Magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos változások a veszélyhelyzetre való tekintettel

2020. április 21.

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről (a továbbiakban: Rendelet) a következő változásokat jelenti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. §-48/S. § szerinti magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek vonatkozásában.

 

I. Az oklevélszerzési kötelezettség határidejével kapcsolatos változások

A Rendeletnek az oklevélszerzési kötelezettség határidejére vonatkozó részlete a következőképpen szól: „5. § (1) Ha a hallgató oklevelének megszerzésére – az Nftv. 48/A. § a) pontja alapján – meghatározott határidő 2020. március 11. és 2020. augusztus 31. közötti időtartamra esik, és a hallgató a határidőt követő egy éven belül megszerzi az oklevelét, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

A Rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a veszélyhelyzetre való tekintettel a jogalkotó az Nftv. 48/A. § a) pontjában meghatározott oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határidejét az alábbiak szerint módosította:

- Abban az esetben, ha az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határideje 2020. március 31-én járna le, a veszélyhelyzetre tekintettel a határidő egy évvel meghosszabbodik, azaz 2020. március 31. helyett 2021. március 31-én jár le.

- Abban az esetben, ha az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határideje 2020. augusztus 31-én járna le, a veszélyhelyzetre tekintettel a határidő egy évvel meghosszabbodik, azaz 2020. augusztus 31. helyett 2021. augusztus 31-én jár le.

Összegezve: egy év kedvezményt kapnak a teljesítésre azon (volt) állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek 2020. március 11-ét követően, de még idén járna le oklevélszerzési kötelezettségük teljesítésének határideje.

 

II. A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség határidejével kapcsolatos változás

A Rendeletnek a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség határidejével kapcsolatos szakasza a következőképpen szól: „5. § (2) Az Oktatási Hivatal által közigazgatási hatósági határozatban megállapított munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő 2020. március 11-én még nem járt le és 2020. december 31-e előtt jár le.”

A fenti rendelkezés azon hallgatókra vonatkozik, akiknek az Oktatási Hivatal

1. 2019. december 31-ig közigazgatási hatósági határozatban az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapított meg, és a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő 2020. március 11. és 2020. december 31. között jár le;

2. 2019. december 31-ét követően közigazgatási hatósági határozatban hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő 2020. március 11. és 2020. december 31. között jár le.

Amennyiben a rövid ledolgozási kötelezettség véghatárideje a veszélyhelyzet életbe lépését követően, de még idén járna le, további egy év áll rendelkezésre a kötelezettség teljesítésére. Lényegében tehát idén, 2020. március 11-ét követően nem jár le ledolgozási határidő. A korábban határozatban közölt teljesítési határidő, amennyiben 2020. március 11. és 2020. december 31. közé esik, a jogszabály erejénél fogva egy évvel meghosszabbodik. Az egy év hosszabbítás 2021-ben ugyanazon a napon jár le, mint ami a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító döntésben teljesítési határidőként 2020-as évszámmal szerepel. Amennyiben például a kötelezettséget megállapító döntésben 2020. április 30. szerepel, akkor az egy év hosszabbítás 2021. április 30-án jár le.

Összegezve: egy év kedvezményt kapnak a teljesítésre azon (volt) állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek 2020. március 11-ét követően, azonban még idén járna le a rövid ledolgozás teljesítésének határideje.

 

III. Részletfizetéssel kapcsolatos változás

A Rendelet a részletfizetéssel kapcsolatos változásról a következőképpen szól: „5. § (3) Amennyiben a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részére az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági döntésben az Nftv. 48/Q. § (1) bekezdése szerinti részletfizetést engedélyezett, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap fizetési halasztás illeti meg (a továbbiakban: fizetési halasztás). A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés szerint teljesítsen.”

A Rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében azon volt magyar állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek az Oktatási Hivatal 2020. január 1-je előtt visszatérítési kötelezettséget állapított meg, és erre vonatkozóan kérelemre engedélyezte a részletfizetési könnyítést, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap fizetési halasztásban (a továbbiakban: fizetési halasztás) részesülnek.

Ez azt jelenti, hogy a részletfizetési könnyítést engedélyező döntésben foglaltak szerinti, a 2020. március 11. napját követő részteljesítés időpontja automatikusan kitolódik 6 hónappal. Tehát a 2020. március 15-i részteljesítés a Rendelet értelmében 2020. szeptember 15-én válik esedékessé.

A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés szerint teljesítsen, valamint az előtörlesztés lehetősége továbbra is fennáll. A fizetési halasztás kizárólag a részletfizetési kedvezményben érintett ügyfeleket érinti. A fizetési halasztást nem kell kérelmezni, az a Rendelet alapján automatikusan jár a részletfizetési kedvezményben részesülő ügyfeleknek.

A meghosszabbított fizetési határidő lejártát követően a még fennálló visszatérítési kötelezettség összegének megfizetésére a végrehajtási eljárás 2020. december 31-ét követően megindítható.

 

IV. Végrehajtási eljárással kapcsolatos változás

A Rendelet a végrehajtási eljárással kapcsolatos változást a következőképpen fogalmazza meg: „7. § Az Oktatási Hivatal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti végrehajtási eljárást 2020. december 31-ig nem kezdeményez.”

Az Oktatási Hivatal a Rendelet 7. §-a értelmében a már megállapított és fennálló, lejárt határidejű visszatérítési kötelezettségekre vonatkozóan nem kezdeményezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a végrehajtási eljárás megindítását 2020. december 31. napjáig.

A korábban megindított végrehajtási eljárásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból felfüggesztette 2020. december 31-ig.

2021. január 1-jét követően a veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020 során meg nem indított végrehajtási eljárások megindításra kerülnek, valamint a már folyamatban lévő, de a veszélyhelyzet okán felfüggesztésre került végrehajtási eljárások folytatódnak.