Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus klarinétművész szakirányon

Főtárgy:

 

A felvételizőnek bizonyítani kell, hogy zeneileg és technikailag megfelelő a mestertanszak anyagának elsajátítására.

 

Felvételi anyag:

- egy szabadon választott etűd, egy szabadon választott jelentős versenymű tétele/tételei kotta nélkül, memóriából

- egy, a választott versenyműtől eltérő stílusú darab, vagy annak tétele

- Weber: Esz-dúr klarinétverseny I. tétel kotta nélkül, memóriából.

 

 

Elmélet (írásbeli):

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár