Liszt szerepe a zongorajátszásban ugyanaz, mint Euklideszé a geometriában.

Alan Walker

Munkaügyi ügyintéző

2018. szeptember 18.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumában munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2020.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1065 Budapest, Nagymező utca 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakgimnázium bér- és munkaügyi feladatainak ellátása. Jogviszony létesítéséhez, módosításához, megszűnéséhez, juttatásokhoz kapcsolódó munkaügyi iratok elkészítése, teljesítésigazolások ügyintézése. Jogviszony bejelentése, adatrögzítés a munkaügyi rendszerben. Távollétek, szabadságok teljes körű ügyintézése, nyilvántartása, távollétjelentés elkészítése. A Zeneakadémia Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztályával együttműködés a számfejtés érdekében. Jogviszonyigazolások, keresetigazolások kiadása. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok ügyintézése, nyilvántartása. Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás nyilvántartása. Közalkalmazotti nyilvántartás vezetése, személyi anyag kezelése. Közreműködés a pedagógus minősítési eljárás szervezésében és lebonyolításában. Közreműködés az adónyilatkozatok ügykezelésében és az adóigazolások, utazási utalványok kiadásában. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár ügyintézőjével. A Zeneakadémia Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztályán keresztül a Kincstár felé iratok továbbítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • munkaügyi tapasztalat
 • közoktatásban szerzett munkatapasztalat
 • szakirányú végzettség
 • felsőfokú végzettség
 • nexon, kira program ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • precizitás, pontosság,
 • megbízhatóság,
 • diszkréció,
 • jó szintű kommunikációs képesség,
 • csoportmunkára való képesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratmásolatok
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. október 3.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen keresztül
  vagy
 • személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést az igazgató adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. október 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)
 • www.profession.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól ide kattintva a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2018. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.