Hárfa, vonós, fúvós és ütőhangszerek tanári képzés - tantárgyleírás

Szakterületi ismeretek:

Főtárgy:

 

Kamarazene

Zenekar

Analízis

Szakmódszertan

Szakdidaktika és pedagógiai repertoárismeret

Művelődési ismeretek

Mesterkurzus

Iskolai gyakorlat II. (csoportos tanítási gyakorlat)

 

 

Hárfa főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Tananyag:

Dizi: 48 etűd

Maria Grossi, Renie és Salzedo ujjgyakorlatok

Pescetti: Allegro; Szonáta

Parry: Szonáta

Benda: Szonáta

Walter: Szonatina

Natra: Szonatina

Grandjany: Fantázia egy Haydn témára

Bradic: Mese

E. Schmidt: 6 etűd

Gian Luca Tocchi: Dodici Studi

N. Rota: Sarabande és toccata

Schuecker: Mazurka

Glinka: Variációk egy Mozart témára

Spohr: Fantázia

Fauré: Une Chateleine en sa Tour; Impromptu

Salzedo: Táncok

Pierné: Impromptu

W. Posse: koncertetűdök

Hajdu M :Két koncertetűd

Houdi: Szonáta

Hindemith: Szonáta hárfára

Roussel: Impromptu

Britten: Szvit

Ptaszynska: Arabeska

Patachich: Contorni

Holliger: Sequenzen über Johannes

 

Tantárgyfelelős: Vigh Andrea

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Hegedű főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

J. S. Bach szólószonáták és partiták

Mozart: Rondók

Beethoven: Románcok

Wieniawski, Sarasate, Kreisler és más szerzők virtuóz jellegű művei

Bartók: Román táncok; Magyar népdalok /Szigeti/; Rapszódiák

Ysaye: I. szólószonáta, III. Szólószonáta, VI. szólószonáta

Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Sibelius, Csajkovszkij, Prokofjev, Bartók és más szerzők hegedűversenyei

Bartók, Dohnányi, Farkas F., Viski, Balassa, Durkó, Kocsár, Lendvai, Orbán művei

Zenekari Szemelvények Gyűjteménye, illetve zenekari szólamok

 

Tantárgyfelelős: Perényi Eszter

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Mélyhegedű főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Lukács, Palaschko, Vieux, Hermann, Paganini etűdjei

J. S. Bach: Szólószonáták; partiták; csellószvitek

Reger: Szvitek

Hindemith: Szólószonáták

Dittersdorf, Hummel, Glinka, Mendelssohn, Schubert, Brahms, Bowen, Honegger, Hindemith, Enescu, Martinu, Milhaud szonátái, előadási darabjai

Hubay, Bartók, Kodály, Dohnányi, Kocsár, Balassa, Farkas, Maros, Petrovics, Soproni művei

Bartók, Dávid, Kadosa, Soproni, Hidas, Hindemith, Mozart, Walton, Milhaud, Homburg bersenyművei

Zenekari Állások Gyűjteménye

Pedagógiai művek

 

Tantárgyfelelős: Bársony László

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Gordonka főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Sevčik-, Pais-gyakorlatok

Paul Tortelier: Technikai stúdiumok, Flesh-skálaszisztéma

Popper-etűdök (Hohe Schule III-IV. füzet)

Bach: c-moll szvit; D-dúr szvit

Locatelli: D-dúr szonáta

Bach: Gamba-szonáták

Schubert: Arpeggione-szonáta

Brahms: e-moll szonáta

Grieg: a-moll szonáta

Kodály: Szonáta op. 4.

