Music was and is an essential part of daily life in Hungary.

Sir Georg Solti
Pál Richter

Pál Richter

Folk Music Department

History of Hungarian Music and Hungarian Folk Music, Music Theory, Solfège–Music Theory–Folk Music Theory

Born: 1963, Budapest
 
Position at Liszt Academy: PhD, Head of Department, professor
 
Studies:
1987: Budapest University of Technology and Economics – degree in civil engineering
1990-95: Franz Liszt College of Music – degree in musicology
1995-98: Franz Liszt College of Music – participant of the doctoral course with professor György Kroó and professor László Somfai
2004: Defense of Doctoral Dissertation (title of dissertation: A ferences rend dallamkészlete a XVII. században a Kárpát-medencében)
 
Teaching experiences:
1994–1996: Eötvös Loránd Science University, Faculty of Arts, Cultural History Department – musicology seminars
1996-1997: Franciscan Grammar School of Szentendre – music history teacher
Since 1999: Franz Liszt Academy of Music, professor at the Department of Musicology (solfege, music theory, history of music theory, counterpoint and musical form)
2002-2005: Bartók Seminar in Szombathely - invited speaker - English language lectures on folk music
Since 2007: Department of Folk Music at Franz Liszt Academy of Music – founding Head of Department
 
Professional activities:
1994: joined the Hungarian Academy of Sciences Institute for Musicology, since 2005: Head of the Department of Folk Music Research, since 2012 acting Director
 
Memberships:
Since 2006: member of the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences
Since 2002: member of the Scientific Council of the Institute for Musicology
1998: member of the Hungarian Musicological Society
2001: member of the International Fellowship for Research in Hymnology (IAH)
2007: member of the International Council for Traditional Music (ICTM)
 
Awards:
2011: Szabolcsi Bence Prize
2016: Order of Merit of the Hungarian Republic (Civilian)
 
Main publications:
 
Books:
Der Melodiebestand des Franziskanerordens im Karpatenbecken im 17. Jh. (Melody Stock of Franciscans of the Carpathian Basin in the 17th century), Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria (Magyar ferences források) 4, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest 2007, 500 pp.
„Kájoni János: Organo=Missale" (Ed.: Pál Richter), A Csíksomlyói Ferences Könyvtár Kincsei 3, Státus Könyvkiadó, Csíkszereda 2005, 600 pp.
A hazai szlovákok énekei. Válogatás Krupa András gyűjteményéből (selected by, introductory studies written by and edited by: András Krupa, Pál Richter), Magyarországi Szlovákok Kutató Intézete, Békéscsaba 2004, 498 pp.
 (editing) Zenetudományi Dolgozatok 2003 I–II. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest 2003, 328+278 pp.
 
