Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíj a 2018/2019. tanévre

2018. április 10.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/2019. tanévre is kiírta az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját.

 

A 2018/2019. tanévre szóló ösztöndíjprogram keretében a kiemelkedő kutatási és művészeti vagy alkotótevékenységet végző leendő elsőéves hallgatók, valamint doktoranduszok, doktorjelöltek és fiatal oktatók-kutatók öt, illetve tíz hónapos ösztöndíjat nyerhetnek el, amely kiegészül a nyertes pályázóknak juttatott ösztöndíj 40%-ának megfelelő, az ösztöndíjasok kutatásával összefüggő kiadásokra felhasználható intézényi támogatással.

 

A 2018/2019. tanévre a Zeneakadémia az alábbi kategóriákban részesül támogatásban:

 1. Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
 2. Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
 3. "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

A Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjra azok a jelenlegi és leendő doktoranduszok és doktorjelöltek pályázhatnak, akik az ösztöndíjas időszak alatt a Zeneakadémián doktorhallgatói, illetve doktorjelölti jogviszonnyal rendelkeznek.

A Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjra a Zeneakadémia azon 45 év alatti jelenlegi és leendő oktatói és kutatói pályázhatnak, akik az ösztöndíjas időszak alatt MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülnek.

A "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjra azok a leendő elsőévesek pályázhatnak, akik a Zeneakadémiára alapképzésre vagy osztatlan mesterképzésre jelentkeznek, és a pályázati kiírásban megjelölt 2016., 2017. és/vagy 2018. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkeznek.

 

A pályázatok beadási határideje:

 • a doktorandusz-doktorjelölt kategóriában: 2018. május 10.
 • a Bolyai+ kategóriában: 2018. május 10.
 • a "Tehetséggel fel!" kategóriában: 2018. június 13.

 

A pályázatokat a pályázati kiírásban meghatározott formában és dokumentumokkal kell eljuttatni postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának titkárságára (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.) az alábbiak szerint:

1. Doktorandusz-doktorjelölt kategória:

 • papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, valamint
 • nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók a vonatkozó pályázati kiírás 12.2.1. pontjában meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap szerkeszthető formátumban is), továbbá a pályázat benyújtását megelőző 5 év tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció.
 • A pályázati anyagot a Zeneakadémia Egyetemi Doktori Tanácsa elnökének, Kovács Sándornak címezve kell postázni.

2. Bolyai+ kategória:

 • papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről vagy a 2018. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés, valamint
 • nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók a vonatkozó pályázati kiírás 11.2.1. pontjában meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap, valamint az ÚNKP Bolyai+ kutatási terv szerkeszthető formátumban is).
 • A pályázati anyagot a Zeneakadémia rektorának, Dr. Vigh Andreának címezve kell postázni.

3. "Tehetséggel fel!" kategória:

 • papír alapon, 1 példányban benyújtandó a Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, továbbá a vonatkozó Pályázati Kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt eredmény(ek)ről szóló igazolás, valamint
 • nem újraírható CD-n vagy DVD-n 2 példányban scannelve, illetve elektronikusan benyújtandók a vonatkozó pályázati kiírás 12.2.1. pontjában meghatározott dokumentumok (a Pályázati Adatlap szerkeszthető formátumban is).
 • A pályázati anyagot a Zeneakadémia rektorának, Dr. Vigh Andreának címezve kell postázni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n vagy DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a Zeneakadémiára megérkezett, valamint hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes. Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatók el: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG.

 

Az ösztöndíj összege:

 • doktorhallgatók esetén: 100.000,- Ft/hó/fő
 • doktorjelöltek esetén: 300.000,- Ft/hó/fő
 • fiatal oktatók-kutatók esetén: 200.000,- Ft/hó/fő
 • leendő elsőévesek esetén: 50.000,- Ft/hó/fő

 

Kapcsolat:

A Zeneakadémia intézményi ÚNKP-ügyintézője Kőrösi Márta, titkársági munkatárs. Elérhetőségei:

 • Doktori Iskola titkárság, LFZE Főépület (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.), I. em. IV-es szoba; ügyfélfogadási idő: K-Cs: 10.00-16.00, P: 10.00-13.00
 • Telefon: 06-1-462-4641
 • E-mail: korosi.marta@zeneakademia.hu

 

Letölthető pályázati dokumentumok

Doktorandusz-doktorjelölt kategória

Doktorandusz-doktorjelölt Pályázati Kiírás

Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. sz. melléklete)

Kutatási terv sablon (a Pályázati Adatlap 1. sz. melléklete)

ÖMSZ 2. sz. melléklete (ÚNKP 2018/2019. feladat- és ütemterv - doktorandusz-doktorjelölt)

 

Bolyai+ kategória

Bolyai+ Pályázati Kiírás

Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. sz. melléklete)

Kutatási terv sablon (a Pályázati Adatlap 1. sz. melléklete)

ÖMSZ 2. sz. melléklete (ÚNKP 2018/2019. feladat- és ütemterv - Bolyai+)

 

"Tehetséggel fel!" kategória

"Tehetséggel fel!" Pályázati Kiírás

Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. sz. melléklete)

Kutatási terv sablon (a Pályázati Adatlap 1. sz. melléklete)

ÖMSZ 2. sz. melléklete (ÚNKP 2018/2019. feladat- és ütemterv - "Tehetséggel fel!")

 

Minden kategória

Tudományági, képzési terület szerinti besorolás (a Pályázati Kiírások 3. sz. melléklete)

A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata (a Pályázati Adatlap 2. sz. melléklete)

Pályázói nyilatkozat (a Pályázati Adatlap 3. sz. melléklete)

Ösztöndíj Működési Szabályzat (ÖMSZ)

ÖMSZ 1. sz. melléklete (2018/2019. ÚNKP ösztöndíjpályázatai és ösztöndíjösszegek)

 

 

Nagy elődök

Mottó

Hirdetés

Hirdetés

 

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár