A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak

Műszaki szolgáltató, portás

2018. december 15.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetébe műszaki szolgáltató, portás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A portai szolgálat ellátása, a portai rend biztosítása, vendégek be-és kiléptetésének bonyolítása, bejövő telefonhívások fogadása és a beérkező postai küldemények kezelése, valamint a biztonsági kamera képének figyelemmel kísérése. A munkaidőbeosztás havonta változó. A műszak hétfőtől péntekig 6-14-ig és 14-22-ig, ill. hétvégén 12 órán át tart.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, érettségi,
  • megbízhatóság
  • jó kommunikációs készség
  • precíz, igényes munkavégzés
  • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • angol nyelvtudás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • végzettséget tanúsító okiratmásolatok
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. január 4.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kenyeresné Denk Anikó részére a office[kukac]kodaly.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. január 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól ide kattintva a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt honlapunkon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2018. december 15.

 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.