A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Campus Mundi ösztöndíjak a 2020/21. tanévre

2020. április 9.

A Campus Mundi ösztöndíjaival részképzésre, szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányútra lehet pályázni.

ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

Pályázat leadási határideje: 2020. április 30.

A jelenlegi felhívás keretében 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban megvalósítandó rövid tanulmányút támogatására lehet pályázni.

Részletes felhívás

 

ösztöndíj külföldi részképzéshez

Pályázat leadási határideje: folyamatos

A pályázati felület 2021. március 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető - ez utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Részletes felhívás

 

ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz

Pályázat leadási határideje: folyamatos

A 2020/2021. tanévi felhívások meghirdetésével egy időben a 2019/2020. tanévi pályázási lehetőséget lezárják. A 2020/2021. tanévi kiutazásokra pályázatot folyamatosan lehet benyújtani 2021. június 30-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig – ez utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Részletes felhívás

 

További információ: campusmundi.hu