Szakdolgozati témajavaslatok TMA 60-as és 120-as hallgatóknak

2014. január 28.

Minden hallgató számára:

Az alábbiakban felsoroltak nem dolgozatcímek, hanem tágabb témák. Ezek értelmezésében, konkretizálásában a témát megajánló oktatók szívesen nyújtanak segítséget – kérjük, forduljanak mielőbb közvetlenül hozzájuk!

 

Dr. Makai Éva javasolt szakdolgozati témái

- A zenei nevelés formális és informális útjai, lehetőségei

- Egy alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja és szervezeti kultúrája

- Egy pedagógus életút bemutatása

- Verseny(re nevelés) és kooperáció(ra nevelés) az iskolában; az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a zeneművészeti szakközépiskolákban

- Zenei nevelés, zenei nevelési modell(ek) egy alternatív iskolában

 

Körmendy Zsolt javasolt szakdolgozati témái

- A befogadói kompetenciák fejlesztésének lehetősége a zenei nevelésben

- Egy szimfonikus zenekar közönségnevelési tevékenységének kritikai elemzése

- Egy 20. századi zenei nevelési módszer (koncepció) bemutatása (pl. Dalcroze, Orff, Suzuki, Kodály, Kokas stb.)

- A Kodály-koncepció Magyarországon, a 21. században

- Laikus pedagógiai nézetek és tudományosság együttélése a zenepedagógiai gyakorlatban (kutatás)

- EU tagállamok zenei nevelésének intézményrendszere, törvényi keretei

- Zenetanulás és esélyegyenlőség egyéni életutak tükrében (kutatás)

 

Stachó László javasolt szakdolgozati témakörei

 

Zenepedagógia

- gyakorlásmódszertan (hangszeres és énekes gyakorlás)

- a zenei képzelet fejlesztésének technikái a zeneiskolai, ill. konzervatóriumi gyakorlatban

- a szolfézs, ill. zeneelmélet gyakorlásának és tanításának zeneközpontú módszertana

- a kamarazene tanításának módszertana

- a figyelem irányításának problémái és a figyelemirányítás gyakorlása (hangszerre, ill. éneklésre szabottan)

- a lámpaláz kezelése

- a lelki diszpozíció hatása a zenei teljesítményre (hangszer-, ill. énekspecifikus problémák)

- zenepedagógiai módszerek hatékonyságának vizsgálata

 

Előadóművészet és előadóművészet-történet

- az előadóművészeti stílusok tanításának technikái (hangszer-, ill. énekspecifikusan is)

- 20. századi előadóművészet-történet (hangszer-, ill. énekspecifikusan is)

- a historikus előadói gyakorlat pedagógiai lehetőségei a magyar zeneiskolai, ill. konzervatóriumi oktatásban

 

Utak, lehetőségek a mai magyar zenepedagógiában

- a Kodály-pedagógia jövője a magyar köz-, ill. szakoktatási rendszerben

- Kokas Klára pedagógiája

- mai minőségelvű zenepedagógiai rendszerek és módszerek

- a kortárs komolyzene pedagógiája

 

Zenepszichológia

- a zenei észlelés, ill. mentális folyamatok kutatása: személyesen egyeztetett témák

 

További témák

- egyéb zenetudományi (előadóművészet-történeti, zeneelméleti), zenepedagógiai és zenepszichológiai témák

 

120 kredites népzene szakos hallgatók számára javasolt témák:

- Énekes/hangszeres adatkölő repertoárjának, játékmódjának, hangszeres/ének technikájának elemzése.

- Hangszeres/énekes adatközlő, népzenei együttes által őrzött hagyományanyag pedagógiai felhasználásának lehetőségei.

- Valamely népi hangszer, hangszercsalád, vegyes összetételű hangszeres együttes hagyományban betöltött szerepének elemzése, alap/közép/felsőfokú oktatásának hagyományos/ innovatív módszertana.

- A népzenei hagyomány/revival mozgalom egy-egy szűkebb területét részletesen feldolgozó néprajzi, antropológiai, pedagógiai, zenei elemzés.

- Különböző hagyományterületek/előadók/időszakok összehasonlító elemzése.

- Hagyomány és korszerűség kérdései a népzenei feldolgozások tükrében.

- Valamely kiemelkedő népzene/néptánc/néprajz kutató munkásságának elemzése.

Címkék