Beethoven: szonáták

Valentini E-dúr szonáta

Debussy: Szonáta

Haydn, Schumann, Saint-Saëns, Kabalevszkij, Lalo, Davidov, Honegger, Sosztakovics, Dvořak versenyművei

Bartók: Román népi táncok

Paganini: Mózes-fantázia

Davidov: Ballada, Csajkovszkij: Nocturne

Kodály: Szólószonáta; Szonatina

Eötvös Péter: Két vers Pollynak

Kurtág: Vigasztalás-üzenet Christian Sutternek

 

Tantárgyfelelős: Déri György

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Gordon főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

H. Fryba: Koncert-etűd

Simandl: Gradus…II. füzet

Hrabe-, Gregora- etüdök

Montag Lajos: Nagybőgőiskola (7 kötet)

Franz Simandl: Kontrabaßschule

Giovanni Bottesini: Metodo di Contrabbasso (2 kötet)

Bottesini: h-moll koncert

Gallai Attila: Szólószonáta

Koussewitzky: fisz-moll koncert

Dittersdorf, Hoffmeister, Sperger, Vanhal művei

N. Rota: Divertimento

Zbinden: Hommage a Bach - Tarantella

T. Hauta-Aho: Kadenza

Vécsei Jenő: Koncert

Montag L: Mikrokoncert

Zenekari szólamok:

  • Beethoven-szimfóniák
  • Brahms-szimfóniák
  • Bartók, Sztravinszkij művei

 

Tantárgyfelelős: Járdányi Gergely

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Fuvola főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Piazzola: Tango Etudes

Reinecke: D-dúr fuvolaverseny

Godard: Suite de trois Morceaux

Franck: A-dúr szonáta

S. Karg-Elert: Sonata Appassionata

Martinu: Szonáta

Muczinsky: Szonáta

Nielsen: Fuvolaverseny

Halffter: Debla

Stockhausen: In Freundschaft

J. S. Bach: a-moll partita

C. Ph. E. Bach: d-moll fuvolaverseny

Mozart: G-dúr fuvolaverseny

Schubert: Arpeggione szonáta

Ibert: Fuvolaverseny

Feld: Concerto

Liebermann: Szonáta

Berio: Sequenza

Isang Yun: Etűdök

Takemitsu: Voice, Ária

Gaubert: Szonáta, Romanze

Fauré: A-dúr szonáta

Rivier: Concerto

 

Tantárgyfelelős: Gyöngyössy Zoltán

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Oboa főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

F. Gillet: 25 etűd

A. Debondue: 12 etűd

A. Vivaldi: c-moll sonate

R. Strauss: Concerto

Doráti Antal: Cinq Pieces pour le Hautbois

R. Vaughn-Williams: Concerto

M. Shinohara: Obsession

A. Debondue: 12 etűd

G. Silvestrini: 6 etűd

J. B. Loeillet: E-dur sonata

H. Dutilleux: Sonate

Doráti Antal: Duo Concertante

W. Lutoslawski: Epitaph

L. Berio: Sequenza VII.

R. Lamorlette: 12 etűd

B. Britten: Temporal Variations

A. Pasculli: Concerto „I Vespri Siciliani" di Verdi

K. Stockhausen: In Freundschaft

J. Francaix: L'Horloge de Fleur

 

Tantárgyfelelős: Csánky Emília

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Klarinét főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Miluccio: 8 nagy etüd

M.Bitsch: Ritmikus gyakorlatok

Perier: 22 Modern etüd

Brahms: Esz-dúr szonáta

Sosztakovics: Három darab

E.Bozza: Olasz fantázia

A.Copland: Concerto

Lendvay Kamilló: Tiszteletem, Mr. Goodman!

Mozart: Esz-dúr trió

Glinka: Patetikus trió

R. Schumann: 3 Románc

H. Tomasi: Klarinétverseny

Brahms: f-moll szonáta

Weiner: Ballada

Sztravinszkij: Három darab

Veres Sándor: Klarinétverseny

Beethoven: B-dúr trió

Brahms: a-moll trió

M.Reger: Asz-dúr szonáta

Nielsen: Klarinétverseny

J.Françaix: Klarinétverseny

Bartók Béla: Kontrasztok

 

Tantárgyfelelős: Miháltz Gábor

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Fagott főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Dubois: 12 etűd

Giampieri: 16 etűd

D. Hahnchen: Etűdök

Oromszegi: 20 modern etűd

Mozart: Fagottverseny

G. Jacob: Concerto

Weber: Fagottverseny

Hindemith: Sonata

Francaix: Divertissement

Láng: Interpolations

Denisow: Sonata

Károlyi: Contorni

J. S. Bach: G-dúr, d-moll szólószvit

Ph. E. Bach: B-dúr, A-dúr fagottverseny

Telemann: a-moll szvit

J. Francaix: Concerto

A. Lolivet: Fagottverseny

Kovács Zoltán: Fagottverseny

Sáry László: Nagymama tánca

B. Battey: Dance, Distance, Discerne

zenekari szólamok

 

