Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Tájékoztató a 2020/2021. tanév II. félévi vizsgaidőszakáról

2021. április 19.

Tisztelt Hallgatók!

 

A II. félév utolsó tanítási napja végzős hallgatóknak: 2021. április 30.

A II. félév utolsó tanítási napja alsóbb évfolyamos hallgatóknak: 2021. május 15.

A II. félévi vizsgaidőszakhoz a NEPTUN vizsgajelentkezést az alábbi időponttól lehet elkezdeni: 2021. április 26.

 

Kérjük Önöket, mivel főtárgyból lehetőség van idén megajánlott jegy adására, így a főtárgy vizsgáikat 2021. május 3-ig MINDENKI VEGYE FEL, az előzőleg kijelölt vizsgaidőponttól függetlenül. Amennyiben nem jelentkezik a vizsgára, úgy az oktatónak nincs módja jegyet adni a félévi munkájára.

 

A II. félévi vizsgaidőszak időtartama:

  • a végzős hallgatóknak: 2021. május 3–21.
  • záróvizsga időszak a végzős hallgatóknak: 2021. május 25. – június 5.
  • vizsga időszak alsóbb évfolyamos hallgatóknak: 2021. május 17. – június 5.

 

Vizsgákra való jelentkezés:

A NEPTUN tanulmányi rendszerben a hallgatók kötelező feladata, a rájuk vonatkozó kredithálóban szereplő vizsgaköteles tantárgy konkrét vizsgaidőpontjára való jelentkezés.

Amennyiben a hallgató nem jelentkezik a vizsgára, úgy az oktató vizsgalapján nem jelenik majd meg a neve, s ezzel az oktató számára azt jelzi, hogy a vizsgán nem kíván részt venni, így érdemjegyet sem kaphat, még akkor sem, ha megjelenik az oktató által megadott vizsgaidőpontban, mert az érdemjegyét sem az oktató, sem a tanulmányi ügyintéző nem tudja majd rögzíteni a rendszerben.

Kérjük, az Önökre vonatkozó kredithálóban (a beiratkozás tanéve) ellenőrizzék, hogy az adott félévben mely felvett tárgyaik vizsgakötelesek (természetesen a főtárgy is ide tartozik), és a lehető legkorábban próbálják megtervezni az egyéni vizsgaidőszakukat, a vizsgákra való NEPTUN jelentkezésekkel együtt. Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy csak az adott kurzust előzetesen felvett hallgató jelentkezhet egy vizsgára, illetve, hogy a jelentkezés szempontjából a szigorlattal záruló tantárgy is vizsgaként értelmezendő.

A vizsgák esetében a vizsga előtt 72 órával az adott vizsgára való jelentkezés lezárul, és aki nem jelentkezett egyetlen vizsgaidőpontra sem, attól a vizsgáztató tanár a vizsgát, (vagy új vizsgaidőpont meghirdetését) megtagadhatja. A vizsgarendet ITT találja.

A vizsgára való jelentkezéshez a technikai információ ITT található a Használati útmutatók alatt.

 

Összefoglalva a tennivalóikat:

  1. A kredithálójukban ellenőrizzék, mely felvett tárgyuk vizsgaköteles
  2. A NEPTUN-ban jelentkezzenek a vizsgára (főtárgyra 2021. május 3-ig, egyéb vizsgákra 72 órával előtte)

 

A könyvtári tartozások kiegyenlítésének végső határideje: 2021. június 4. Felhívjuk a végzős hallgatók figyelmét, hogy diplomát csak akkor állíthatunk ki, ha a végzős hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben fennálló tartozása. A „Tartozási lap” indításának kezdő határideje: 2021. május 25., indításának végső határideje: 2021. június 4. Diploma csak a tartozások rendezése után adható ki. A „Tartozási lap” elektronikusan indítható a NEPTUN Kérvénykezelő felületén.  

Kérjük azon végzős hallgatókat, akik nyelvvizsgával rendelkeznek, hogy a nyelvvizsga fotóját, scannelt változatát tanulmányi előadójuk részére eljuttatni szíveskedjenek, ill. egyeztessenek a személyes bemutatásról. A nyelvvizsga bemutatás határideje: 2021. június 4.

A diploma átadásról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető