pecsét.

A szigorlat reggelén minden hallgató a Tanulmányi Osztályon veheti fel a szükséges dokumentumokat (index, szigorlati jegyzőkönyv). Csak mindezekkel együtt lehet a vizsgán részt venni. A vizsganapok részletes időbeosztása itt olvasható. A vizsganapokon a vizsgabizottságok két alkalommal, 12 óra és 16 óra után hirdetik ki az addig vizsgázott hallgatók eredményeit.

A tételek és követelmények a korábbi tanulmányokra, az elvégzett pedagógiai és pszichológiai tárgyú kurzusok anyagára, és elsősorban az ott felhasznált szakirodalomra épülnek. A tételsor a tanári „Képzési és kimeneti követelmények” című jogszabály logikáját követi. Ezen kompetenciák megszerzése a tanárrá válás feltételei. A kilenc tétel a kilenc tanári kompetenciát fogja át. Az útmutatóban találják a tételek címeit, a legfontosabb fogalmakat tartalmazó sillabuszt, az ez után következő részben az ajánlott irodalom részletes felsorolását. A szakirodalom feldolgozásakor megfelelően szelektálva úgy készüljenek fel, hogy képesek legyenek az egyes témákhoz kapcsolódó átfogó, koherens, megfelelő fogalom- és szóhasználattal megfogalmazott, jól strukturált, összefüggő feleletet adni. A felkészülésre és a feleletre 30-30 perc áll rendelkezésre.

 

Körmendy Zsolt