Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP)

A 2024/2025-ös tanévtől kezdve az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) helyett a hallgatók, doktoranduszok és fiatal oktatók-kutatók az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) ösztöndíjaira pályázhatnak.

Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) célja, hogy biztosítsa a hazai kutatói és művészeti élet, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlását és bevonja a legtehetségesebb hallgatókat a felsőoktatási tehetséggondozásba. A program ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint doktorvárományosok és fiatal posztdoktor oktatók, kutatók támogatása révén, akik a Zeneakadémián eredményes kutatási és művészeti tevékenységet folytatnak.

Az EKÖP pályázati konstrukció aktuális felhívásai, eredményei, valamint intézményi konferenciaprogramjai az alábbi oldalakon érhetők el.