Tantárgyfelelős: Lakatos György

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Trombita főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

L. Maggio: Rugalmasság, magasság, erőfejlesztő gyakorlatok

R. Quinque: ASA-method Nr. 2. technikai és magasságfejlesztő gyakorlatok haladóknak

Friese: 10 etűd

Fasch: D-dúr koncert

Stölzel: D-dúr trombitaverseny

Lendvay: Trombitaverseny

Delerue: Concertino

Jolivet: Arioso Barocco

Henze: Sonatina

Takemishu: Paths

A. Vizutti: Advanced etudes for trumpet

Bodet: Bach-etűdök

Hertel: Esz-dúr trombitaverseny

Neruda: Esz-dúr trombitaverseny

Kovács Zoltán: Concerto Brasiliano

Beriot: Sequenza Nr. 10.

Láng I.: Poco a poco diminuendo

Jevtic: Trombitaverseny

Petrovics: Concertino

Jolivet: Koncert Nr. 2.

 

Tantárgyfelelős: Geiger György

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Kürt főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Kautzky: Koncert-etűdök

Brahms: Etűdök

Belloli: 26 gyakorlat

Mozart: IV. kürtverseny

Haydn: I. kürtverseny

Hidas F.: Kürtverseny

Láng I.: Concerto Buccolico

Hindemith: Koncert

Hindemith: Alt-kürt szonáta

Brahms: Trió

Mozart: Kürtkvintett

Lewy: Etűdök

Pauer: Etűdök

Donizetti: Lechner dalok

Schubert: Auf dem Strom

Rossetti: Kettősversenyek

Förster: Kürtverseny

Telemann: Kürtverseny

Oscar Franz: koncertetűdök

Schumann: Adagio és Allegro

Schumann: Hangversenydarab 4 kürtre

R. Strauss: II. kürtverseny

Förster: II. kürtverseny

 

Tantárgyfelelős: Magyari Imre

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Harsona főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

 

Tenorharsona:

Hidas F.: Concerto

Serocki: Concerto

H. Tomasi: Concerto

N. Rota: Concerto

J. Pauer: Trombonetta

J. Matej: Concerto

Spisak: Concertino

Dubrovay L.: Koncert No. 2.

F. Rabe: Basta

L. Berio: Sequenza

Altharsona:

J. Doms: Technikai etűdök és zenekari szemelvények

K. Winkler: Alt harsonaiskola

J. G. Albrechtsberger: Concerto

G. Ph. Telemann: B-dúr Concerto

Hidas F.: Baroque Concerto

Basszusharsona:

G. M. Bordogni: Vokaliz etűdök

T. Pederson: Advences Etudes

P. Rode: Caprices

P. M. Dubois: 12 szóló etűd

M. Bitsch: 15 etűd

Siekmann: Concerto

Hidas F.: Kettősverseny tenor és basszusharsonára

T. R. George: Concerto

Szőllősy A.: A hundred from T. E.

Viola: Concerto

I. Meyer: Concertino

 

Tantárgyfelelős: Hőna Gusztáv

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Tuba főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

John Stevens: Salve Venere, Salve Marte

Eugéne Bozza: Concertino

Sagletti: Conertino

John Williams: Concerto

Julius Jacobsen: Tuba Suffo

Madsen: Sonata

Landquist: Landscape

Szentpáli: Tubaverseny

John Stevens: Sisiphus

G. F. Händel: F-dúr szonáta

G. F. Händel: e-moll szonáta

T. Albinoni: F-dúr szonáta

Marcello: Szonáta

Marcello: d-moll concerto

J. S. Bach: A-dúr szonáta

J. S. Bach: Partita

J. S. Bach: c-moll szvit

Salliard: d-moll szonáta

Eccles: g-moll szonáta

Zenekari szólamok:

