Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

2018. november

2018. december

1 10:30

A zene titkai

Mentés másként avagy Bartók zenéje korunkban

Nagyterem

2019. január

2019. február