Liszt szerepe a zongorajátszásban ugyanaz, mint Euklideszé a geometriában.

Alan Walker

Erasmus + pályázati felhívás a 2021/22-es tanév őszi és tavaszi félévére

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú és szakmai gyakorlati mobilitására az Európai Unió országaiban lévő intézményekbe, melyekkel kétoldalú megállapodásunk van. (Lásd: Partnerintézmények)
 

Az ösztöndíj időtartama:

 • tanulmányi mobilitás: 3-12 hónap
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja 3-12 hónap
 • szakmai gyakorlat: 2-12 hónap (A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő); frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk)

 

Ösztöndíjat kaphat:

alap-, vagy mester-, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató, ha legalább két lezárt féléve van, szakmai gyakorlatra azonban akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni

(a III. éves BA szakosok mobilitása csak akkor valósulhat meg, ha a megpályázott félévben vagy tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, kivétel  ez alól a diploma utáni szakmai gyakorlat)

Az Erasmus ösztöndíj többször is igénybe vehető különböző képzési fokon. (Ha pl. valaki BA hallgatóként már kapott ösztöndíjat, jelentkezhet MA vagy doktori képzésen is, illetve akár mindkettőn)
 

Az ösztöndíj csak támogatást nyújt, nem fedezi szükségszerűen a fogadó országban felmerülő összes költséget.

Az ösztöndíj mértéke a külföldi tartózkodás hosszától függ, havi összege országonként különböző, a következő linkeken megtekinthető: 

Fontos: A hallgató az ösztöndíj időtartama alatt végig egyetemünk beiratkozott hallgatója.


 

A pályázat beadásához szükséges:

 • jelentkezési lap (Application form)
 • tanulmányi szerződés (Learning agreement)
 • rövid szakmai önéletrajz magyar és idegen nyelven
 • motivációs levél magyar és idegen nyelven
 • kiküldhető hanganyag ( link online videó vagy hangfájlokhoz)
 • Ha van, fogadó nyilatkozat a partnerintézmény tanárától

 

A dokumentumok letölthetők innen is!

 

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Felhívjuk figyelmüket, hogy február 15-e helyett február 16-án 13 és 17 óra között lehet leadni a kész, aláírt és aláíratott Erasmus + ösztöndíjas pályázatra elkészített jelentkezési anyagot Zátonyi Ildikónál a W52 014-es irodában.

A pályázatokat az Erasmus koordinátor által összehívott bizottság bírálja el.

A pályázat leadható Zátonyi Ildikónak (Ligeti Épület Wesselényi u. 52. fsz. 14). Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat számítógépen kitöltve adják le!

 

Kötelező nyelvi szintfelmérés:

 •  A kiutazás előtt kötelező a nyelvi szintfelmérés azon hallgatóknak, akiknek az angol, német, olasz, francia, spanyol vagy holland nyelv lesz a munkanyelvük és ez a nyelv nem az anyanyelvük.
 • Az on-line szintfelmérés eredményei alapján az intézményi koordinátor ajánl fel a hallgatónak egy online kurzust. A kurzuson való részvétel ajánlott!
 • A hallgató a tanulmányai végén ismét köteles a szintfelmérő elkészítésére.

 

A pályázás módja:

A pályázatok elbírálása az egyetem vezetősége által az adott tanév március hónapjában történik meg. A kiválasztott hallgatók pályázata a felvételekkel együtt ezután kerül ki a külföldi partnerekhez. Ők döntenek a felvételről, amit intézményünk Erasmus koordinátora (Zátonyi Ildikó – Mobilitási Iroda e-mail: zatonyi.ildiko[kukac]zeneakademia.hu) a hallgató tudomására hoz. Egyidejűleg ajánlott több intézménybe (max 3) pályázni.

Amennyiben a jelentkező  több helyre pályázik a jelentkezési lapot és a kiküldhető idegen nyelvű mellékleteket több példányban kell leadni!

Kérjük pályázat előtt figyelmesen olvassák el a Hallgatói mobilitás alapelvei menüpontot!

Amennyiben a hallgató felvételt nyer a fogadó intézménybe, úgy Egyetemünk által a számára folyósított ösztöndíjból kell fedeznie a megélhetési költségeket (szállás, utazás) Szállás keresésében a fogadó intézmény általában segítséget nyújt.

A támogatás összege a külföldön töltött hónapok/napok számától függ. A nem teljes hónapokra járó összeget a külföldi megjelenés/beiratkozás első napjától az oktatás vagy vizsgaidőszak utolsó napjáig eltelt időszakra kell megállapítani.  A támogatás összegét  euroban számítjuk, amennyiben a hallgató  rendelkezik euros számlával, kérheti , hogy a támogatást utaljuk euroban. Ellenkező esetben Ft-ra váltja az Államkincstár az ösztöndíjat és a Támogatás Ft-ban érkezik a Ft számlára. Érdemes érdeklődni a számlavezető banknál, melyik lehetőség a kedvezőbb.

A kiutazó hallgatónak gondoskodnia kell egészségügyi biztosításról, ill. az" Európai egészségbiztosítási kártyá"- ról, amelyet a TAJ kártya, a személyi igazolvány, iskolalátogatási igazolvány alapján díjmentesen állítanak ki a lakóhelyükhöz legközelebb eső Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálatánál. Ez a kártya a halaszthatatlanul szükséges ellátásokon túl a tartózkodási időre tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatások igénybevételére is jogosít az adott tagállam biztosítottaira irányadó feltételekkel. Erről bővebb információ országonként megtalálható a www.oep.hu honlapon. A kiutazás előtt ajánlatos tájékozódni az egyetemek honlapjain az Erasmus hallgatókra vonatkozó szabályokról.

Hazautazás után a „Transcript of records” c. nyomtatvány igazolja a külföldön végzett tantárgyakat, melyeket a kreditátviteli bizottsághoz kell benyújtani elismertetés céljából. A kreditátviteli bizottság titkára:

Kovács Edit, Ligeti Épület, Wesselényi u. 52 fsz. 13. szoba, E-mail: kovacs.edit[kukac]zeneakademia.hu, telefon: 462-46-00/207-es mellék. Ajánlatos a kiutazás előtt vele egyeztetni a kreditátvitel lehetőségeiről.

A Tanulmányi osztályon ajánlatos „egyéni tanrend”-et  kérvényezni.

További információk, érdekességek az Erasmusszal kapcsolatban itt olvashatók!