Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Erasmus + pályázati felhívás a 2022/2023-as tanév őszi és/vagy tavaszi időszakára

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy minél több hallgató számára lehetővé tegye mobilitás révén szakmai, oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését az Erasmus+programban résztvevő program, illetve partnerországokban.

 

A pályázat benyújtásának időpontja

2022. február 24.

 

A pályázat benyújtásának módja

a számítógépen kitöltött, kinyomtatott és a releváns személyekkel aláíratott pályázati anyagot előre egyeztetett időpontban átadni Zátonyi Ildikó Erasmus koordinátornak

 • Telefonszám: (1) 462 4600/130
 • E-mail cím: zatonyi.ildiko[kukac]zeneakademia.hu
 • Iroda: Ligeti György épület, földszint 014. iroda (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.)

 

Pályázásra jogosultak köre

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alap-, mester- vagy doktori képzéseiben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók. Nem jogosult pályázni a Stipendium Hungaricum és Diaszpóra ösztöndíj program keretében tanulmányokat folytató hallgató, aki ösztöndíj szerződében vállalt kötelezettsége miatt nem jelentkezhet külföldi mobilitásra.

A mobilitási programokban csak az a hallgató vehet részt, aki a külföldi részképzés félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, alapképzés esetében pedig a mobilitás megkezdésekor legalább 1, az LFZE-n elvégzett, lezárt féléve van.

Azok a hallgatók, akik párhuzamosan több szakon is folytatnak tanulmányokat, pályázatukban kötelesek megjelölni, hogy melyik szakról jelentkeznek a mobilitási programra.

 

Támogatható tevékenységek

 • Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása, hossza 2–12 hónap
 • Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja, hossza 2–12 hónap
 • Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása, hossza 2–12 hónap

Minden pályázó 3 olyan felsőoktatási intézményhez adhatja be pályázatát, amelyekkel az LFZE érvényes hallgatói mobilitási csereszerződéssel rendelkezik. (lásd Partnerintézmények).  A pályázónak a pályázat benyújtása előtt meg kell győződnie arról, hogy az általa megpályázni kívánt intézmény nem támaszt-e más követelményeket is, mint ami az LFZE pályázati kiírásában szerepel (oktatás nyelve, nyelvtudás szintje, Transcript).

A hallgató felelőssége a pályázat beadása előtt ellenőrizni a megpályázott egyetemek tantárgykínálatát a megpályázott időszakra vonatkozóan, ill. a tárgyak oktatási nyelvét, a pályázat benyújtásának módját (legtöbb intézményben on-line rendszer működik) és határidejét, ezeket pályázata leadásakor jeleznie kell az Erasmus koordinátornak.

 

Pénzügyi feltételek

a pályázóknak tisztában kell lennie azzal, hogy az Erasmus+ ösztöndíjak a ténylegesen felmerülő költségeknek csak egy részét fogják fedezni, a különbözetet a hallgatónak magának kell fedeznie

A támogatás összege annak függvénye, hogy a megpályázott intézmény milyen besorolású országban található.

 • Alacsonyabb megélhetési költségű pályázata programországokba irányulómobilitás (Bulgária, Cseh Köztársaság, Észak macedón Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, (Magyarország,) Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország): 470 euro/hó
 • Közepes megélhetési költségű” programországok (Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália): 520 euro/hó
 • Magas megélhetési költségű” programországok (Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország): 520 euro/hó

Kiegészítő támogatások:

 • szociális kiegészítő támogatás 250 euro/hó
 • SN (valós költségalapú esélyegyenlőségi támogatás)

 

Benyújtandó pályázati anyag

 • Application form
 • Learning Agreement
 • CV angolul
 • Motivation letter a pályázott intézmény oktatási nyelvén
 • kiküldhető hanganyag ( link online videó vagy hangfájlokhoz)
 • ha van, fogadó nyilatkozat a partnerintézmény tanárától

 

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása az egyetem vezetősége által az adott tanév március hónapjában történik meg. Ezután a hallgató benyújthatja pályázatát a kívánt intézményhez is az általuk előírt módon, a koordinátor pedig nominálja őket.

Amennyiben a hallgató felvételt nyer a fogadó intézménybe, úgy egyetemünk által a számára folyósított ösztöndíjból kell fedeznie a megélhetési költségeket (szállás, utazás). Szállás keresésében a fogadó intézmény is nyújthat segítséget.

 

A támogatás összege a külföldön töltött hónapok/napok számától függ. A nem teljes hónapokra járó összeget a külföldi megjelenés/beiratkozás első napjától az oktatás vagy vizsgaidőszak utolsó napjáig eltelt időszakra kell megállapítani.  A támogatás összegét euroban számítjuk, amennyiben a hallgató rendelkezik euros számlával, kérheti, hogy a támogatást utaljuk euroban. Ellenkező esetben Ft-ra váltja az Államkincstár az ösztöndíjat és a Támogatás Ft-ban érkezik a Ft számlára. Érdemes érdeklődni a számlavezető banknál, melyik lehetőség a kedvezőbb.

A Tanulmányi Osztályon ajánlott „egyéni tanrend”-et kérvényezni. Ajánlatos már a kiutazás előtt egyeztetni a Tanulmányi Osztály kreditátvitellel foglalkozó kollégájával a kreditátvitel lehetőségeiről.

A kiutazó hallgatónak gondoskodnia kell egészségügyi biztosításról, illetve az „Európai egészségbiztosítási kártyá”-ról, amelyet a TAJ kártya, a személyi igazolvány, iskolalátogatási igazolvány alapján díjmentesen állítanak ki a lakóhelyükhöz legközelebb eső Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálatánál. Ez a kártya a halaszthatatlanul szükséges ellátásokon túl a tartózkodási időre tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatások igénybevételére is jogosít az adott tagállam biztosítottaira irányadó feltételekkel. Erről bővebb információ országonként megtalálható a www.oep.hu honlapon. A kiutazás előtt ajánlatos tájékozódni az egyetemek honlapjain az Erasmus hallgatókra vonatkozó szabályokról.

Hazautazás után a „Transcript of records” c. nyomtatvány igazolja a külföldön végzett tantárgyakat, melyet a kreditátviteli bizottsághoz kell benyújtani kötelező elismertetés céljából.

 

Kérjük pályázat előtt figyelmesen olvassák el a Hallgatói mobilitás alapelvei menüpontot!

További információk, érdekességek az Erasmusszal kapcsolatban ITT olvashatók!