Bartók: Concerto

Delibes: Coppélia Mazurka

Hindemith: Sinfonische Metamorphosen

Kodály: Háry János szvit - Napóleon csatája

Liszt: Les Preludes

Mahler: I. szimfónia III. tétel

Wagner: Tannhäuser - 1. felvonás

Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok - nyitány

Wagner: A Rajna kincse

 

Tantárgyfelelős: Szabó László

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Ütő főtárgy

 

A legfontosabb szakmai tantárgy, melynek feladata a hangszeres tudás fejlesztése, a hivatásos hangszerjáték művészi fokon való elsajátításához szükséges tudásszint elérése. A zenei, technikai tudáselemek, a stílusismeret, a repertoárismeret bővítése; az általános előadói készségek fejlesztése, az önálló művészi tevékenységhez szükséges diszciplínák (igényesség, fegyelem, önkontroll stb.) kiművelése; a hangversenyezésben megvalósuló gyakorlatszerzés elmélyítése; a megtanult művek pedagógiai szemszögből történő vizsgálata, ill. a pedagógiai repertoár egy részének megszólaltatása.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Vibrafon/Marimba:

Clair Omar Musser: Etüdök marimbára

Gordon Stout: Válogatott művek marimbára

Joseph Schwantner: Velocities

Leigh H. Stevens: Rhytmic Caprice

Eric Ewazen: Northern Lights

Donatoni: Omar

Reményi Attila: Strokes

D. Milhaud: Concertino vibrafonra és marimbára 

Ütőhangszer/Timpani:

Elliot Carter: Eight Pieces for Timpani

Láng István: 7 studi

Bob Becker: Lahara

Set-up: Maki Ishii: Thirteen Drums

F. B. Mache: Phoenix

Iannis Xenakis: Rebonds

Frederic Rzewski: To the Earth

David Lang: Anvil Chorus

John Cage: One 4

Karlheinz Stockhausen: Zyklus No. 9

I. Xenakis: Psappha

James Wood: Rogoshanti

Mauricio Kagel: L'art bruit

John Cage: 27' 10.554

Georg Druschetzky: C-dur timpaniverseny

Rolf Wallin: Timpaniverseny

 

Tantárgyfelelős: Rácz Zoltán

Félévek száma: 3

Kreditpont: 15

 

 

Kamarazene

 

A zenei alkalmazkodóképesség, a ritmusérzék, a dinamikai kontroll és más fontos zenei komponensek (vertikális gondolkodás, harmóniai hallás) fejlesztése, a különféle stílusok jellegzetes kamarazenei formációinak, műfajainak, műformáinak és stílusnormáinak megismerése és a tudatosan szervezett és célirányosan végzett próbamunka gyakorlatának kialakítása, fejlesztése kamarazene művek megtanulása és előadása során.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Devich Sándor: Vonósnégyes

Leopold Mozart: Hegedűiskola

 

Tantárgyfelelős: Rolla János

Félévek száma: 3

Kreditpont: 6

 

 

Zenekar

 

A zenekari munkában való tapasztalatszerzés, a hangszeres együttjáték sajátos (szakmai, fegyelmi) vonásaihoz alkalmazkodó hangszerjáték fejlesztése, különböző összetételű együttesek munkájában való részvétel során, különböző stílusú és műfajú művek betanulása és hangversenyen történő előadása által.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Barokk szvitek

Haydn, Mozart, Beethoven szimfóniái, versenyművei

Romantikus versenyművek (Liszt, Brahms, Schumann)

XX. századi magyar szerzők művei

Kortárs kompozíciók

 

Tantárgyfelelős: Ligeti András

Félévek száma: 3

Kreditpont: 6

 

 

Analízis

 

A tantárgy funkciója annak elősegítése, hogy a hallgató a BA-n megszerzett zeneelméleti tudást a zeneművek megértésében biztosan alkalmazza olyan komplex műelemzéseken keresztül, melyek elősegítik, hogy a hallgató a tényleges zenei összefüggéseket felismerve olvassa és interpretálja a műveket, tanárként pedig birtokolja azt az eszköztárat, mellyel növendékeit rávezetheti az általuk előadott művek mélyebb megértésére. 

