Rendkívüli Tehetségek Képzője

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzője (RTK) működtetésének alapvető célja a már fiatal korban megnyilvánuló kimagasló zenei tehetségek időben történő felkutatása, s az e tehetséggel rendelkező gyermekek képességeinek kibontakoztatásához oly módon nyújtott segítség, hogy zeneakadémiai tanulmányaik során művészi képességeik lehető legmagasabb fokára jussanak és pályafutásuk során Alma Materüknek méltó hírét vigyék szerte a világban. 

Az RTK-ra a jelentkezési határidő napján legalább 10. életévét, legfeljebb 15. életévét betöltött, középiskolai tanulmányait még meg nem kezdett tanuló jelentkezhet. Kivételes méltányosságból a rektor engedélyezheti 10. életévét még be nem töltött tanuló jelentkezését is.

Az RTK-n hegedű, gordonka és zongora szakon folyik képzés.

(Más szakon csak kivételes, egyedi esetben szervezhető képzés; ilyen szakra csak a rektor engedélye alapján fogadható el jelentkezés, és csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételével az RTK valamennyi oktatója egyetért.)

Tanszaki ajánlás alapján jelentkezhet az RTK-ra a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Szakgimnázium 15. életévét már betöltött tanulója is. 15. életévét betöltött jelentkező csak akkor vehető fel az RTK-ra, ha felvételét a rektor engedélyezi és az RTK valamennyi oktatója egyhangúlag támogatja.

A jelentkezőnek főtárgyból és hallásgyakorlatból kell felvételi vizsgát tennie.

 

A felvételi vizsga időpontja, helyszíne:

2024. március 13. (szerda) 10.00
Főépület, X. terem (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

A vizsga előtt 8 órától lehetőség van próbára.

A hallásgyakorlat a főtárgyi meghallgatást követően történik a helyszínen.

A jelentkezési lap letölthető innen, vagy az LFZE Oktatási és Tanulmányi Osztályán Kovács Edittől lehet kérni. Ugyanott kérjük leadni a kitöltött jelentkezési lapokat, vagy postai úton beküldeni az Egyetem címére a lenti határidőig (cím: 1077 Wesselényi utca 52., földszint, 013. iroda).

Az adatvédelmi tájékoztató ITT olvasható.

 

Jelentkezési határidő:

2024. február 13. (kedd)

 

Felvételi követelmények:

A) Főtárgy

Zongora:
 • J. S. Bach egy polifonikus szerkezetű műve
 • egy teljes klasszikus szonáta
 • egy jelentős romantikus mű
 • egy XX. vagy XXI. századi mű
 • egy virtuóz etűd
 
Hegedű:
 • egy Mazas-nehézségű etűd
 • egy előadási darab
 • egy koncerttétel
 
Gordonka:
 • egy szóló, valamint két zongorakíséretes darab, lehetőleg más korszakokból

 

B) Hallásgyakorlat

 • A zenei hallás felmérése: hangközök éneklése – oktávig
 • Hármashangzatok ismerete: dúr-moll, szűkített-bővített és fordításaik
 • 5 szabadon választott népdal éneklése és elemzése