Komplex szigorlat követelmények Zeneismeret és Zeneismeret - Ének-zene MA szakon

2014. január 28.

Szigorlati tárgyak: szolfézs, zeneelmélet és zenetörténet (ének-zene tanári szakon a népzene is)

A szigorlat célja az, hogy a hallgatók a gyakorlati félév megkezdése előtt bizonyságot adjanak diszciplináris felkészültségükről. 

1.  Közös éneklés. A három (ill. négy) félév szolfézs anyagából választott 4 különböző stílusú vokális mű előadása egyénileg (ének-zongora) vagy a teljes csoport részvételével fejből (előre meghatározott tananyag).

2.  Egy 19. vagy 20. századi kórusmű lapról-olvasása az egész csoport részvételével, de szólamonként egy-egy hallgató.  

3.  Egy, a szolfézs és zeneelmélet kurzusok anyagában nem tárgyalt zenemű(vek) komplex elemzése, amely tükrözi a hallgató zentörténeti jártasságát valamint széleskörű zeneelméleti ismereteit (8-10 percben). A hallgatók a művet a vizsga előtti nap délelőttjén kapják kézhez.

4.  Egy zeneakadémista zeneszerző hallgató szabadon választott új művének bemutatása (a bemutatás lehet: zongorán vagy értelemszerűen más hangszeren, zongorás partitúrajáték, ének-zongora, vagy a csoport közös előadásában) és komplex zenei elemzése.

5.  Népdal(ok) lapról olvasása, a stílusjegyek alapján a dallamcsoport, dallamtípus és a népzenei dialektus meghatározása.