Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc

Bartók Béla Kollégium

Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 33.
Telefon: (1) 413-0749

 

Igazgató:

Dr. Zelena András

kollegium.igazgato[kukac]zeneakademia.hu

Fogadóóra: előzetes e-mail-es egyeztetés alapján (LFZE BBK földszint, igazgatói iroda)

 

Felvételi

A Kollégiumban 81 férőhelyre lehet kérelmezőket felvenni, a felvételi- és pótfelvételi eljárás a 4/2019. (04.16.) számú Kancellári Utasítás alapján történik.

A Kollégium felvételt hirdet a kollégiumi helyekre BA elsőévesek részére.
Pályázni a felvételi döntés kihirdetésétől 2020. augusztus 10-ig lehet.
További információk a pályázati kiírásban.

 

Általános tudnivalók

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának (továbbiakban: Kollégium) alapfeladata az LFZE-en tanuló valamennyi alap-, mester- és osztatlan képzésben résztvevő egyetemi hallgató (akik állandó lakhelye nem Budapest  közigazgatási területén belül esik) számára biztosítani a lakhatás, egyetemi óralátogatás, tanulás valamint a gyakorlás feltételeit. Mindemellett a Kollégium vezetése fontos küldetésének tartja, hogy hallgatóinak értelmiségivé válásában is közreműködjön kulturális- és művészeti rendezvényeinek sorával, míg a testi és lelki egészség megőrzésében tartalmas szabadidő-eltöltési lehetőséget nyújt edzőtermi eszközállományával a patinás villaépület lakóinak.

 

Térítési díj

A Szenátus 109/2019. (06.11.) határozata alapján a 2019/2020-as tanévre a kollégiumi térítési díj férőhelyenként 9.300 Ft/hó. A kollégiumi díjat az alábbi számlaszámra utalhatják: 10032000-01426768-00000000

 

Kollégiumi Bizottság

A LFZE BBK Kollégiumi Bizottsága minden hónap első keddjén, 19:30-as kezdettel tartja havi ülését az igazgatói szobában. (LFZE BBK földszint, igazgatói iroda)

 

Házirend

A Kollégium házirendje ide kattintva, a 14/2019. (04.16.) számú Kancellári Utasítás 5. sz. mellékleteként található meg.

 

Szervezeti és Működés Rend

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Kollégiumának szervezeti és működési rendje ide kattintva található meg.

 

→ A kollégium története