Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus klarinétművész szakirányon

Főtárgy:

 

A felvételizőnek bizonyítani kell, hogy zeneileg és technikailag megfelelő a mestertanszak anyagának elsajátítására.

 

Felvételi anyag:

- egy szabadon választott etűd, egy szabadon választott jelentős versenymű tétele/tételei kotta nélkül, memóriából

- egy, a választott versenyműtől eltérő stílusú darab, vagy annak tétele

- Weber: Esz-dúr klarinétverseny I. tétel kotta nélkül, memóriából.

 

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.