Önköltség

 

Tájékoztató önköltséges hallgatók részére:

Első lépésként az Egyetem képzési szerződést köt az önköltséges hallgatókkal (W52, Oktatási és Tanulmányi Osztály, fszt. 13. iroda, Sólyom Anna Ágnes):

Új hallgatók vagy új képzést kezdő hallgatók:

 • szerződéskötés beiratkozáskor

Önköltséges formára átsorolt/átsorolást kért hallgatók, vagy akiknek lejárt a szerződése:

 • szerződéskötés a regisztrációs időszakban

A szerződés a képzési időre szól és rögzíti, hogy a hallgató a félévre szóló vagy a kreditalapú összeget fizeti (ld. később).

 

1 kredit költsége a teljes féléves önköltség 1/30-ad része, kerekítve. (Pl. 26 666,666 esetén 26 667 Ft.)

Az önköltség féléves összege megtalálható a felvi.hu-n vagy a tanulmányi tájékoztatóban.

 

SZÁMLA

Az adott félév önköltségének megfizetését az elektronikus számla kiállítását követően kell teljesíteni átutalással vagy gyűjtőszámlás befizetéssel (ld. később). A számlák elkészültéről a hallgatók Neptun üzenetben kapnak értesítést. A számla kiállításának tervezett időpontja az őszi félévben 2023. október 9., a tavaszi félévben 2024. március 4. A számlák megtekinthetők a Neptunban (Pénzügyek/Számlák menüpont).

 

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA MÁS NÉVRE (ÖNKÖLTSÉG ÁTVÁLLALÁSA)

Amennyiben magánszemély/alapítvány/gazdasági társaság/stb. átvállalja az önköltség megfizetését/összegének egy részét, nyilatkoznia kell az átvállalásról. (Ellenkező esetben a számla a hallgató nevére lesz kiállítva.) Az átvállalási nyilatkozatot Sólyom Anna Ágnesnél kell leadni az őszi félévre vonatkozóan 2023. október 6-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan 2024. március 1-ig. Az átvállalási nyilatkozat letölthető a honlapról (Hallgatóknak/Űrlapok, kérelmek).

 

KÉRELMEK

Kivételes méltánylást érdemlő esetben (a hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi teljesítményére tekintettel) mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség, halasztás (együtt: fizetési könnyítés) kérelmezhető. A formanyomtatványok letölthetők a honlapról (Hallgatóknak/Űrlapok, kérelmek); a leadási határidők a nyomtatványok végén, a bekeretezett részben szerepelnek.

 

AZ ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉS HATÁRIDEJE

 • 2023. október 30-a az őszi félévben,
 • 2024. március 25-e a tavaszi félévben

 

KÉSEDELMI DÍJ:

12 000 Ft/hó

(az első összeg a határidő utáni első napon, az esetleges további összegek az első kiírás dátumához viszonyítva havonta kerülnek kiírásra)

 

BEFIZETÉS

1. Átutalással (főszámlára utalással) történő teljesítés:

 • az Egyetem bankszámlaszáma: 10032000-01426768-00000000
 • kérjük a közleménybe a következőket írni: Neptun kód (szóköz) Név (szóköz) önköltség (a közleménybe írandók a számlán is szerepelnek, onnan egyszerűen kimásolhatók)

2. Gyűjtőszámlás befizetés:

 • első lépésként a hallgatónak utalnia kell az intézmény gyűjtőszámlájára: 10032000-01426768-01120008
 • kérjük a közleménybe a következőket írni: Neptun kód (szóköz) Név (szóköz) önköltség (a közleménybe írandók a számlán is szerepelnek, onnan egyszerűen kimásolhatók)
 • Az átutalás időtartama 2-3 munkanapot vesz igénybe.

 

A gyűjtőszámlára való átutalás még nem jelent tényleges befizetést, ezt a hallgatónak a Neptunban kell elvégeznie:

 • amikor a hallgató gyűjtőszámlájára megérkezett a pénz, akkor a Pénzügyek/Befizetés menüponton belül látható a felhasználható egyenleg
 • ekkor a befizetni kívánt tételt/tételeket ki kell jelölni, majd a „Befizet” gombra kattintani és a gyűjtőszámlás fizetési módot kiválasztani
 • lehetőség van a feltöltött egyenlegből automatikus fizetés engedélyezésére is: Pénzügyek/Beállítások/Automatikus teljesítés fül

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség van csak az adott félévben felvett tantárgyak kreditjei alapján számolt önköltséget fizetni:

 • ha korábbi tanulmányai alapján az Egyetem krediteket (tantárgyak teljesítését) ismer el (kivétel az adott szakon Erasmus ösztöndíjjal elvégzett és az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága által elismert tantárgyak kreditjei), vagy
 • ha állami ösztöndíjas hallgatóként a képzési idő alatt nem fejezi be az adott szakot, és saját kérésére önköltséges formában folytatja tanulmányait
 • ha elfogytak az államilag támogatott félévei és kötelezően átsoroljuk önköltséges formára
 • évösszevonás esetén is kreditalapon számolandó az önköltség
 • másodjára felvett tantárgy után nincs fizetési kötelezettség (de szerződést ugyanúgy kötni kell)

 

Határidők:

Önköltség befizetési határideje:

I. félév: 2023. október 30.
II. félév: 2024. március 25.

Önköltséges képzés:

 • önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzésre történő átsorolás: a tanév végi vizsgaidőszak utolsó napja
 • állami ösztöndíjas képzésről önköltséges képzésre történő átsorolás: február 1. / július 1.
 • önköltség részletekben/halasztva történő fizetése iránti kérelem, illetve önköltség összegéből kedvezmény igénylése:
  - őszi félévben október 1-je és 8-a között
  - tavaszi félévben március 1-je és 8-a között
 • képzési (önköltség) szerződés aláírása: a regisztrációs időszak utolsó napja
 • önköltség átvállalási nyilatkozat leadása: 2023. október 6., 2024. március 1.
 • önköltségről számla kiállítása: 2023. október 9., 2024. március 4.

 

Űrlapok, kérelmek:

 

Átsorolási kérelmek online benyújtása:

Az állami ösztöndíjasról önköltséges, illetve önköltségesről állami ösztöndíjas képzésre történő átsorolással kapcsolatos kérelmek benyújtási rendje megváltozott.

Az átsorolási kérelmeket a korábbi papíralapú formanyomtatvány helyett kizárólag a Neptun kérelemkezelőn keresztül lehet benyújtani.

Az állami ösztöndíjasról önköltséges képzési formára való átsoroláshoz szükséges kérelem benyújtási határideje:

 • tavaszi félév esetén: február 1.
 • őszi félév esetén: július 1.

Az önköltségesről állami ösztöndíjas képzésre történő átsoroláshoz szükséges kérelem benyújtási határideje:

 • a tavaszi vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak utolsó napjáig

 

A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK LÉPÉSEI A NEPTUNBA VALÓ BELÉPÉS UTÁN:

„Ügyintézés”

„Kérvények”

kiválasztani és rákattintani a megfelelő kérelemtípusra, a szükséges adatok (melyik félév, indoklás) kitöltése

„Következő”

„Kérvény leadása”

 

A kérelemre elektronikus határozat születik, amelyet kizárólag elektronikusan, a Neptunon keresztül kapnak meg.

A kérelemkezelő használata során jelentkező probléma esetén Papp Károly Neptun-támogató informatikus nyújt segítséget a papp.karoly[kukac]zeneakademia.hu címen.

 

Oktatási és Tanulmányi Osztály