Tér, idő, hagyomány

Szemelvények a Zeneakadémia Doktori Iskolájában megvédett disszertációkból

"A Zeneakadémia doktori iskolája azzal a céllal jött létre, hogy a zenét hangszeren, alkotásokban, elméleti stúdiumokban művelő legkiválóbb hallgatók speciális posztgraduális programokban részesüljenek, nemzetközi professzorok, világhírű művészek, tudósok révén kinyíljon számukra a világ, és ami a legfontosabb: a fiatal szakemberek egymást inspirálják arra, hogy tanulmányaikra a koronát a középkori ars szellemében egyszerre tegyék fel mesterségként, művészetként és tudományként. A kötetben megjelenő mintegy tucatnyi összefoglalás – kóstoló remekbe szabott disszertációkból – a sokszínűség jegyeit hordozza. Szerzői között zenetudóst, egyházzenészt, hangszeres és énekes művészt, zeneszerzőt egyaránt találunk. A tanulmányokban közös a minőség: a szerkesztők az elmúlt évek legnemesebb szellemi terméséből válogattak. Átsüt rajtuk az eredetiség: új a téma, friss a szemlélet, elgondolkoztató a megvilágítás. Izgalmassá teszi ezeket a munkákat a kíváncsiság: valós kérdésekre tovább lendítő válaszokat kapunk" - írja a könyv fülszövegében dr. Batta András zenetudós, a Zeneakadémia volt rektora.

A kiadványt szerkesztette: Bozó Péter

A kötet tartalma:

 • Gilányi Gabriella: "Aquileia gregorián zsolozsmahagyománya a temporale tükrében"
 • Kovács Andrea: "Tomás Luis da Victoria Officium defunctoruma és a halotti mise műfaji hagyománya"
 • Dinyés Soma: "Johann Sebastian Bach kantátastílusának változása"
 • Scholz Anna: "Artikuláció Johann Sebstian Bach hat csellószvitjében. A források és a kritikai kiadások problematikája"
 • Bozó Péter: "Liszt mint dalkomponista, 1839-1861"
 • Rajk Judit: "A 19. századi orosz románc sajátosságai Puskin lírájának tükrében"
 • Várkonyiné Terray Boglárka: "Harmóniai nyelv Verdi Otellójában"
 • Keresztes Nóra: "Új akkord- és hangnemkapcsolatok a 19. században"
 • Szabó Ferenc János: "Karel Burian és Magyarország"
 • Kusz Veronika: "Dohnányi amerikai évei. A zeneszerzői megrendelések szerepe a kései stílus kialakulásában"
 • Dalos Anna: "Kodály és a Palestrina-ellenpont - teória és praxis"
 • Horváth Balázs: "A térbeliség szerepe a kompozícióban"

 

A kötet teljes anyaga ide kattintva tekinthető meg.