Diákhitellel kapcsolatos információk végzős hallgatóknak

2014. január 28.

Tisztelt Hallgató!

 

Ezúton szeretnénk a Diákhitelt felvett végzős hallgatók figyelmét felhívni azokra a lépésekre, amelyek a Diákhitel-szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek.

- Bejelentés: A hallgatói jogviszony megszűnését a hallgató 14 napon belül köteles bejelenteni. Ennek dátuma az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzését követő első záróvizsga-időszak utolsó napja, a(z) <intézmény-kar megjelölése> esetében ez . A bejelentés a Diákhitel Direkt oldalon keresztül tehető meg. (Azok számára is, akik a Diákhitel Direktnek nem regisztrált felhasználói!)

- Törlesztés: A hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától kell megkezdeni. Kapcsolódó információk a diakhitel.hu oldalon a Törlesztés menüpontban találhatók.

- Elérhetőség: Az elérhetőségi adatokban (főként az állandó lakcím, és értesítési cím) bekövetkezett változtatásokat a szerződés megszűnéséig a Diákhitel Központ Zrt. felé be kell jelenteni. Ez a Diákhitel Direkten keresztül (www.diakhiteldirekt.hu) is megtehető, ahol egyenlegét is lekérdezheti, valamint követheti annak alakulását.

Figyelem! Az üzenet csak azokra a diákhiteles hallgatókra vonatkozik, akiknek a félév végén megszűnik a jogviszonya.

Diákhitel Központ

További információk a letölthető Diákhitel kisokosban olvashatók!