A népzene szakirány szakdolgozati témajavaslatai TMA 120-as hallgatóknak

2014. január 28.

Énekes/hangszeres adatkölő repertoárjának, játékmódjának, hangszeres/ének technikájának elemzése.

Hangszeres/énekes adatközlő, népzenei együttes által őrzött hagyományanyag pedagógiai felhasználásának lehetőségei.

Valamely népi hangszer, hangszercsalád, vegyes összetételű hangszeres együttes hagyományban betöltött szerepének elemzése, alap/közép/felsőfokú oktatásának hagyományos/ innovatív módszertana.

A népzenei hagyomány/revival mozgalom egy-egy szűkebb területét részletesen feldolgozó néprajzi, antropológiai, pedagógiai, zenei elemzés.

Különböző hagyományterületek/előadók/időszakok összehasonlító elemzése.

Hagyomány és korszerűség kérdései a népzenei feldolgozások tükrében.

Valamely kiemelkedő népzene/néptánc/néprajz kutató munkásságának elemzése.

Címkék