Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György
Felföldi László

Felföldi László

Népzene Tanszék

Táncfolklorisztika

Született: 1947, Szeged
 
Tanulmányok:
1961-1965: Szántó Kovács János Gimnázium, Balassagyarmat
1967-1972: József Attila Tudományegyetem, Szeged - diploma: angol-orosz nyelv és irodalom, néprajz
1984: Egyetemi doktori fokozat
 
Oktatói tevékenység:
2007/2008- tanévtől: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene tanszakának oktatója.
 
Munkahelyek:
1973-1983: Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, Makó
1984-1985: MTA Zenetudományi Intézet, Budapest - munkatárs
1985-1988: MTA Zenetudományi Intézet, Budapest - tudományos titkár
1989-től: MTA Zenetudományi Intézet, Budapest – osztályvezető
 
Főbb kutatási területek:
Terepmunka:
1972-1984: a Dél-kelet Alföld tánchagyományának monografikus kutatása (főként magyarok, cigányok és szerbek)
1984-1988: a magyarországi nemzeti kisebbségek tánchagyománya
1991-1990: a környező országok magyarságának tánchagyománya
1986-1991: a Malozsa völgy tánchagyományának monografikus kutatása
1991-1996: összehasonlító néptánckutatás a Volga vidéki finnugor és törökös népek körében
1996-2000: előadó központú tánckutatás Magyarózdon (Erdély, Románia)
 
Szakmai tevékenység:
 
Szakmai konferenciák szervezője:
1990: a Hagyományos Zene Nemzetközi Tanácsa Tánc Munkacsoportja, 16. szimpóziuma, Budapest
1991: Martin György Emlékülés, Budapest
1995: a finnugor és törökös népek tánc- és zenei hagyománya, Szeged
1997: a magyarországi folklórarchívumok számítógépes adatbázisának megteremtése, Budapest
1998: Multikulturális Európa: Illúzió vagy valóság, Jászberény
1999: Hitelesség: Kié a hagyomány? Szekszárd
2000: a finnugor népek folklórhagyománya az ezredfordulón, Székesfehérvár
 
Hazai és nemzetközi szakmai programokban való részvétel:
1999-2002: OTKA, Számítógéppel segített összehasonlító néptánc morfológia
1999-2002: az európai táncfilm archívumok, mint az európai kulturális örökség része Európai Bizottság
1999-2001: Európa népzenei panorámája, Európai Bizottság
 
Kiadványszerkesztés:
ECTC Bulletin Number 1 1996; Number 4 1998. Budapest, Európai Folklór Központ.
Zenetudományi dolgozatok (Az MTA Zenetudományi Intézet évkönyve), társszerkesztő Lázár Katalinnal 1988, 1989, 1990-1991.
"Essays on Folk Dance and Folk Music from Central and Eastern Europe." (Preceedings of the Conference Commemorating the 60th Anniversary of György Martin`s Birth. Budapest, 1992 February.) Acta Ethnographica Hungarica Tom. 39. Vol. 1-2. Budapest, 1995. (vendégszerkesztő)
"Multicultural Europe: Illusion or reality." Ed. by László Felföldi and Ildikó Sándor. Budapest, European Centre for Traditional Culture 1999. Bibliotheca Traditionis Europae 1.
 
Főbb publikációk:
1981: "Problemü izuchenija horeograficheskogo nasledija finno-ugorskih narodov." (A finnugor népek
tánckutatásának problémái) Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum, Turku 20-27. VIII.
1980. 8. 166-171. Turku, Finland Suomen Kielen Seura.
1985.: "Vengerskie pohoronnüe tancü." (A magyar halottas táncok) Congressus Sextus Internationalis
Fenno-Ugristarum Syktyvkar 1985. Budapest, 295-300.
1995: "Interpretation of the Folk Dances Related Pictures from the Bikkessy Album." Acta Ethnographica
Hungarica Tom. 39. Vol. 1-2. 205-216. Budapest.
1996: "The Connection of Dance and Music. Over or Under-estimation of Their significance." in Dance,  Ritual and Music. Proceedings of the 18th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology,
ICTM August 9-18, 1994 in Skierniewice, Poland. Warsaw, 189-196.
1996: "Folk Dance and Prehistory." Acta Ethnographica Hungarica Tom 41. Vol. 1-4. 149-154. Budapest.
 
Tagságok:
1973-: Magyar Néprajzi Társaság
1990: a Népzenei és Néptánc szakosztály - társelnök, elnök
1990: Magyar Tánctudományi Társaság
1995: Magyar Szemiotikai Társaság
1990-1995: MTA Uralisztikai Komplex Bizottság
1994-1995: MTA Néprajzi Bizottság
1994-1996: A Magyar UNESCO Bizottság Kulturális Szakbizottsága
1990: Martin György Alapítvány, a Kuratórium - tudományos titkár
1987: a Hagyományos Zene Nemzetközi Tanácsa (ICTM), a Tánc Munkacsoport
1997: az Európai Folklór Központ - igazgató
1998: az Európai Folklór Központért Egyesület - elnök
 
Díjak, kitüntetések:
A Magyar Köztársaság Érdemkeresztje - ezüst fokozat
 
Elérhetőség: laszlof[kukac]zti.hu