MA kürt tantárgyleírások

Differenciált szakmai ismeretek és készségek

 

Kürt főtárgy

 

 

Tananyag:

 

1. szemeszter:

Kautzky: Koncert-etűdök

Brahms: Etűdök

Belloli: 26 gyakorlat

Mozart: IV. kürtverseny

Haydn: I. kürtverseny

Hidas F.: Kürtverseny

Láng I.: Concerto Buccolico

Hindemith: Koncert

Hindemith: Alt-kürt szonáta

Brahms: Trió

Mozart: Kürtquintett

 

2. szemeszter:

Lewy: Etűdök

Pauer: Etűdök

Kamarazene más hangszerekkel, énekhanggal:

Donizetti: Lechner dalok

Schubert: Auf dem Strom

Rossetti: Kettősversenyek

Förster: Kürtverseny

Telemann: Kürtverseny

Néhány, már játszott klasszikus versenymű historikus hangszeren való megszólaltatása.

A Naturkürt játék elsajátítása.

Ismerkedés a havasi kürttel.

Kisebb előadási darabok előadása Bécsi kürtön.

 

3. szemeszter:

Oscar Franz: koncertetűdök

Schumann: Adagio és Allegro

Schumann: Hangversenydarab 4 kürtre (kinek-kinek a megfelelő szólam)

R. Strauss: II. kürtverseny

Förster: II. kürtverseny

 

4. szemeszter:

Néhány nehéz etűd virtuóz szinten.

L. Mozart: Kürtverseny

L. Mozart: Kettősverseny

Quantz: Koncert

Shoeck: Kürtverseny

Britten: Szerenád

Néhány nehéz szólómű (Arnold, Berger, Kalmár, Persichetti stb.)

Nemzetközi kürtversenyeken előforduló komplett fordulók előadásának fizikai és pszichikai állóképessége.

 

Vizsgaanyag minden félévben:

Két etűd és két különböző stílusú darabból egy lassú és egy gyors tétel. Egy gyakorlat és egy darab kötelezően kotta nélkül.

 

Diploma anyag:

Egy jelentős koncert kotta nélkül, és két másik előadási darab (az egyik lehet egy újabb koncert), lehetőleg minden stílust felölelve, különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire. Valamint egy kamaradarab, amelyben a jelölt lehetőleg vezető szerepet játszik.

 

Notable alumni

Motto

Virtual Tour

Kodály Institute

Liszt Museum

Library