Gordonka vizsgakövetelmények

Bachelor képzés

I. év, 1. szemeszter

15 perces műsor:

 • Egy zongorás darab, vagy koncerttétel
 • Egy etűd
 • Egy Bach tétel

I. év, 2. szemeszter

 • Egy kötelező etűd: Popper: Hohe Schule No. 5., Grützmacher 16. és Dotzauer 88.
 • Egy tétel Bach szólószvitjeiből vagy partitáiból, vagy Reger szólószvitjeiből
 • Kötelező darab: egy gordonkaverseny-tétel

II. év, 1. szemeszter

 • Grützmacher: 16. C-dúr etűd, vagy Piatti: 9. vagy 11. capriccio, vagy Cossmann: 2. G-dúr etűd az op.10-ből, vagy Popper: Hoheschule 22 G-dúr etűd,
 • Bach: 1 Preludium az 1., 2., vagy 3. szólószvitből (korábban vizsgán vagy felvételin nem játszott), vagy egy tétel Reger szólószvitjeiből
 • Bartók: l. Rapszódia 1 tétel, vagy  Janáček: Pohadkából 2 tétel
 • 1 tétel szabadon választott gordonkaversenyből

II. év, 2. szemeszter

Egy teljes, szabadon választott gordonkaverseny Luigi Boccherini, vagy Carl Philipp Emanuel Bach művei közül. A Bach-művek az Eulenburger, a Breitkopf Urtext, vagy újabb, hasonló, kritikai kiadásból játszható, illetve az új, www.cpebach.org oldalról letölthető, kritikai kiadás alapján. Kétség esetén kötelező a konzultáció a főtárgy tanárokkal. A Boccherini-koncertek elsődlegesen a Schott kiadó kottáiból játszhatóak, Az imslp.org oldalról letöltött kották kerülendőek.

III. év, 1. szemeszter

 • Popper: Hoheschule 9. Esz-dúr, vagy 13. Esz-dúr, vagy 20. g-moll etűd, vagy Servais 4. Caprice
 • 2 tétel Hindemith Szólószonátájából, vagy 1 tétel George Crumb Szólószonátájából, vagy Ligeti Szólószonáta 2. tétel, vagy 1 hosszabb vagy 2 rövidebb (legalább 5-6 perc) tétel Britten Szólószvitjeiből, vagy Lutoslawski: Sacher Variation, Kodály: Szólószonáta egy tétele 
 • Boccherini-szonáta gordonkakísérettel, esetleg csembalóval kiegészítve

III. év, 2. szemeszter, diplomahangverseny

 • Egy Preludium, vagy két tánctétel Bach szólószvitjeiből, vagy Reger szólószvitjeiből.
 • Egy tétel kamaramű (lehetőleg szonáta nyitótétele).
 • Egy tétel (gyors) szabadon választott gordonkaverseny.

BA diplomázók számára minimum 20 perc tiszta játékidő, de 35 percet nem meghaladó színpadon töltött idő alapján kell a műsort megválasztani, melyet megszakítás nélkül, kotta nélkül, közönség előtt adnak elő. Az időkeretek be nem tartása érvénytelen vizsgát jelent.

 

Művész Master képzés

I. év, 1. szemeszter

 • 1 Paganini capriccio, vagy 1 Bukinik koncertetűd, vagy Popper Hoheschule 12. C-dúr, vagy 33. D-dúr etűd, vagy Piatti: 3. vagy 6. capriccio
 • A következő szonátákból 2 tétel: Schubert: Arpeggione szonáta vagy Beethoven: A-dúr szonáta vagy Brahms: F-dúr szonáta vagy Poulenc: Szonáta
 • XX-XXI. századi magyar szóló cselló darab legalább 6 percben, max 10 percben a következők közül:
  - Eötvös Péter: 2 Poems to Polly
  - Kurtág György: Jelek, Játékok, Üzenetek
  - Kocsár: Variazioni
  - Vajda János: Szóló szonáta
  - Szokolay Sándor: Szólószonáta
  - Balassa Sándor: Három tétel gordonkára
  - Lustyik Ákos: Bilder aus ungeschehenen Zeiten
  - Lendvay: Fifthmusic, Szólószonáta
  - Tóth Péter: Letter of Cyrano de Bergerac
  - Reményi: Solo “à livre ouvert”
  - Erőd: Hommage à Beethoven, op. 24
 • Bach: 1 Preludium a 4., 5., vagy 6. szólószvitből (korábban vizsgán vagy felvételin nem játszott), vagy egy Preludium Reger szólószvitjeiből

I. év, 2. szemeszter

 • Egy teljes, szabadon választott XX. századi gordonkaverseny, melyből a vizsga előtt választ a bizottság nagyjából 20 percnyi koncertszerűen előadandó tételt, vagy tételeket.

II. év – diplomahangverseny

A diplomaműsor egy Bach műből, egy kamaraműből egy versenyműből kell álljon, különböző korszakokból, kiegészülhet egy XX-XXI. századi művel

II. év – komplex szóbeli vizsga

A komplex záróvizsga egy 20 perces, esetleg élőzenei illusztrációval kiegészített önálló szóbeli előadás legyen, mely kapcsolódik a hangszeréhez, irodalmához, történetéhez, de nem kapcsolódik törvényszerűen a diplomahangverseny műsorához. Az előadás témáját a hallgató a főtárgytanárával egyeztetve, a komplex záróvizsga előtt legalább 3 hónappal adja le. Ha az előadás részben kapcsolódik a diplomahangversenyen előadott egyik műhöz (pl. az adott szerző vagy a műfaj stb. kapcsán), akkor figyelembe kell venni, hogy az előadás nem lehet konkrétan csupán az adott mű analízise.