Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Campus Mundi felhívás hallgatók számára külföldi rövid tanulmányút megvalósítására a 2019/2020. tanévre

2019. március 20.

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi –felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2019. szeptember 1. és 2020. szeptember 30. között megvalósítható rövid tanulmányutak támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

A 2019. tavaszi pályázati fordulóban a 2019. szeptember1. és 2020.szeptember 30. között megvalósuló rövid tanulmányútra lehet pályázni.
A 2019. őszi pályázati fordulóban 2020. március 1. és 2020. szeptember 30. között megvalósuló rövid tanulmányútra lehet pályázni.

 

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe történő bekapcsolódásukat, megjelenésüket, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzésüket. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt. A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

A pályázatot a www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.

 

A pályázat véglegesítésének határideje:

  • tavaszi forduló: 2019. április 30. (kedd) 23:00 óra
  • őszi forduló: 2019. október 10. (csütörtök) 23:00 óra

 

További információk a pályázati kiírásban.