Studies:
„Litániák Kájoni Organo-Missaléjában", Magyar Egyházzene 1994/1995 4th issue, 405–416.
 ‘The Mass Repertoire of Caioni's Organo Missale', Musica Antiqua X/1, Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 1997, 343–350
 ‘Organo-Missale: Musical Relationships of a Franciscan Manuscript in the 17th Century', Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus, Hrsg.: Ladislav Kačic, Slavisticky kabinet SAV/Academic Electronic Press, Bratislava 1997, 137-162.
„Magyar nyelvű énekek ferences kéziratokban", Magyar Zene 1998/1999 3rd issue, 285–298.
„Két magyar peremvidék népzenei kapcsolata", Ethnographia 110/2, 1999, 349–358.
„Kvint- és oktávpárhuzamok a 17. századi orgonakíséretes kéziratokban", Zenetudományi Dolgozatok (Ed.: Ágnes Gupcsó), MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 1999, 239–256.
 ‘Close Relationships Between Pieces in Ioannes Caioni's Manuscripts and Folk Music' Musik im Umbruch /New Countries, Old Sounds? Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin (April 22–27, 1997), Hrsg.: Bruno B. Reuer, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, München 1999, 353–367.
„Die Verwendung der Kirchenlieder in den Franziskaner Quellen (17.-18. Jh.)", Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa, Hrsg.: Ladislav Kačic, Slavisticky kabinet SAV, Academic Electronic Press, Bratislava 2000, 207–226.
„Quint- und Oktavparallelen in den Handschriften mit Orgelbegleitung des 17. Jahrhunderts", Ars Organi 49, 2001, 19-26.
„Ergänzungen zum thematischen Verzeichnis der Kompositionen in den Franziskaner Handschriften in Ungarn", Studia Musicologica 42/3–4, 2001, 279–348.
„Bitematikus stratégiák szonáta formájú tételekben", Magyar Zene 39/2, 2001, 151–170.
 "The Schumannian déjà vu – Special Strategies in Schumann's Construction of Large-Scale Forms and Cycles", Studia Musicologica, 44/3–4, 2003, 305–320.
„Die Praxis der Orgelbegleitung in den mitteleuropäischen Kirchen des 17. Jahrhunderts", Die Kirchenmusik in Südosteuropa, Hrsg.: Franz Metz, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2003, 265–276.
„Die ungarischen gedruckten Gesangbücher des 17. Jahrhunderts", Cantus Catholici und das Kirchenlied des17. Jahrhunderts in Mitteleuropa, Konferenzbericht (Hrsg. Ladislav Kačic), Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2003, 115–124.
„Magyar nyelvű énekek 17–18. századi pálos kéziratokban", Magyar Zene 42/1, 2004, 27–36.
„800 dallam a ‘papírkosárban'— A Bartók-rend beosztatlan támlapjai", Magyar Zene 43/2, 2005, 141–153.
„A ferencesek zenéje a XVII–XVIII. században" in: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, (Ed.: Sándor Őze, Norbert Medgyesy-Schmikli), conference volume, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK–METEM, Piliscsaba–Budapest 2005 (Művelődéstörténeti Műhely–Rendtörténeti Konferenciák 1.), 847–856.
„Die vielfältigen Beziehungen des franziskanischen Melodiebestandes im Karpatenbecken im 17. Jahrhundert" in: Plaude turba paupercula — Franziskanischer Geist in Musik, Literatur und Kunst, Konferenzbericht (Hrsg. Ladislav Kačic), Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2005, 135–161.
„Napja Isten haragjának. Egy temetési ének írásos emlékei és néphagyományban élő változatai", Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Társadalom- és humántudományok, Csíkszereda 2006, 259–275.
„Napja Isten haragjának. Egy temetési ének írásos emlékei és néphagyományban élő változatai", Magyar Zene 44/3, 2006, 263–277.
„Népzenészképzés a Zeneakadémián", Folkmagazin 13/6, 2006, 30–31.
„A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe a ferencesek liturgikus zenei hagyományában" in: A Szeplőtelen Fogantatás dogmája (Sapientia füzetek 7.), Vigilia Kiadó, Budapest 2007, 81–99.
„Vallomások életutak metszéspontjában. Az imádott nőalak Schumann és Brahms művészetében", Magyar Zene 45/4, 2007, 397–409.
„A zenetudós — tudományos portré" in: Sólyom Károly emlékkönyv (Ed.: M. Ferenc Horváth, Márta Zomborka), Váci füzetek 6.,. Váci Múzeum Egyesület, Vác 2007, 265–278.
„A Zenei Lexikon szócikkei" in: Sólyom Károly emlékkönyv (Ed.: M. Ferenc Horváth, Márta Zomborka), Váci füzetek 6.,. Váci Múzeum Egyesület, Vác 2007, 279–282.
„A ‘konszonáns gesz'", Magyar Zene 46/3, 2008, 275–284.
 
CD booklet:
Robert Volkmann Piano Music (Ilona Prunyi piano) HCD 31735, Hungaroton 1998
 
Articles:
 „Pilinszky és Weöres-idézetek egy középkori pálos temetési szertartásban — Zoltán Jeney: Commendatio animae", Holnap 5/3, 1994, 62–65.
„Nincs új a nap alatt? — Adalékok Brahms a cappella kórusművészetéhez", Muzsika 40/11, 1997, 30–36.
 