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Bach: Brandenburgi versenyek és zenekari szvitek

Mozart: Vonósnégyesek és -ötösök

Schubert és Schumann dalai, zongoraművei

Bartók: Improvizációk, Hegedűduók, Kórusművek

A. Webern: II. kantáta

 

Tantárgyfelelős: Horváth Balázs

Félévek száma: 2

Kreditpont: 4

 

 

 

Szakmódszertan

 

A művészi hangszertudáshoz és a pedagógiai munkához egyaránt szükséges módszertani ismeretek: az adott hangszer(ek) történeti fejlődése, felépítése, hangolása, karbantartása, a megszólaltatásával kapcsolatos fizikai, akusztikai törvényszerűségek, anatómiai ismeretek, a hangszerkezelés, a hangképzés sajátosságai, a gyakorlás, ill. a memorizálás technikája.

 

Válogatott tananyag/irodalom (általános):

John Henry van der Meer: Hangszerek

Hermann Keller: Frazírozás és artikuláció

Havas Kató: Lámpaláz

Leopold Mozart: Hegedűiskola

William Primrose: Technique Is Memory

 

Válogatott tananyag/irodalom (hárfa):

Albert Zabel: Methode für Harfe (Musikverlag Zimmermann, Frankfurt/Main)

Henriette Renié: „ MÉTHODE"

N. CH. Bochsa: Méthodes  et  Études  pour la harpe

 

Válogatott tananyag/irodalom (hegedű, mélyhegedű):

Rados Dezső: A hegedűtanítás módszertana. /Jegyzet/

Auer Lipót: A hegedűjáték, ahogyan azt én tanítom /New York, 1921/

Szende Ottó-Nemessúri Mihály: A hegedűjáték élettani alapjai /Zeneműkiadó Budapest 1959/

Gerle Róbert: A hegedűgyakorlás művészete

 

Válogatott tananyag/irodalom (gordonka):

Gerhard Mantel: Cselllótechnika, Csellógyakorlás

Diran Alexanian: A gordonkajáték elmélete és gyakorlata

Schiffer A.: A gordonkajáték metodikája

 

Válogatott tananyag/irodalom (gordon):

Alfred Planyavsky: Geschichte des Kontrabasses – 1984. Tutzing, Schneider Verlag

Ludwig Streicher: Mein Musizieren auf dem Kontrabaß (5 kötet) – Verlag Doblinger, Wien

Giovanni Bottesini: Metodo di Contrabbasso (2 kötet) – Ricordi

 

Válogatott tananyag/irodalom (fuvola):

Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiére zu Spielen (Bärenreiter)

Böhm: Die Flöte und das Flötenspiel

Le Roy: Die Flöte-Geschichte, Spieltechnik und Lehrweise (Bärenreiter BA 3528)

James Galway: Flute (McDonald Book 1982, Menuhin Music Guides)

 

Válogatott tananyag/irodalom (oboa):

Csánky Emília: A zenekari oboajáték problémái az előadóművész szemszögéből (DLA-disszertáció)

Peter Veale: The techniques of oboe playing

 

Válogatott tananyag/irodalom (klarinét):

Balassa György: A klarinét módszertana

Miháltz Gábor: A klarinétjáték módszertana (DLA-disszertáció)

Frederick J. Thurston: Clarinet technique

 

Válogatott tananyag/irodalom (fagott):

Oromszegi Ottó:  A fagott : Eredet- és fejlődéstörténet

Hara László: Fagottnádkészítés : A fagott karbantartása és javítása

Eckart Hübner: Fagott

 

Válogatott tananyag/irodalom (trombita):

Delbert Dale: Trumpet technique

Detlef Altenburg: Untersuchungen zur Geschichte der Trompete im Zeitalter der Clarinblaskunst 1500-1800

David Gornston: Trumpet method in three parts.

