Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

8/2021. (IV.22.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás

2021. április 22.

A járványügyi átmeneti intézkedésekről az oktatásban, a munkavégzésben, és a rendezvényekkel kapcsolatban, valamint „a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos 2. sz. MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról” szóló utasítás meghatározott rendelkezéseinek átmeneti felfüggesztéséről MÓDOSÍTOTT (változások vastagon és pirossal szedve)

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora és kancellárja, mint munkáltatói jogkör gyakorlók, a 2020/2021. tanévben elrendelt járványügyi veszélyhelyzetre és a mindenkor érvényben lévő kormányzati járványügyi szabályozásra tekintettel az alábbi átmeneti rendelkezéseket hozzuk a 2020/2021-es tanév rendje tárgyában:

 

1.§
Átmeneti rendelkezések az oktatásban

(1) 2021. március 8. és 2021. május 15. között az Egyetem minden oktatási tevékenység vonatkozásában a távolléti, online oktatási formát alkalmazza.

(2) A fentiek értelmében 2021. március 8. és 2021. május 15. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás

  • 4.§ 1.1-1.3. pontjaiban foglaltaktól eltérően online oktatási formában zajlanak a hangszeres és egyéb gyakorlati jellegű egyéni főtárgyi órák is,
  • 4.§ 3. pontjában foglaltaktól eltérően tilos a gyakorlás az Egyetem épületeiben.
  • 4.§ 1.5 pontjától eltérően kötelező a maszk viselése.

 

2.§
Átmeneti rendelkezések a rendezvények kapcsán

(1) 2021. április 23. és 2021. április 30. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás 3.§ 4. és 5. pontjában foglaltaktól eltérően:

  • Rendezvényekhez kapcsolódó közreműködés, feladatellátás céljából az Egyetem munkavállalói, a közreműködők, valamint külső partnerek számára a rendezvény napján, a főpróbát közvetlenül megelőzően SARS-CoV-2 (COVID-19) antigén gyorstesztelést szervez, a tárgyi feladatellátás, közreműködés kizárólag ezen tanúsított negatív eredmény alapján, vagy 48 órán belül végzett PCR tesz negatív eredményének bemutatása esetén kezdődhet meg. Az Egyetem által szervezett antigén gyorstesztelés során esetleges pozitív eredmény esetén a tesztet az Egyetem által felkért külső egészségügyi szolgáltató megismétli, ismételt pozitív eredmény esetén a járványügyi hatóságok felé jelentést tesz. A befogadott rendezvények esetén az Egyetem a tesztelés költségét a rendezvényt szervező Partnernek tovább számlázza. A fenti rendelkezés alól az Egyetem által akkreditált fotósok és a Kommunikációs Igazgatóság által, az egyedi esetek alapos vizsgálata után engedélyezett, kizárólag koncerttevékenységhez kapcsolódó vágóképek készítése céljából érkező operatőrök képeznek kivételt, maximum 15 perces tartózkodás időtartamára.

 

(2) 2021. május 1- és 15. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás 3.§ 4. pontja azzal a kiegészítéssel érvényes, hogy:

  • 60-80 fő közötti közreműködői létszámú rendezvényekre a koncert műsorának és egyéb paramétereinek előzetes egyeztetése és az Egyetem részéről történő jóváhagyása esetén kerülhet sor, amelynek során az Egyetem mérlegeli az aktuális járványhelyzetet, a koncert közreműködőinek összlétszámát, a koncert jellegét, műsorát és egyéb paramétereit, valamit a koncert kiszolgáláshoz szükséges és rendelkezésre álló technikai és munkaerőforrás igényeket, a kiszolgálóterek járványügyi szempontból releváns infrastrukturális adottságait stb.. Az Egyetem a koncert megtarthatósága érdekében a közreműködői létszámmal vagy a műsorral összefüggő módosításokat kérhet a partnertől. Az Egyetem az adott rendezvény napját megelőző legkésőbb 10. napig jelzi a partner felé, hogy a koncertet milyen közreműködői létszámmal engedélyezi megrendezni.

80 fő feletti zenész közreműködői létszámú rendezvény, koncert, illetve létszámtól függetlenül kórusok közreműködése nem engedélyezett.

 

 

3.§
Átmeneti rendelkezések a munkavégzésben

(1) 2021. április 23. és 2021. április 30. között a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról szóló 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítás 7.§ (3) bekezdéseiben foglaltak azzal a kiegészítéssel, hogy:

A 7.§ (3) bekezdés szerinti ügyeleti jellegű helyszíni munkavégzés nem vonatkozik a Műszaki Igazgató irányítása alá tartozó területekre, valamint az AVISO-ra, ahol munkairányítási jogkörgyakorlói kötelesek biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges mértékű folyamatos helyszíni munkavégzés megszervezését.

 

4. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás a 2020/2021. tanévben és hangversenyévadban irányadó, a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos MÓDOSÍTOTT eljárásrendről és feladatokról 2/2021. (II.10) sz. Rektori és Kancellári Utasítást 4. § 1.1-1.3. és 1.5. pontjaiban, 4.§ 3. pontjában foglalt rendelkezések hatályát 2021. március 8. és 2021. május 15. közötti időtartamra, a 3. § 4. és 5. pontjában és 7. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések hatályát 2021. április 7. és 2021. április 30. közötti időtartamra felfüggeszti azzal, hogy eltérő rendelkezés hiányában a felfüggesztést követően, azok 2021. május 1. napjától, illetve 2021. május 16. napjától ismételten hatályba lépnek.

(2) A jelen utasítás az (1) bekezdésben foglaltak szerint hatályos a mindenkori kormányzati járványügyi intézkedések, a mindenkor hatályos kormányrendeletek és belső szabályozók egyidejű betartásával.

 

Budapest, 2021. április 22.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár s.k.