CD-ROM:
Régi magyar népdaltípusok (Chief Ed. István Pávai, Ed. Pál Richter, Ferenc Sebő), KFKI Számítástechnikai Csoport, MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum, Budapest 1999
Szolfézs (kezdőknek és haladóknak) [theoretical part+list of examples+interactive tasks], programming and graphics: Csaba Kristóf, Aurion Kft, Budapest 1999
Music Theory (for beginners and advanced students) [extended English edition of the Hungarian version], programming and graphics: Csaba Kristóf, Aurion Kft, Budapest 2000
 
On-line publications:
Solfege, music theory educational material for basic and intermediate education as part of the SULINET education programme
Bartók Béla: Magyar Népdalok Egyetems Gyűjtemény (on-line publication), Ed.: István Pávai, Pál Richter, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 2007
Béla Bartók: Complete Collection of Hungarian Folk Songs (on-line publication), Ed.: István Pávai, Pál Richter, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 2007
 
Introductions to works, critique essays:
BARTÓK Béla: Divertimento, Dance Suite, Hungarian Sketches, Two Pictures (Chicago Symphony Orchestra, Pierre Boulez, Deutsche Grammophon, Stereo 445 825-2 GH),
Concerto for Orchestra, The Miraculous Mandarin (City of Birmingham Symphony Orchestra, Simon Rattle, EMI Classics, CDC 5 55094 2)
Works for Piano Solo 3 (For Children) (Zoltán Kocsis, Philips 442 146-2), Muzsika 38/9, 1995, 46–48.
Béla Halmos – Márta Virágvölgyi: A széki férfitáncok zenéje (Széki hangszeres népzene I. Budapest 1995), Ethnographia 106/2, 1995, 1086–1088.
Magyarország nagy vitézség. Lujza Tari: A szabadságharc emlékezete a nép dalaiban (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1998), Ethnographia 110/2, 1999, 480–481.
Magyar hangszeres népzene (Hungaroton Classic, Ed.: Sárosi Bálint), Gramofon 4/3, 1999, 23.
„Esti kamarazene — Koncertek a Duna-kanyarban", Muzsika 44/11, 2001, 42.
„Istvánffy Benedek — harmadszor" (review), Magyar Zene 41/4, Budapest 2003, 499–502
„Fusz János, alias Johann Evangelist Fuss" (review), Muzsika 47/8, 2004, 44–46.
„Talán mégsem marad torzó" (review of: Bartók Béla: Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény II. kötet), Magyar Zene 46/1, 2008, 109–112.
„Gyorsírás és fonográf" (review of: Sebő Ferenc: Vikár Béla népzenei gyűjteménye), Magyar Zene 46/3, 2008, 343–346.
 
Reports, other:
 "Early Music Forum in Budapest (29 May–4 June 1996)", Hungarian Music Quarterly VIII/1–2, 1997, 37–38.
 "Early Music Days in Sopron (22–29 June 1996)", Hungarian Music Quarterly VIII/1–2, 1997, 39–41.
„A Dunántúltól Japánig — Zenetudományi konferencia Ujfalussy József 80. születésnapja tiszteletére", Muzsika 43/7, 2000, 18–20.
„Új szolfézstanárunk a számítógép" (Interview with Pál Richter and Csaba Kristóf), Muzsika 43/10, 2000, 26–28.
„Terézvárosi terv - a világszínvonalért — Új orgonaegyüttes és egyházzenei központ Budapesten", Muzsika 44/4, 2001, 15–17.
„Walthere, audis symphoniam hungarorum, qualiter sonat? — Ezer év zenetörténete a Budapesti Történeti Múzeumban", Muzsika 44/7, 2001, 10–13.
„Bízva a jövőben — Konferencia a magyar zenetudományi képzés fennállásának 50. évfordulóján", Muzsika 45/1, 2002, 23–27.
„Barokk panasz" (Interview by Zoltán Fáy), Magyar Nemzet, (07. 03) 2004, 23.
„Szenvedély és felelősség — Zenetudományi konferencia a hatvanéves Tallián Tibor tiszteletére", Muzsika 49/12, 2006, 6–8.
„Kodály nyomán, sokadik nekifutásra — Népzene tanszéket alapít a Zeneakadémia" (Interview by Éva Mikes), Muzsika 50/1, 2007, 3–5.
„Minőségi népzenét!" (Interview by Beáta Sólyom), Heti Válasz 8/13, 2008
„Paradigmaváltás a népzenei archívumokban — Nemzetközi konferencia archiválási kérdésekről az MTA Zenetudományi Intézetben, 2008. június 11–12.", Muzsika 51/8, 2008, 41–42.
Nagy tanárok, híres tanítványok — 125 éves a Zeneakadémia (Ed.: Ágnes Gádor, Gábor Szirányi) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 2000 [writing of 4 portraits]
  
