3/2022. sz. (X.12) Rektori és Kancellári Körlevél

2022. október 18.

a kötelező energiamegtakarításra tekintettel megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról

1. A központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól szóló 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szervekre kötelező energiamegtakarítás miatt az Egyetem a következő intézkedési tervet dolgozta ki.

2. Energia-megtakarítási célból az Egyetem 1052 Budapest, Semmelweis utca 12., valamint 1064 Budapest, Vörösmarty utca 35. szám alatt található épületeiben a fűtési időszakban kizárólag temperáló fűtést biztosít. A fenti intézkedésre tekintettel az érintett épületekben zajló oktatási tevékenység folytatására az Egyetem 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. szám alatt található Főépületében, illetve az 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. szám alatti Ligeti György épületben lesz lehetőség.

3. Az oktatás 2. pontban meghatározott, áthelyezett formában történő folytatását 2022. október 28. napjáig kell megszervezni, ennek folyamatáról az Egyetem oktatói részletes tájékoztatást  kapnak, jelen körlevél szerint.

A fentieknek megfelelő, illetve a jelenlegi órarend és időbeosztás figyelembevételével összeállított órarend és terembeosztás 2022. október 17. napjától lesz elérhető az Egyetem honlapján (elérhető ide kattintva)

Az új órarend és terembeosztás 2022. november 2. napjától alkalmazandó.

4. A főtárgyórák megtartása személyes jelenléttel történik a következő szabályok szerint:

A főtárgy vonatkozásában megtartott heti két tanóra közül a második tanóra esetében szakmai műhelymunkára kerül sor, melyen két hallgató vesz részt.

Az így meghatározott főtárgy órákon túlmenően a hallgatóknak lehetőségük van heti egy, a főtárgy oktató által megtartott online konzultáción is részt venni. Az online konzultáción kizárólag az adott hallgató vesz részt.

5. A tantermek kihasználtságának legmagasabb szintű optimalizálása érdekében az oktatók tanóráktól bármilyen okból (így különösen, de nem kizárólag betegség, koncert, kiküldetés stb.) történő távolmaradását késedelem nélkül szükséges jelenteni a hozzá tartozó tanszéki ügyintézőnek. Az esetlegesen elmaradó tanórák pótlása érdekében tanterem foglalás az oktatóhoz tartozó tanszéki ügyintézőnél történik, vagy e-mailben a teremfoglalas@academy.liszt.hu  e-mailcímen.

Teremfoglalás kizárólag az elmaradt tanórák pótlására történhet, további órarendi foglalásra nem.

6. A hallgatói kamarazenei csoportok a teremfoglalas@academy.liszt.hu  e-mailcímen tudnak gyakorlótermet foglalni a csoport tagjainak megnevezésével. Külsős kamarazenei együttesek az épületeinkben nem foglalhatnak gyakorlótermeket.

7. A hallgatók a Wesselényi utcai 3. emeleti gyakorlótermeken kívül kizárólag a teremfoglalas@academy.liszt.hu   e-mail címen foglalhatnak gyakorlótermet. A zongorista hallgatók a szabad termek függvényében, az eddigi rend szerint.

8. További, részletes tájékoztatás, szükség szerint a tanszékvezetőktől és az érintett tanszéki ügyintézőktől kérhető.

9. Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2022. október 12.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.