Új Nemzeti Kiválóság Program felsőoktatási pályázat

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (továbbiakban ÚNKP) a 2017/2018. tanévben másodszor kerül meghirdetésre. Az ösztöndíj kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók (alapképzés, mester /osztatlan/ képzés, doktori képzés), doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók - támogatott célcsoporttól függően - 75.000 - 350.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.

Az ÚJ Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 Mrd Ft, amelyből közel 2000 ösztöndíjas támogatása várható.

A Pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, az Ösztöndíj Működési Szabályzat 3. számú mellékletében feltüntetett elérhetőségeken, 2017. május 10-től a pályázati eljárást lebonyolító fogadó felsőoktatási intézmény pályázati ügyintézője tud felvilágosítással szolgálni.

(EMMI)

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem esetében az ösztöndíjprogramban minden célcsoport érintett.

 

Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2017/2018. tanévben (nettó Ft/fő/hó):

 • Alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató: 75.000.-
 • Mester-, (osztatlan) képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató: 100.000.-
 • Doktori képzésben részt vevő első-, másodéves ösztöndíjas hallgató: 110.000.-
 • Doktori képzésben részt vevő harmadéves ösztöndíjas hallgató: 150.000.-
 • Doktorjelölti jogviszonyban álló ösztöndíjas: 250.000.-
 • Fiatal oktató, kutató I.* kategóriában ösztöndíjas: 300.000.-
 • Fiatal oktató, kutató II.** kategóriában ösztöndíjas: 350.000.-

* Fiatal oktató, kutató I.: 4 éven belül PhD/DLA fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét be nem töltött, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.

** Fiatal oktató, kutató II.: 4 éven túl PhD/DLA fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét be nem töltött, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.

 

Az ösztöndíjat 2017. szeptember 1. és 2018. június 30. között minimum 5, maximum 10 hónapra lehet megpályázni.

A pályázatokat a Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell elkészíteni!

A Pályázati Kiírást és kapcsolódó adatlapokat ide kattintva a „Kapcsolódó Anyagok” dokumentációjára kattintva találják meg.

KÖZLEMÉNY! Május 19-én módosult a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj Működési Szabályzata a 2017/18-as tanévre, amit a pályázati  linken olvashatnak. Aki ennél korábban olvasta a kiírást, kérjük tekintse meg újra!

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, az LFZE rektorának („A” és „C” kategória)* / a Doktori Iskola vezetőjének („B” kategória) címezve, ajánlott, elsőbbségi küldeményként a 1391 Budapest, Pf. 206 címre.

* Ösztöndíj Működési Szabályzat 6.1.1.

 

Kérjük a borítékra ráírni a megfelelő pályázati kódot: ÚNKP-17-1 / ÚNKP-17-2 / ÚNKP-17-3 / ÚNKP-17-4

A pályázat benyújtásának formája:

1. Papír alapon, 1 példányban, aláírva és digitálisan, 2 példányban (nem újraírható CD-n, vagy DVD-n szkennelve) is benyújtandó:

 • a Pályázati Adatlap és annak valamennyi melléklete,
 • továbbá a tanulmányi eredményről/fokozatról szóló igazolás hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve,

2. csak elektronikus formában 2 példányban, nem újraírható CD-n vagy DVD-n szkennelve:

 • a pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos/művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció,
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok).

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

Figyelem, ha a pályázó a határidőig (2017. június 6.) papír alapon, aláírva nem nyújtja be a Pályázati Adatlapot és annak mellékleteként a kutatási tervet (1. számú melléklet), a fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatát (2. számú melléklet) és a pályázói nyilatkozatot (3. számú melléklet), hiánypótlásra nincs lehetősége, pályázata érvénytelen. Egyéb benyújtandó dokumentumok esetén hiánypótlásra lesz lehetőség 2017. június 23-ig.

A benyújtást és az esetleges hiánypótlást követően szakértők javaslata alapján az egyetem fog javaslati listát küldeni a pályázatot kiíró minisztériumnak jóváhagyásra. A pályázat eredményéről legkésőbb 2017. augusztus 31-ig értesítjük a pályázókat.

A Felsőoktatási intézmény részéről az intézményi szándéknyilatkozat dokumentum aláírója a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, vagy az általa kijelölt személy. Kérjük, az aláírás megszerzéséért Szlabey Melindát keressék az alább megjelölt ügyfélfogadási időben!

A Pályázati Kiírás dokumentum elolvasása után az esetlegesen felmerülő kérdésekben érdeklődni Kőrösi Márta („B” keret) és Szlabey Melinda („A” és „C” keret) ÚNKP ügyintézőknél lehet az alábbi ügyfélfogadási időkben.

Kőrösi Márta: hétfő-csütörtök: 10.00-12.00 és 14.00-16.00, péntek 10.00-13.00 / Liszt Ferenc tér 8. IV. terem

Szlabey Melinda: hétfő - csütörtök: 10.00-12.00 és 14.00-16.00, péntek: 9.00-13.00 / Ligeti György épület fsz. 003.

 

Kérjük a pályázókat, időben kezdjék el a pályázati dokumentáció összeállítását, és a szükséges aláírások megszerzését ne hagyják az utolsó napokra!

A pályázatok beérkezése: 2017. június 6. (postára adás dátuma)

 

A pályázati linken található pályázati csomag dokumentumai:

 

Pályázati Kiírások, valamint azok mellékletei:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
 • Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás


+ mellékletei:
 

Pályázati Kiírás 1. számú melléklete:

- A támogatott intézmények listája
 

Pályázati Kiírás 2. számú melléklete:

- A Pályázati Adatlap:

 • alap, mester, doktori, doktorjelölti pályázók részére
 • fiatal oktató, kutató pályázók részére

- A Pályázati Adatlap mellékletei:

 • 1. számú melléklet: Kutatási terv - sablon
 • 2. számú melléklet: A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata – sablon
 • 3. számú melléklet: Pályázói nyilatkozat - sablon


Pályázati Kiírás 3. számú melléklete:

- Tudományági, képzési terület szerinti besorolás

 

Ösztöndíj Működési Szabályzat (ÖMSZ)


ÖMSZ 1 számú melléklete:

- Az ÚNKP 2017/2018. tanév ösztöndíjpályázatai, és az ösztöndíjak összegei
 

ÖMSZ 2. számú melléklete:

- Az ÚNKP 2017/2018. tanév feladat- és ütemterve
 

ÖMSZ 3. számú melléklete:

- Az ÚNKP 2017/2018. tanév intézményi Pályázati Ügyintézői