Karvezetés főtárgyi vizsgakövetelmények

 

BA és OT I. évfolyam

1. Vezényléstechnika (zongorás vizsga):

3 szabadon választott, különböző karakterű és stílusú mű vezénylése, ezek közül egy mű magyar zeneszerző alkotása.
 

A vizsga anyagának zongorás felmondása:

belső szólam éneklésével, zeneileg folyamatosan, a karakterhez illő, közepes tempóban és stílusos előadásmódban, kotta nélkül. A felmondás a vizsga feltétele.

A vezénylők gondoskodnak a zongorázó közreműködőkről és a vizsgabizottság kottáiról.

A hallgatók a vizsgán írásban adják be műsorukat (Vizsgalap), amely tartalmazza az éves vezénylési anyagot is,(minimálisan 16 darabot), valamint megjelöli a kórussal bemutatandó művet is.

 

2. Kórusvezénylés (vizsga kórussal):

1 szabadon választott mű, vagy műrészlet betanítása a kórusnak, 8-10 percben. A mű a zongorás vizsga anyagából választható.

A kórus tagjai az évfolyam hallgatói, de más évfolyamról vagy tanszakról érkező zeneakadémiai hallgatók is énekelhetnek.

A vezénylők gondoskodnak az énekesek és a vizsgabizottság kottáiról.

 

Nem főtárgyas OT I. és II. évfolyam

Az osztatlan tanárképzésben nem főtárgyszerűen oktatott vezényléstechnika tárgy vizsgakövetelménye: három szabadon választott, különböző stílusú és karakterű darab vezénylése, melyek között egy Kodály- vagy Bartók-gyermekkarnak szerepelnie kell.

 

A vizsga anyagának zongorás felmondása:

I. évfolyam: belső szólam éneklésével, zeneileg folyamatosan, a karakterhez illő, közepes tempóban és stílusos előadásmódban, mindhárom művet, kotta nélkül.

II. évfolyam: a vizsga anyagából 2 mű - belső szólam éneklésével, zeneileg folyamatosan, a karakterhez illő, közepes tempóban és stílusos előadásmódban. Az egyik művet kotta nélkül kell zongorázni.

A zongorás felmondás a vizsga megkezdésének a feltétele.

A vezénylők gondoskodnak a zongorázó közreműködőkről és a vizsgabizottság kottáiról.

A hallgatók a vizsgán írásban adják be műsorukat (Vizsgalap), amely tartalmazza az éves vezénylési anyagot is, (minimálisan 16 darabot).

 

BA és OT II. évfolyam

1. Vezényléstechnika (zongorás vizsga):

3 szabadon választott darab vezénylése:

1.) XVI-XVII. századi szerző műve
2.) Barokk, klasszikus vagy romantikus szerző műve
3.) XX. századi szerző műve

Az éves anyagban legalább 4 darab magyar zeneszerző alkotása (a végzett anyag ¼-e).
 

Zongorás felmondás:

a vizsga anyagából 2 mű belső szólam éneklésével, zeneileg folyamatosan, a karakterhez illő, közepes tempóban és stílusos előadásmódban. Az egyik művet kotta nélkül kell zongorázni. A felmondás a vizsga feltétele.

A vezénylők gondoskodnak a zongorázó közreműködőkről és a vizsgabizottság kottáiról.

A hallgatók a vizsgán írásban adják be műsorukat (Vizsgalap), amely tartalmazza az éves vezénylési anyagot is, (minimálisan 16 darabot).

 

2. Vezényléstechnika alapvizsga (vizsga kórussal):

A vezénylés-gyakorlat alapvizsga repertoárkötetéből két szemelvény vezénylése. A két részlet kiválasztása tételhúzással történik. A vezényléstechnika alapvizsga eredménye része a Vezényléstechnika tárgy év végi vizsga-érdemjegyének.

 

3. Kórusvezénylés (vizsga kórussal):

1 szabadon választott mű, vagy műrészlet betanítása a kórusnak, legfeljebb 10 percben. A mű a zongorás vizsga anyagából választható.

A kórus tagjai az évfolyam hallgatói, de más évfolyamról vagy tanszakról érkező zeneakadémiai hallgatók is énekelhetnek.

A vezénylők gondoskodnak az énekesek és a vizsgabizottság kottáiról.

 

BA és OT III. évfolyam

1. Vezényléstechnika (zongorás vizsga):

3 szabadon választott, különböző karakterű és stílusú mű vezénylése, ezek közül egy mű egy nagyobb lélegzetű reneszánsz kompozíció.

Zongorás felmondás:

a vizsga anyagából 2 mű belső szólam éneklésével, zeneileg folyamatosan, a karakterhez illő, közepes tempóban és stílusos előadásmódban. Az egyik művet kotta nélkül kell zongorázni. A zongorás felmondás a vizsga feltétele.

A vezénylők gondoskodnak a zongorázó közreműködőkről és a vizsgabizottság kottáiról. A hallgatók a vizsgán írásban adják be műsorukat (Vizsgalap), amely tartalmazza az éves vezénylési anyagot is, (minimálisan 16 darabot).

 

MA I. és OT IV. évfolyam

Vezényléstechnika vizsga (zongorás vizsga):

3 szabadon választott darab vezénylése:

1.) XVI-XVII. századi szerző műve
2.) romantikus szerző műve
3.) kortárs magyar szerző műve

Az éves anyagban legalább 4 darab XX. századi külföldi zeneszerző alkotása (a végzett anyag ¼-e). A vizsga anyagában legalább egy mű a tervezett diploma-műsor része.
 

Zongorás felmondás:

a vizsga anyagából 2 mű belső szólam éneklésével, zeneileg folyamatosan, a karakterhez illő, közepes tempóban és stílusos előadásmódban. Kotta használható. A felmondás a vizsga feltétele.

A vezénylők gondoskodnak a zongorázó közreműködőkről és a vizsgabizottság kottáiról. A hallgatók a vizsgán írásban adják be műsorukat, amely tartalmazza az éves vezénylési anyagot is, (minimálisan 16 darabot).

 

MA II. évfolyam

Vezényléstechnika vizsga (zongorás vizsga):

3 szabadon választott darab vezénylése:

1.) Oratóriumból, vagy operából szabadon választott tétel
2.) Barokk, klasszikus, vagy romantikus szerző műve
3.) Kodály Zoltán nagy vegyeskari műve vagy Bartók Béla egy „nagy” kompozíciója (Négy magyar népdal, Elmúlt időkből, Falun, Székely dalok, stb.)


Zongorás felmondás:

a vizsga anyagából 2 mű belső szólam éneklésével, zeneileg folyamatosan, a karakterhez illő, közepes tempóban és stílusos előadásmódban. Kotta használható. A felmondás a vizsga feltétele.

A vezénylők gondoskodnak a zongorázó közreműködőkről és a vizsgabizottság kottáiról. A hallgatók a vizsgán írásban adják be műsorukat, amely tartalmazza az éves vezénylési anyagot is, (minimálisan 16 darabot).

 

A zongorás felmondás minden évfolyamon a vezényléstechnika tanárral egyeztetett időpontban, a vezénylési vizsgát megelőzően történik, annak teljesítése a vizsga megkezdésének a feltétele.

 

2018. február 28.

 

 

Dr. Kutnyánszky Csaba
tanszékvezető, egyetemi tanár