Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj

2019. június 27.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata a szociálisan rászoruló kerületi fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében,a felsőfokú tanulmányok támogatására Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjat alapít.

Az ösztöndíjra pályázhatnak:

  • Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében teljes idejű alap-, mester-vagy osztatlan képzésben részesülő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtását megelőző félévben 3,5 tanulmányi átlagot elérő hallgatók, valamint
  • Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményébe teljes idejű alap-, mester-vagy osztatlan képzésre felvételt nyert jelentkező, aki a Humán Bizottság döntéshozatala előtt aktív hallgatói jogviszonyt létesít és a középiskola utolsó tanévének végén szerzett tanulmányi átlaga legalább 3,5 (a továbbiakban: jelentkező, a) és b) pont a továbbiakban együtt: hallgató).

További információk a Terézvárosi Önkormányzat honlapján.