A Tempus Közalapítvány ösztöndíjai

Tandíjmentes külföldi tanulás vagy szakmai gyakorlat nemzetközi környezetben! Új országok, kultúrák megismerése, új barátok a világ minden pontjáról, az életre szóló élmények pedig itthon megtérülnek. A kint szerzett nyelvi és szociális készségek birtokában magabiztosabban indulhat a karrierépítés.


Nemzetközi ösztöndíj-lehetőségek felsőoktatásban tanuló hallgatóknak:

 

ERASMUS+

Kaland – karrier – közösség!

Az Erasmus+ program segítségével egyrészt tanulmányokat lehet folytatni valamely külföldi felsőoktatási intézményben (3–12 hónapig), másrészt szakmai gyakorlatot lehet teljesíteni valamely külföldi vállalkozásnál vagy szervezetnél (2–12 hónap), de akár kombinálni is lehet a két tevékenységet (3–12 hónap). EU-n belüli szakmai gyakorlaton frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzést követő egy évben, amennyiben a pályázat benyújtása aktív hallgatóként történik.

Az ösztöndíj nagysága EU-n belül a célországtól függően részképzés esetén havonta 420, 470 vagy 520 EUR, szakmai gyakorlatnál pedig havonta 520, 570 vagy 620 EUR. Ezen felül a szociálisan rászoruló hallgatók a tanulmányi mobilitási ösztöndíjhoz további havi 200 EUR, szakmai gyakorlat esetén pedig havi 100 EUR kiegészítő támogatást igényelhetnek.

Az EU-n kívüli tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat esetén az ösztöndíj havonta 700 EUR, amely egy távolságon alapuló utazási támogatással egészül ki (20-1500 EUR).

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók minden pályázattípus esetén külön kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

 

CEEPUS

Irány Közép-Európa!

A Közép-Európa és a Nyugat-Balkán 15 országába pályázható programmal cserefélév vagy a szakdolgozathoz szükséges anyaggyűjtés, konzultáció, ill. akár labormunka is pályázható, 1-5 hónapos időtartamra. Ha a küldő egyetemen van CEEPUS tematikus hálózati együttműködés, azon belül lehet pályázni. Ha az adott szakon nem működik hálózat, freemoverként lehet jelentkezni. A kiutazás megkezdéséig 2 lezárt félév szükséges.

 

Államközi ösztöndíjak

A világ közel 60 országába, Európán belül és kívül egyaránt!

A magyar és egy másik állam megállapodásán alapuló ösztöndíjprogramban teljes- és részképzés, nyári egyetem, valamint rövid és hosszú tanulmányutak a megpályázható ösztöndíjtípusok, amelyekben fogadóintézményt a pályázó választ. A jelentkezés a Tempus Közalapítvány által megadott pályázati határidőnek megfelelően történik. Az eredmény: garantált nyelvtudás, önállóság, tanulmányi és szakmai fejlődés, kapcsolatépítés és nyitottság a világra!

 

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

Ezzel az ösztöndíjjal a világ bármely országába pályázhatnak a legalább mesterszakot vagy azzal egyenértékű diplomát szerzett, 40 évnél nem idősebb magyar állampolgárok predoktori és posztdoktori kategóriában. A valamennyi tudományterületre megpályázható ösztöndíj kiemelkedő teljesítményű fiatal kutatók vagy művészek számára ajánlott, akik publikációs listával vagy szakmai portfólióval támasztják alá rátermettségüket.

 

Collegium Hungaricum

Bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken végzett általános elméleti, forrásfeltáró és forrásfeldolgozó kutatásokat támogató ösztöndíjprogram. Támogatható tevékenységek és területek: XVI-XX.századi magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány. Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak. A pályázatra MA diplomával rendelkezők és kutatók pályázhatnak.

 

Nemzetközi ösztöndíjjal kitárul a világ!

Számos nemzetközi mobilitási program áll a hallgatók rendelkezésre már az első lezárt félév után. Tandíjmentes külföldi tanulási vagy gyakorlati lehetőségek várják a diákokat nemzetközi környezetben, minden képzési szinten! Új országok, kultúrák megismerésére, új barátságokra nyílik alkalom, az életre szóló élmények és szakmai tudás pedig itthon megtérülnek. A külföldön szerzett nyelvi és szociális készségek birtokában magabiztosabban indulhat a karrierépítés.

 

Mit nyerhetek vele?

  • nemzetközi kapcsolatokat  
  • szakmai ismereteket/kompetenciákat
  • belépőt a világ legjobb egyetemeire
  • aktív nyelvtudást
  • élettapasztalatot
  • tartalmasabb önéletrajzot
  • barátokat Európa-szerte és azon túl is

 


Ösztöndíjak és egyéb juttatások 130.000-Ft/hótól akár 585.000 Ft/hóig – programtól és ösztöndíjtípustól függően. Két hetes tanulmányutak, féléves, 12 hónapos külföldi tanulmányi vagy kutatási időszakok, szakmai gyakorlatok vagy akár teljes képzés is pályázható.

Az egyes ösztöndíjakról, az intézményben elérhető nemzetközi mobilitási lehetőségekről a Nemzetközi Tanulmányi Osztályon, az Erasmusról honlapunkon is tájékozódhat.

További információ, személyes történetek volt ösztöndíjas hallgatóktól, praktikus tippek a külföldi mobilitáshoz és a pályázati felhívások megtalálhatók a Tempus Közalapítvány weboldalán!

osztondijkereso.hu