Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjprogram

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) évente meghirdetett hallgatói és oktatói ösztöndíjpályázatának célja a kutatói és alkotóművészeti munka támogatása.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatása révén, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A Zeneakadémia intézményi ÚNKP-koordinátora Fekete Gyula tudományos és nemzetközi rektorhelyettes.

Kapcsolat