Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Nyelvvizsga követelmény a diplomához

2014. január 28.

Tisztelt Hallgatók!

Felhívjuk a figyelmüket a diplomához szükséges nyelvvizsga követelményekre:

Az új rendszerű (4+1 éves zenetanári, 5+1 éves zeneművésztanári és az „új” 60 kredites zeneművésztanári) tanárképzés esetében a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt idegennyelvi követelmények szerint az oklevél megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A fenti képzések esetén tehát az oklevél megszerzéséhez tartozó idegennyelvi követelmények tekintetében csak a következő idegen nyelvek fogadhatók el: angol, arab, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, kínai, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén (a tanulmányait tanárképzésben 2019/20-ban megkezdett hallgatók esetében a romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvek is).

BA képzés esetén a diploma megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

MA diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges (Kodály-zenepedagógia szak esetén kizárólag angol nyelvvizsga fogadható el).

A tanári MA diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

KÉPZÉS:NYELVEK:
Alapképzés (BA)
előadó-művészet (összes szakirány)valamennyi élő nyelv (tehát kivéve a latin, ógörög és a bibliai héber; az eszperantó és a lovári is élőnek számít)
alkotóművészet és muzikológia (összes szakirány)
Művész mesterképzés (MA)
klasszikus hangszerművész (összes szakirány)bármely idegen nyelv
klasszikus énekművész (mindkét szakirány)
egyházzene-művész (mindkét szakirány)
Kodály-zenepedagógia (2017 előtt kezdett hallgatóknál kizárólag angol nyelvből)
régi-zene hangszerművész (összes szakirány)
muzikológus
karmester (zenekari karmester szakirány)
kóruskarnagy
zeneteoretikus
zeneszerző
Új rendszerű tanárképzés (4+1, 5+1, új 60 kredites)
zenetanár (összes szakirány)angol, arab, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, kínai, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén (a tanulmányait tanárképzésben 2019/20-ban megkezdett hallgatók esetében a romani, illetve lovári [cigány] vagy beás [cigány] nyelvek is)
zeneművésztanár (összes szakirány)

 

Oktatási és Tanulmányi Osztály