Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Felhívás a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2023/2024. tanévi pályázatára

2023. május 10.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az a teljes idejű (nappali) alap-, mester-, illetve osztatlan képzésben részt vevő, államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, költségtérítéses, illetve önköltséges hallgató részesülhet, aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.

A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosult a hallgató, amelyben a pályázás időszakában (2022/2023 2. félév) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A 2023/2024. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2023/2024. tanévben folyósítható.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya a 2023/2024. tanévben bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

Ezért nem pályázhat az, akinek az alap- vagy mesterképzésen megszűnik a jogviszonya, akkor sem, ha felvételt nyer mesterképzésre vagy osztatlan képzésre.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni.

Összege a 2023/24. tanévben 40 000 Ft/hónap.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az Egyetemen 5 fő.

A beérkezett pályázatokat a Tanszékvezetői Értekezlet véleményének kikérését követően a Szenátus bírálja el és alakítja ki az oktatásért felelős miniszter felé felterjeszteni kívánt hallgatók rangsorát, amit az Egyetem a honlapon közzétesz, ennek tervezett időpontja: 2023. július 5.

A hallgató fellebbezési jogát a nyilvánosságra hozatalt követő 15 napon belül gyakorolhatja, akként, hogy a rektorhoz címzett írásbeli indokolt fellebbezést az Oktatási és Tanulmányi Osztályon Pálmai Orsolyánál (palmai.orsolya@zeneakademia.hu) elektronikus úton nyújtja be.

 

A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATi FELTÉTELEI

  • rendelkezni kell legalább 55 kredittel és legalább 2 aktív félévvel
  • legalább 4,80-es korrigált súlyozott tanulmányi átlag (az utolsó 2 félévben külön-külön)
  • főtárgyból jeles érdemjegy (az utolsó 2 félévben)
  • kiemelkedő tanulmányi eredmény
  • szakmai területen kimagasló munka (az utolsó 2 félévben)

 

A PÁLYÁZATI LAPHOZ MELLÉKELNI KELL

  • szakmai önéletrajzot
  • a 2022/2023. tanévben elért szakmai eredmények (versenyek) helyezési dokumentumainak másolatát (szkennelve vagy láthatóan, olvashatóan befotózva)
  • ajánlást a főtárgytanártól és a tanszékvezetőtől (kérjük, hogy a főtárgytanárok és tanszékvezetők az ajánlásokat elektronikusan, valamint szkennelve vagy láthatóan/olvashatóan befotózva, aláírva küldjék a palmai.orsolya[kukac]zeneakademia.hu emailcímre)

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

2023. június 21.

 

A pályázati lap letölthető INNEN. A pályázatokat elektronikusan kérjük leadni Pálmai Orsolyánál (palmai.orsolya[kukac]zeneakademia.hu).

 

Budapest, 2023. május 10.

Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető