Hallgatói térítési díjak a 2022/2023. tanévben

2022. november 14.

I. Különeljárási díjak

Késedelmes beiratkozás díja:8.000,- Ft
Késedelmes bejelentkezés, regisztráció, tantárgyfelvétel (regisztrációs időszak lezárulását követő három munkanapon belül) díja:8.000,- Ft
Késedelmes vizsgára jelentkezés díja:5.000,- Ft
Sikertelen vizsga ismétlésének díja:6.000,- Ft
Sikeres vizsga vizsgarenden kívüli javításának díja:6.000,- Ft
Pótlólagos halasztott vizsga díja:10.000,- Ft
Neptun-kód pótlásának díja:6.000,- Ft
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező külföldi hallgató felvételi eljárásához kapcsolódó díja:120,- EUR
Magyar állampolgárságú hallgatók felvételi eljárásához kapcsolódó különeljárási díja:4.000,- Ft
Belépőkártya elvesztésének pótdíja:5.000,- Ft
A költségtérítés/önköltség befizetési határidejének elmulasztásának díja:12.000,- Ft/hó
Késedelmes hangszerleadás díja:18.000,- Ft/hó

 

II. Az Egyetem tulajdonában álló hangszerek bérlése

1.) Az aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, abszolutóriumot szerzett, de záróvizsgát még nem tett hallgatók részére:

 • hangszer bérleti díja bruttó 7.620 Ft /hó/hangszer (vonóval, tokkal együtt)
 • vonó önálló (hangszer nélküli) bérleti díja bruttó 3.810 Ft/hó/vonó
 • tok önálló (hangszer nélküli) bérleti díja bruttó 3.810 Ft/hó/tok

2.) A passzív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók részére az Oktatási és Tanulmányi Osztályon benyújtott kérelem alapján az oktatási rektorhelyettes ezirányú döntése függvényében:

 • bruttó 15.000 Ft /hó/hangszer (vonóval, tokkal együtt)
 • vonó önálló (hangszer nélküli) bérleti díja bruttó 6.350 Ft/hó/vonó
 • tok önálló (hangszer nélküli) bérleti díja bruttó 6.350 Ft/hó/tok

3.) A korábbi hallgatók különös méltánylást érdemlő esetben, vagy az Egyetem előadásain, próbáin való részvétel céljából, az Oktatási és Tanulmányi Osztályon benyújtott kérelem alapján az oktatási rektorhelyettes döntése függvényében:

 • bruttó 22.000 Ft /hó/hangszer (vonóval, tokkal együtt)
 • vonó önálló (hangszer nélküli) bérleti díja bruttó 12.000 Ft/hó/vonó
 • tok önálló (hangszer nélküli) bérleti díja bruttó 10.000 Ft/hó/tok

4.) A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (Kecskemét) hallgatói számára – kizárólag kecskeméti lakos, illetve Kecskeméten lakó hallgatók esetében – zongorabérleti díja bruttó 12.000 Ft /hó/hangszer

 

III. A Könyvtár hallgatók számára térítés ellenében nyújtott szolgáltatásai

1.) Bővített könyvtárhasználat beiratkozási díja: bruttó 500 Ft/12 hónap

2.) Kutatói beiratkozási díj: bruttó 1800 Ft/12 hónap

3.) Elveszett olvasójegy pótlásának díja: bruttó 600 Ft/db

4.) Fénymásolás (nem jogvédett anyagokról), nyomtatás

 • A4 fekete-fehér:
  1–99 oldal terjedelem esetén: bruttó 25 Ft/oldal
  100 oldal vagy afeletti terjedelem esetén: bruttó 18 Ft/oldal

 • A3 fekete-fehér:
  1–99 oldal terjedelem esetén: bruttó 50 Ft/oldal
  100 oldal vagy afeletti terjedelem esetén: bruttó 36 Ft/oldal

5.) Digitális másolatkészítés (nem jogvédett anyagok)

a) Nem muzeális nyomtatott dokumentumok

 • A4 méretig 300 dpi, fekete-fehér: bruttó 30 Ft/oldal
 • A3 méretig 300 dpi fekete-fehér: bruttó 60 Ft/oldal
 • A4 méretig 300 dpi színes: bruttó 120 Ft/oldal
 • A3 méretig 300 dpi színes: bruttó 240 Ft/oldal

b) Muzeális nyomtatott dokumentumok A3 méretig

 • 300 dpi felbontás: bruttó 500 Ft/oldal

6.) Könyvtárközi dokumentumszolgáltatás

 • belföldi másolat esetén a küldő könyvtár díjszabása szerint
 • külföldi eredeti dokumentum: bruttó 4500 Ft/kötet (Az OSZK díjszabása szerint)
 • külföldi másolat esetén a küldő könyvtár díjszabása szerint

7.) Késedelmi díj

A határidőn túl visszahozott dokumentumokért naponta (a munkanapok szerint) késedelmi díjat számolunk az alábbiak szerint:

 • Normál kölcsönzési idejű nyomtatott dokumentumra 40 Ft/nap
 • Egy hetes kölcsönzési idejű nyomtatott dokumentumra 100 Ft/nap
 • Rövid kölcsönzési idejű nyomtatott dokumentumra 500 Ft/nap.
 • Normál kölcsönzési idejű AV anyagra 200 Ft/nap.
 • Rövid kölcsönzési idejű AV dokumentumra 500 Ft/nap.

 

IV. Kollégiumi térítési díj

Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók esetében:

 • 9 300 Ft/hó/fő

Egyéb térítési díjak:

 • szobakulcs pótlása bruttó 2500 Ft/db
 • szobaajtó zár csere díja bruttó 6500 Ft/db
 • éjjeliszekrény zárcsere díja bruttó 3000 Ft/db
 • ételes szekrény zárcsere díja bruttó 3000 Ft/db

 

V. A kötelező, illetve az Egyetem által kötelezően biztosítandó mértéken felül felvehető kreditértéket eredményező tantárgyak, tanegységek teljesítése

Az adott képzés önköltséges/költségtérítéses formájára megállapított félévi önköltség/költségtérítés 1/30-ának és az adott tantárgy(ak)/tanegység(ek) kreditértékének szorzata.

 

VI. Az Egyetem koncerthelyszínein megrendezett hangversenyek (térítésmentesen igénybe vehetőkön túli) térítés ellenében történő látogatása

Az Egyetem hatályos belső szabályozásában meghatározottak szerint.

 

VII. Az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztály (AVISO) által a hallgatók számára térítés ellenében nyújtott szolgáltatások

Az AVISO standard szolgáltatásairól szóló közös Rektori és Kancellári utasítás szerint kerül szabályozásra az alábbi számítási módszer alapján:

munkadíj = {normaidő} ∙ {munkatársak száma} ∙ {munkatárs óradíj}
rezsi átalánydíj = {munkadíj} ∙ 30%
szolgáltatási díj = {munkadíj} + {rezsi átalánydíj}

Az intézményi érdekkörbe tartozó, belső megrendelés esetén alkalmazandó munkatárs óradíj egységesen: 1800 Ft + ÁFA/óra.

Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók diplomahangversenye hangfelvételével összefüggő, meghatározott szolgáltatások esetén az Egyetem nem számít fel szolgáltatási (térítési) díjat. Az e körben, térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel feltételeit közös rektori és kancellári utasítás tartalmazza.

 

AUDIOTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK:

 

VIDEOTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK:

 

VIII. Fénymásolás és egyéb informatikai eszközök használatának hallgatói térítési díjai:

1.) Fénymásolás, nyomtatás

 • A4 fekete-fehér:
  1–99 oldal terjedelem esetén: bruttó 25 Ft/oldal
  100 oldal vagy afeletti terjedelem esetén: bruttó 18 Ft/oldal
 • A3 fekete-fehér:
  1–99 oldal terjedelem esetén: bruttó 50 Ft/oldal
  100 oldal vagy afeletti terjedelem esetén: bruttó 36 Ft/oldal

2.) Digitális másolatkészítés (nem jogvédett anyagok)

a) Nem muzeális nyomtatott dokumentumok:

 • A4 méretig 300 dpi, fekete-fehér: bruttó 30 Ft/oldal
 • A3 méretig 300 dpi fekete-fehér: bruttó 60 Ft/oldal
 • A4 méretig 300 dpi színes: bruttó 120 Ft/oldal
 • A3 méretig 300 dpi színes: bruttó 240 Ft/oldal

b) Elektronikus dokumentumok másolása: bruttó 100 Ft/darab