Lectures at scientific conferences:
The Mass Repertoire of Caioni's Organo-Missale [Interetnische Beziehungen in der mitteleuropäischen Musik des 16-17. Jahrhunderts (Budapest, 1993), and extended version: Musica Antiqua Europae Orientalis (Bydgoszcz, 1994)].
Napja Isten haragjának — egy temetési ének középkori és XVI–XVII. századi írásos emlékei [A népi vallásosság (Veszprém, 1995)]
Az erdélyi szászok többszólamú egyházi zenéje a XVIII. században [Régi Zenei Napok (Sopron, 1996)]
Organo-Missale: Musical Relationships of a Franciscan Manuscript in the 17th Century [Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus (Nagyszombat/Trnava, 1996)].
Close Relationships with Folk Music of Certain Pieces in Joannes Caioni's Manuscripts [Musik im Umbruch (Berlin, 1997)]
Két magyar peremvidék népzenei kapcsolata [at the conference held in honour of 70-year-old Ilona Szenik (Budapest, 1997)]
Formai koncepciók Schumann és Brahms műhelyében [at the regular annual conference of the Hungarian Musicological Society (Budapest, October 1997)]
Die Orgelbegleitung in den Kirchen des 17. Jahrhunderts in unserer Region
[Kirchenmusik in Südost-Europa (Timișoara, May 1998)]
Kvint- és oktávpárhuzamok a 17. századi orgonakíséretekben [at the conference held in honour of 70-year-old Zoltán Falvy (Budapest, October 1998)]
Die Verwendung der Kirchenlieder in den Franziskaner Quellen (17.-18. Jahrhundert) [Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa (Pozsony/Bratislava, October 18-20, 1999)]
Die musikalische Tätigkeit des siebenbürgischen Franziskaners Johannes Kájoni (1629-1687) [concert and lecture, with: Iván Barvics, Ferenc Sebő (Haus Ungarn, Berlin, March 3, 2000)]
Bitematikus dramaturgiák szonátaformájú tételekben [at the conference held in honour of 80-year-old József Ujfalussy (Budapest, April 29, 2000)]
Zur Praxis der Dorfkantoren in Siebenbürgen [Die Entwicklung der Orgelbegleitung zum Kirchenlied und Gregorianischen Choral (bis 1930) (Tübingen, May 24-27, 2001)]
Ungarische Kirchenlieder in den Paulinerhandschriften des 17.-18. Jh. [Kirchenlied und nationale Identität — 21. Studientagung der Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (Ljubljana, August 5-10, 2001)]
The Schumannian Deja Vu – Various Strategies in Schumann's Construction of Large-Scale Forms and Cycles [17th International Congress of the International Musicological Society]
 (Leuven, August 1-7, 2002)
Die ungarischen Gesangbücher des 17. Jahrhunderts [Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe (Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa)]
 (Pozsony/ Bratislava, September 25-26, 2002)
A magyarországi ferencesek zenéje a 17-18. században [A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára (Die Wirkung der franziskanischen Spiritualität auf die neuzeitliche Geschichte und Kultur Mitteleuropas)] (Piliscsaba, October 14-16, 2002)
„Die vielfältigen Beziehungen des franziskanischen Melodiebestandes im Karpatenbecken im 17. Jahrhundert" [„Plaude turba paupercula" Franziskanischer Geist in der Musik, Literatur und Kunst] Internationale interdisziplinäre Konferenz, Bratislava, October 4-6, 2004)
„800 dallam a „papírkosárban" – a Bartók-rend beosztatlan támlapjai" [3rd Scientific Conference of the Hungarian Musicological Society held in honour of 70-year-old László Somfai] Budapest, October 8-10, 2004.
„A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe a ferencesek liturgikus zenei hagyományában" [Conferenc for the 150th anniversary of the proclamation of the Dogma of the Immaculate Conception, Sapientia College of Theology of Religious Orders and the Franciscan Orders in Hungary ] Budapest, April 8, 2005.
„Latin nyelvű énekek XVII–XVIII. századi ferences kéziratokban" [4th Scientific Conference of the Hungarian Musicological Society held in honour of 90-year-old Géza Papp and 80-year-old Bálint Sárosi] Budapest, October 7-9, 2005.
„Bozóki Mihály énekeskönyve 1797" [„A keresztyéni gyülekezetben való Isteni dicséretek" — Népénektáraink tegnap és ma, Conference for the 20th anniversary of the publication of "Éneklő Egyház", Office for Subsidised Research Units–Franz Liszt Academy of Music Church Music Research Group–Hungarian Church Music Society] Budapest, December 8–10, 2005.
„Liszt Ferenc a Folkmagazin címlapján – Hangszeres és énekes népzenészképzés a budapesti Zeneakadémián" [Conference of folk music researchers of the Carpathian Basin in Délvidék, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet] Zenta, September 28 - October 1, 2006.
„Vallomások életutak metszéspontjában — Az imádott nőalak Schumann és Brahms művészetében" [Musicology Conference held in honour of 60-year-old Tibor Tallián, Hungarian Musicological Society], Old Academy of Music Concert Hall, Budapest, October 14-15, 2006.
„Unterschiede und Gemeinsamkeiten — Liedgut der Franziskanervim Burgenland und in Ungarn" [Kulturelle Identität durch Musik? — Das Burgenland und seine Nachbarn] Internationales Symposium, Felsőlövő (Oberschützen), April 13-15, 2007.
„The Folk Music Department at the Liszt Ferenc University of Music", ICTM conference, Vienna, July, 2007.
„A legelső és legtökéletesebb: Az egész alaplépés — Szemelvények egy zenei közhely életéből" [Musicology Conference held in honour of 75-year-old János Kárpáti, Hungarian Musicological Society], Old Academy of Music Concert Hall, Budapest, October 26-27, 2007.
„A konszonáns gesz" [Kodály Memorial Day (Scientific session)] Hungarian Academy of Sciences Institute for Musicology, December 14, 2007.
„Endless Job — Past, Present and Future in the Folk Music Archives of the Institute for Musicology of Hungarian Academy of Sciences" [Technical Challenges and Developments in 21st Century Folk Music Archiving], International Conference, Budapest, June 11-12, 2008.
 
