A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

Klarinét- és szaxofon-továbbképzést tart a Zeneakadémia pedagógusok számára

A tanfolyamra alapfokú művészeti intézmények és zeneművészeti szakgimnáziumok klarinét és szaxofon szakos tanárai jelentkezhetnek, műfajtól függetlenül.

A továbbképzés a KLAXO 2022 Nemzetközi Klarinét és Szaxofon Fesztivál rendezvénysorozat keretén belül valósul meg. A nemzetközi találkozón a klasszikus és jazzszcéna legjelentősebb klarinét- és szaxofonművészeit köszönthetjük a Zeneakadémián (Nicolas Arsenijevic, Shirley Brill, Nicholas Cox, Juan Ferrer, Romain Guyot, Baptiste Herbin, Nicolas Prost). A koncertek mellett hangszerkiállítás és mesterkurzusok is helyet kapnak a négynapos rendezvénysorozat programjai között.

 

A tanfolyam címe:

Új utak az alap- és középfokú klarinét- és szaxofonoktatásban

(30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program – alapítási engedélyszám: 321/10/2021.)

 

A tanfolyam ideje:

 • 2022. március 12. (szombat)
 • 2022. március 13. (vasárnap)
 • 2022. március 14. (hétfő)
 • 2022. március 15. (kedd)

 

A tanfolyam helye:

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Főépülete, 1061, Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

 

Oktatók:

Szakmai vezetők: Seleljo Erzsébet (egyetemi adjunktus), Pálfi Csaba (egyetemi adjunktus)

A tanfolyam további oktatói: Dr. Szatmári Zsolt (egyetemi tanár), Rumy Balázs (óraadó oktató)

 

A továbbképzés célja:

A továbbképzési program célja a klarinétot és szaxofont oktató pedagógusok elméleti és módszertani ismereteinek, illetve didaktikai eszközeinek megújítása és bővítése. A résztvevők ismerjék meg és gyakorlatban is figyeljék meg a különböző kiterjesztett technikák elsajátításának folyamatát, illetve tanításuk metodikáját. Ismerjenek meg új pedagógiai műveket, amelyek tartalmazzák a már említett problémaköröket és technikákat.

Bővítsék módszertani ismereteiket a helyes légzés, a pontos ritmusjáték, valamint a lapról olvasás tanítása terén, és törekedjenek ezek alkalmazására a saját oktatói tevékenységük során. Hangversenyek látogatása alkalmával figyeljék meg az új technikák gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit az előadói praxisban.

A továbbképzés különlegessége, hogy az oktatók előadásai és szemléltető bemutatói mellett nagy hangsúlyt fektet az anyag interaktív, szemináriumjelleggel történő feldolgozására is, és lehetőséget biztosít a résztvevők számára a hallottakat a gyakorlatban is kipróbálni, elsajátítani. Lényeges elem továbbá az új ismeretek beültetése a pedagógiai praxisba, ezért a továbbképzés 3 szinten is kínál hospitálási lehetőséget: alap- és középfokú bemutató órák, valamint felsőfokú mesterkurzusok keretében figyelhetik meg a résztvevők az új technikák, módszertani eszközök pedagógiai alkalmazását. A továbbképzés hangverseny-látogatással is kiegészül, és a tanfolyam témájához kapcsolódó koncertek meghallgatását reflektív beszélgetés kíséri.

 

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei:

Reflektív napló jellegű, min. 5000 karakter terjedelmű beszámoló benyújtása.

Tartalmi követelmények: a résztvevő válasszon ki egy területet a továbbképzés anyagából – például egy, a továbbképzésen megismert darab tanítása, vagy a lapról olvasás fejlesztése az ismertetett metodikai füzetek segítségével, vagy egy kiterjesztett technika tanítása –, amit az elsajátított módon elkezd tudatosan fejleszteni egy növendéknél, és 4 héten keresztül vezessen naplót az alkalmazott módszerekről és a növendék fejlődéséről. A naplót a tapasztalatok rövid, reflektív értékelésével zárja.

A beszámoló benyújtási határideje: a továbbképzési program utolsó oktatási napjától számított 45. naptári nap. 

Az értékelés szempontjai: az adott témakörhöz tartozó ismeretek tükröződése a naplóban, valamint a továbbképzési program során elsajátított, az adott növendék számára megfelelően kiválasztott és alkalmazott módszerek szuverén használata; az általános nyelvtani-helyesírási követelményeknek való megfelelés.

A reflektív napló értékelése „jól megfelelt”, „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” lehet. Az elért eredményről a résztvevő legkésőbb a reflektív napló benyújtásától számított 15. napon kap tájékoztatást.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • a reflektív napló határidőre történő benyújtása;
 • a záró ismeret-ellenőrzésre (reflektív napló) kapott „jól megfelelt” vagy „megfelelt” minősítés elérése;
 • a továbbképzés 90%-án való részvétel (a 30 tanítási órából legfeljebb 3 tanítási órát – azaz 2 óra 15 percet – lehet hiányozni).

 

A továbbképzés maximális létszáma:

30 fő

 

Jelentkezés:

A továbbképzés részvételi díja: 45 000 Ft

 • A számla tulajdonosa: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 • Számlaszám: 10032000-01426768-00000000
 • Közlemény rovat: KLAXO 2022 továbbképzés + résztvevő neve

A részvételi díj magában foglalja a továbbképzésen kívül az alábbiakat:

 • mesterkurzusok látogatása (passzív résztvevőként)
 • esti koncertek látogatása
 • a hangszerkiállítás látogatása

A jelentkezési lap INNEN tölthető le.

Az aláírt jelentkezési lapot 2022. február 3. éjfélig kérjük elküldeni beszkennelve a klaxo2022[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre.

Postai úton nem fogadunk el jelentkezést.

A továbbképzéshez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató ITT olvasható.