Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés feltételei az LFZE PhD tagozatán

A doktori fokozat megszerzésére a szervezett doktori képzésen kívül, egyéni program alapján is fel lehet készülni. Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés általános feltételeit az LFZE Doktori Szabályzatának (DSZ) 19. §-a szabályozza.

Az egyéni képzésre történő jelentkezés általános feltételei:

 • betöltött 35. életév,
 • igazolt jelentős tudományos eredmény a zenetudomány területén,
 • a szakmai terület átfogó ismerete,
 • legalább „jó” minősítésű (vagy ezzel egyenértékű) diploma megléte a DSZ 12. §-a szerint (gyengébb minősítésű oklevél elfogadását a PhD Doktori Tanács csak a rendkívül kivételes szakmai teljesítményt nyújtó jelentkező számára engedélyezheti),
 • legalább egy világnyelvből (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) letett középfokú vagy annál magasabb szintű, C típusú (komplex) államilag akkreditált (vagy honosított) nyelvvizsga,
 • a felvételi eljárási díj befizetése.

Az egyéni felkészülésre történő jelentkezés jelentkezési lapon történik. A jelentkezés benyújtása folyamatos, azonban a PhD Doktori Tanács félévente egyszer dönt az egyéni felkészülésre történő jelentkezések elfogadásáról.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a jelentkezési díj befizetésének igazolása (68.250,- Ft),
 • szakmai önéletrajz (mely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenetudományi tevékenységét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, publikációk jegyzékét stb.),
 • összefoglaló kutatási terv/disszertációvázlat (4-5 oldal terjedelemben), bibliográfiával
 • legalább „jó” minősítésű egyetemi diploma másolata,
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata.

 

A jelentkezőt a PhD Doktori Tanács akkor hallgatja meg, ha az előzetesen leadott tudományos tevékenységét bemutatott anyag alapján arra alkalmasnak tartja. A meghallgatás során a jelentkező dokumentumokkal igazolja, hogy addigi pályája során jelentős tudományos eredményeket ért el és kellő kutatói jártasságra tett szert, valamint bizonyságot tesz arról, hogy a szervezett doktori képzés által nyújtottakkal egyenértékű szakmai ismereteket szerzett és a megkívánt nyelvismerettel rendelkezik.

Az egyéni felkészülési engedély egy évig érvényes. Az engedély kiadásától számított egy éven belül a fokozatot szerezni kívánó egyéni felkészülőnek komplex vizsgára kell jelentkeznie. Az egyéni felkészülő hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. A komplex vizsga teljesítésével az egyéni felkészülő megkezdheti a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszát (a négy féléves egyéni felkészülést). A komplex vizsga az egyéni felkészülő doktori tanulmányainak első félévébe számít bele. A doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszában az egyéni felkészülőknek a szervezett doktori képzésben részt vevő doktoranduszokkal azonos tanulmányi kötelezettségeket kell teljesíteniük, azaz a doktori képzés második szakaszában előírt tanegységeket meg kell szerezniük.

Az egyéni felkészülők a doktori képzésben önköltséges formában vesznek részt.

 

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva.

 

Az új egyéni doktori képzés tanulmányi tájékoztatója innen letölthető.

Notable alumni

Motto

Virtual Tour

Kodály Institute

Liszt Museum

Library