 

Válogatott tananyag/irodalom (kürt):

Robin Gregory The horn : A guide to the modern instrument

Reginald Frederick Morley-Pegge: The French horn : Some notes on the evolution of the instrument and of its technique

Froydis Ree Wekre: Thoughts on playing the horn well : Also containing suggestions for warm ups and other exercises

 

Válogatott tananyag/irodalom (harsona):

Hugo Pinksterboer: Trompete und Posaune, Flügelhorn und Kornett

Ahrens Christian: Zur Verwendung der Posaune im 18. und 19. Jahrhundert

Carter Stewart: Trombone pitch in the eighteenth century

 

Válogatott tananyag/irodalom (tuba):

Bogár István: A rézfúvós hangszerek

Ph. Farkas: A rézfúvós hangszerek művészete

 

Válogatott tananyag/irodalom (ütőhangszer):

James Blades: Percussion instruments and their history

Reginald Smith Brindle: Contemporary percussion

Stephen S. Moore: Percussion playing

 

Tantárgyfelelős:

Félévek száma: 2

Kreditpont: 4

 

 

Szakdidaktika és pedagógia repertoárismeret

 

Az adott hangszer oktatásával kapcsolatos tanítási módszertani ismeretek, szorosan egybekötve a pedagógiai repertoár megismerésével. Az alap– és középfokú zeneoktatás rendszerének, tanterveinek megismerése, az adott hangszer(ek) tanításával kapcsolatos sajátos pedagógiai szempontok és módszerek (pl. életkor, egyéni és közösségi dimenzió, zenei értelmezés, tanulási folyamat stb.) elemzése, a módszeres gondolkodás és a repertoár kreatív módon történő felhasználásának elősegítése.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjai

Zenész Szakképesítés Központi Tantárgyi Programjai

Dr. Kovács Géza

Négyesiné dr. Pásztor Zsuzsa: Muzsikáló kéz; Munkaképesség-gondozás zeneórán és otthon; A zenei munkaképesség mérése és gondozása az alsófokú zeneoktatásban; A zenei munkaképesség leromlásának okairól

Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés

Czövek Erna: Emberközpontú zenetanítás

Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. Században

Czeizel Endre, Batta András: A zenei tehetség gyökerei

hangszeriskolák, hangszer ABC-k

 

Tantárgyfelelős:

Félévek száma: 2

Kreditpont: 6

 

 

Művelődési ismeretek

 

A zenéhez és a zenetanításhoz közvetlenebbül kapcsolódó szakágakban, elsősorban a művészettörténetben (esztétikai és tematikus kapcsolatok), az irodalomtörténetben (a nyelvi és zenei közeg rokonsága), a verstanban (zenei ritmika, dalirodalom) és a stilisztikában (a csiszolt előadásmód fontossága, fogalmazási gyakorlatok) való jártasság elmélyítése elemzések, ismertetések által.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Szepes Erika – Szerdahelyi István: Verstan. Budapest, 1998;

Mezey László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest, 1979;

Aradi Nóra – Marosi Ernő – Beke László: A magyarországi művészet története. Budapest, 1987;

Marosi Ernő: A középkor művészete. Budapest, 1998.

 

Tantárgyfelelős: Földváry Miklós István

Félévek száma: 2

Kreditpont: 2

 

Mesterkurzus

 

Egy stílusra, műcsoportra, szerzőre vagy módszertani témára koncentrálva, elmélyültebb, a hallgató látókörét szélesítő betekintés az adott témában különösen jártas, nagy tapasztalatú (esetleg külföldi) mester irányításával. A mesterkurzus formája lehet egy féléves kurzus „visiting professorral", tömbszeminárium, vagy nyári mesterkurzus.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

a kurzus témájához igazodó

 

Tantárgyfelelős:

Félévek száma: 1

Kreditpont: 2

 

 

Iskolai gyakorlat II. (csoportos tanítási gyakorlat)

 

A tantárgy-pedagógiai tudás fejlesztése a szaktantárgyak iskolai oktatásának megfigyelése (hospitálás), elemzése által, valamint a szaktudás és a didaktikai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása önállóan előkészített és megtartott foglalkozások által, amelyeket a gyakorlatot vezető oktatóval történő konzultáció követ.

 

Válogatott tananyag/irodalom:

Falus Iván, Kimmel Mariann: A portfolió 

Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában: Óraelemzések szempontrendszere

Nagy Lászlóné (szerk.): Segédanyag a tanórai megfigyelésekhez tanár szakos hallgatók részére. k.n. Szeged.

 

Tantárgyfelelős: Nemes László Norbert

Félévek száma: 1

Kreditpont: 3

 

Nagy elődök

Mottó

Virtuális túra


Kodály intézet

Liszt Múzeum

Könyvtár