Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

Határidők

regisztrációs és kurzusfelvételi időszak:

2020. január 27. – 2020. február 2.

 

Az Oktatási és Tanulmányi Bizottsághoz benyújtandó kérelmek benyújtási határideje:

2020. február 7. péntek 14 óra.

Kérjük Önöket, hogy kérelmüket akkor is nyújtsák be a fenti határidőig, ha hiányos (pl. nem sikerült minden oktatóval aláíratni). Ilyen esetben a kérelmet befogadjuk, és hiánypótlásként kell majd a hiányzó aláírás(oka)t beszerezni.

A határidőn túl benyújtott kérelmeket azonban nem áll módunkban befogadni.

 

A kreditátviteli kérelmek leadási határideje:

2020. február 11.

 

Tantárgyfelvételhez kapcsoló űrlapok és kérelmek leadási határideje:

2020. február 11.

 

Önköltség befizetési határideje:

I. félévben: 2019. október 28.

II. félévben: 2020. március 23.

 

Önköltséges képzés:

  • önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzésre történő átsorolás: jan. 5. / júl. 1.
  • állami ösztöndíjas képzésről önköltséges képzésre történő átsorolás: jan. 5. / júl. 1.
  • önköltség részletekben/halasztva történő fizetése iránti kérelem: a regisztrációs időszak utolsó napja + 21 nap
  • önköltség összegéből kedvezmény igénylése: a regisztrációs időszak utolsó napja + 21 nap
  • képzési (önköltség) szerződés aláírása: a regisztrációs időszak utolsó napja
  • önköltség átvállalási nyilatkozat leadása: 2020. február 24.
  • önköltségről számla kiállítása: előreláthatóan a március 2-ai hét

 

Szakdolgozat leadási határideje:

2020. április 30.

 

portfólió LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2020. április 30.

 

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉSI LAPOK LEADÁSI HATÁRIDEJE A tavaszi FÉLÉVBEN:

2020. március 5. (O10, O12, TMA60, TMA120, TMA150 képzés)