A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak

Záróvizsga követelmények zongora kötelező tárgyból

2014. január 28.

BA szakok

 

a) vonós, fúvós, harmonika, cimbalom, ütő, gitár, hárfa szakokon:

 • Bach: egy kétszólamú invenció vagy egy darab a 18 kis prelúdium sorozatból
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven kisebb szonátáiból egy tétel, vagy könnyű szonatina  
 • Három különböző stílusú előadási darab:

- Egy Bartók mű, minimum a Mikrokozmosz IV. szintjén

- Egy romantikus mű,

- Egy tetszés szerint, kísérőként, partnerrel előadott darab

 

A kotta nélküli játék nem követelmény a vizsgákon.

 

b) csembaló, orgona, zenetudomán,y zeneismeret, zeneelmélet, karmester- karvezetés, zeneszerző szakokon:

 • Bach: bármely prelúdium és fuga a Wohltemperiertes Klavier I-II. sorozatból, illetve egy ciklikus mű három tétele vagy más önálló mű ( például Kromatikus fantázia és fuga), esetleg egy versenymű egy tétele
 • Haydn, Mozart, Beethoven, esetleg Schubert egy szonátájának egy gyors és egy lassú tétele
 • Három különböző stílusú mű ( kivéve a fenti korokat), közülük egy virtuóz jellegű és egy Bartók, vagy Bartók kortásának darabja legyen!

Ebből a műsorból egy szabadon választható darab lehet kamaramű.

A kotta nélküli játék nem követelmény a vizsgákon.

 

c) ének szakon:

A záróvizsga anyaga azonos a hangszeres szakok anyagával. A kíséret értelemszerűen dal-, vagy áriakíséretet jelent.

A szakmai minimummal felvételizők anyaga a hangszeresek felvételi anyagával azonos. A szintkülönbséget az osztályzatban érzékelteti a Bizottság.

Választható:

 • Bach: 18 kis preludium vagy egy kétszólamú invenció
 • Könnyű szonatinák
 • Schumann: Jugendalbum, Mendelssohn: Lieder ohne Worte, Chopin: Keringők, Prelüdök
 • Bartók mű

 

d) népzene szakon:

 • Bach: egy kétszólamú invenció vagy egy darab a 18 kis prelúdium sorozatból
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven kisebb szonátáiból egy tétel, vagy könnyű szonatina  
 • Két különböző stílusú előadási darab:

- Egy Bartók mű, minimum a Mikrokozmosz IV. szintjén

- Egy romantikus mű

A kotta nélküli játék nem követelmény a vizsgákon.

 

MA szakok

Az MA zongora kötelező záróvizsga anyaga azonos a BA zongora kötelező záróvizsga anyagával.

A karmester-karvezetés, valamint a zeneszerző szakokon a II. év végi záróvizsgán kívül az I. év vége is vizsgaköteles. Az első év végi vizsga követelménye: 15 perces szabadon választott műsor legalább 3 stílusban ( 1 lehet kamaramű).