Felvételi követelmények zeneteoretikus szakirányon

Szerezhető pontszám:                   100 pont

Főtárgy (zeneelmélet, szolfézs):    80 pont

Kötelező tárgy (zongora):                10 pont

Pályaalkalmasság:                            8 pont

Egyéb:                                                   2 pont

 

 

Írásbeli:

 

1.)      Zeneelmélet/zenetörténet tárgykörből összeállított, 10 kérdésből álló teszt

2.)      Barokk basso continuo részlet kidolgozása

3.)      Romantikus műrészlet harmóniai és modulációs elemzése, helyben kapott kottából

4.)      Klasszikus szonátaforma nyitótétel (helyben kapott kotta) formai elemzése

 

Szóbeli:

 

1.)       Modulációk (diatónikus, kromatikus, enharmónikus) zongorázása, diktálás után

2.)       Könnyebb partitura laprólolvasása zongorán

3.)       Egy szabadon választott rövidebb kompozíció (bármilyen korszakból) stílusjegyeinek elemzése

4.)       Különböző korokból való, helyben kapott partitura-részletek stiláris azonosítása

 

Zongora:

 

1.)       legalább három, különböző stílusú darab színvonalas előadása

2.)       2 dal előadása, saját zongorakísérettel

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár