Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj

2019. június 27.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében,a felsőfokú tanulmányok támogatására Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjat alapít.

Az ösztöndíjra pályázhatnak:

  • Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-, mester-vagy osztatlan képzésben részesülő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5 tanulmányi átlagot elérő hallgatók, valamint
  • Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, mester-vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkező, aki a Humán Bizottság döntéshozatala előtt aktív hallgatói jogviszonyt létesít és a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaga legalább 3,5 (a továbbiakban: jelentkező, a) és b) pont a továbbiakban együtt: hallgató).

További információk a Terézvárosi Önkormányzat honlapján.