Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc

2/2021. (III.30.) Rektori és Kancellári körlevél

2021. március 30.

A diplomakoncertekkel kapcsolatos változásokról az aktuális járványügyi helyzetben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének 31. § (2) bekezdés j) pontja és 33. §. (1) bekezdés k) pontja alapján fennálló jogkörünkben eljárva a jelen körlevél (a továbbiakban: Körlevél) kiadásáról döntöttünk:

Az Egyetem vezetősége a járványügyi helyzet romlására tekintettel a diplomahangversenyek megszervezése tárgyú, 2021. február 2. napján kiküldött tájékoztatóban foglaltakhoz képest az alábbi új döntéseket és intézkedéseket hozta:

  1. A 2021. április hónapra tervezett helyszíni diplomakoncertek későbbi időpontra elhalasztásra kerülnek, 2021. áprilisában helyszíni diplomakoncert megtartására nem kerül sor.

  2. A felvételi eljáráson való részvétel érdekében a helyszíni diplomakoncertek tekintetében időbeli elsőbbséget élveznek a BA diplomakoncertek, melyeket az Egyetem az aktuális járványhelyzet függvényében 2021. május 1. és 2021. június 5. napja között tervezi lebonyolítani.

  3. Az MA és osztatlan diplomakoncerteket az Egyetem – a BA diplomakoncerteket követően – az aktuális járványhelyzet függvényében 2021. május 1. – 2021. június 30. között vagy 2021. augusztus végén tervezi lebonyolítani.

  4. A diplomahangversenyek megszervezése tárgyú, 2021. február 2. napján kiküldött tájékoztatóban foglaltaktól eltérően a helyszíni diplomahangversenyeket a járványügyi korlátozások és helyzet következtében a vizsgázó hallgató és legfeljebb 1 fő zongorakísérő vagy kamarapartner, azaz a színpadon egyidejűleg maximum 2 fő személyes jelenléte mellett szervezzük meg. A jelen változásból adódó műsorváltozásról az érintett hallgató legkésőbb 2021. április 26. napján 24.00 óráig köteles írásban tájékoztatni az Egyetemet.

  5. Az Egyetem nyomatékosan kéri azon a hallgatókat, akik záróvizsgájukat a Diplomahangverseny Felvételének feltöltésének útján teljesítik, hogy a feltöltendő felvétel a vizsgázó hallgató és legfeljebb 1 fő zongorakísérő/kamarapartner, azaz maximum 2 fő személyes jelenléte mellett készüljön a járványhelyzetre és a vonatkozó szabályokra tekintettel. Természetesen nem vonatkozik ez azokra a hallgatókra, akik a feltöltendő felvételt korábban ennél nagyobb létszám mellett már elkészítették.

  6. A diplomahangversenyek megszervezése tárgyú, 2021. február 2. napján kiküldött tájékoztatóban foglaltaktól eltérően azok a hallgatók, akik korábban a Helyszíni diplomahangversenyt választották, az Egyetem Oktatási és Tanulmányi Osztálya, valamint Koncert- és Rendezvényszervezési Osztálya felé tett nyilatkozattal áttérhetnek a Diplomahangverseny záróvizsga Felvétellel (és feltöltéssel) történő teljesítésére.

  7. Az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet szakirányai, a zeneszerző mesterképzési szak és specializációi, a karmester mesterképzési szak, a kóruskarnagy mesterképzési szak, a zeneművésztanár szak ének-zene művész-tanár – kóruskarnagyművész-tanár és kóruskarnagyművész-tanár – zeneelmélet-tanár szakirányai, a klasszikus énekművész mesterképzési szak operaének szakiránya, az előadó-művészet alapképzési szak jazzhangszeres, valamint jazzének szakirányai, továbbá az egyházzene-művész mesterképzési szak esetében az előzetes tervek szerinti helyszíni diplomahangversenyre legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig kerül sor.

  8. A járványügyi helyzet változása, kormányzati intézkedések stb. esetén a diplomakoncertekkel kapcsolatos további esetleges változásokról az Egyetem haladéktalanul tájékoztatást ad. 

 

Budapest, 2021. március 30.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.