Az Egyetemi Doktori Tanács tagjai

Kovács Sándor (PhD) egyetemi tanár (elnök)

 

Batta András (PhD) egyetemi tanár

Déri Balázs (PhD) egyetemi tanár, ELTE

Jeney Zoltán (DLA) professor emeritus

Kamp Salamon (DLA) egyetemi tanár

Komlós Katalin (DSc) MTA doktora, professor emeritus

Kroó Katalin (DSc) MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE

Kutnyánszky Csaba (DLA) egyetemi tanár

Madas Edit (DSc) MTA levelező tagja, egyetemi tanár, PPKE

Pávai István (PhD) egyetemi docens

Somfai László (DSc) MTA rendes tagja, professor emeritus

Tihanyi László (DLA) egyetemi tanár

Vigh Andrea (DLA) egyetemi tanár

Vikárius László (CSc) egyetemi docens; tudományos főmunkatárs, MTA BTK ZTI Bartók Archívum

 

Notable alumni

Motto

Virtual Tour

Kodály Institute

Liszt Museum

Library