Miscellanious lectures:
Die musikalische Tätigkeit des siebenbürgischen Franziskaners Johannes Kájoni (1629-1687) [concert and lecture, with: Iván Barvics, Ferenc Sebő (Haus Ungarn, Berlin, March 3, 2000)]
A ferences rend dallamkészlete a XVII. században a Kárpát-medencében [Science Forum] MTA ZTI, March 31, 2000.
Folk Music Transcription (Workshop, 2 English language lectures at the Bartók Seminar in Szombathely, 2003)
Stages in Folk Music Archiving – Preparation, field work, recording, archiving, transcription and classification (lecture at the Bartók Seminar in Szombathely, 2004)
Styles and Genres in Hungarian Folk Music (lecture at the Bartók Seminar in Szombathely, 2005)
Népzenészképzés a Zeneakadémián [2nd Early Music and Folk Music Meeting, Béla Bartók Secondary School of Music] Miskolc, April 21-22, 2006.
„Bartók Béla: Magyar népdalok (Egyetemes Gyűjtemény) digitális (integrált multimédiás) kritikai közreadása" [Science Forum] MTA ZTI, December 14, 2006.
„Bartók Béla népzenei lejegyzései" [Népismei Tudománytár] Hagyományok Háza, February 14, 2007.
„The ethnoArc Project" [Multi-lateral Academic Collaborations Meeting] Hungarian Academy of Sciences Institute for Musicology, March 28-30, 2007.
„Kodály és a népzenegyűjtés" [Kodály Zoltán és a zenélő szerkezetek] Országos Műszaki Múzeum Tanulmánytára, October 20, 2007.
 
Website: www.zti.hu
 
Contact: richter.pal[at]btk.mta.hu