Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus harsonaművész szakirányon

Főtárgy:

 

1.) Couillaud: 30 modern etűdből az 1-es

      letölthető kották: tenorharsonás változat, basszusharsonás változat

 

2.) Szabadon választott barokk szonáta vagy szólómű lassú és gyors tétele a BA-ban végzett anyagból

 

3.) Versenymű vagy hasonló nehézségű előadási darab

 

A 2.-3.-ban megjelöltek közül egy mű kotta nélkül játszandó!

 

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.