Tájékoztató a 2022/2023. tanév I. félévi vizsgaidőszakához

2022. november 14.

Tisztelt Hallgatók!

 

Az I. félévi vizsgaidőszakhoz a vizsgákra 2022. december 9-től lehet jelentkezni.

A NEPTUN tanulmányi rendszerben a hallgatók kötelező feladata a rájuk vonatkozó kredithálóban szereplő vizsgaköteles tantárgy konkrét vizsgaidőpontjára való jelentkezés.

Amennyiben a hallgató nem jelentkezik a vizsgára, úgy az oktató vizsgalapján nem jelenik majd meg a neve, s ezzel az oktató számára azt jelzi, hogy a vizsgán nem kíván részt venni, így érdemjegyet sem kaphat, még akkor sem, ha megjelenik az oktató által megadott vizsgaidőpontban, mert az érdemjegyét sem az oktató, sem a tanulmányi ügyintéző nem tudja majd rögzíteni a rendszerben. Utólagos vizsgára jelentkezés, a vizsga időpontja után visszamenőlegesen, késedelmes vizsgafelvételi díj (vizsgánként 5.000 Ft) ellenében lehetséges.

Kérjük, az Önökre vonatkozó kredithálóban ellenőrizzék, hogy az adott félévben mely felvett tárgyaik vizsgakötelesek (természetesen a főtárgy is ide tartozik), és a lehető legkorábban próbálják megtervezni az egyéni vizsgaidőszakjukat, a vizsgákra való NEPTUN-jelentkezésekkel együtt. A kredithálóban a számonkérés („sz”) módjánál „v” betűvel jelöljük a tárgy adott félévi vizsgakötelezettségét. A több alkalmas vizsgák létszámbeállítással is működnek, így lehetséges, hogy közvetlenül a vizsga előtt az időpontok már elfogynak. A vizsgák esetében a vizsga előtt 72 órával az adott vizsgára való jelentkezés lezárul, és aki nem jelentkezett egyetlen vizsgaidőpontra sem, attól a vizsgáztató tanár a vizsgát (vagy új vizsgaidőpont meghirdetését) megtagadhatja.

Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy csak az adott kurzust előzetesen (szeptemberben) felvett hallgató jelentkezhet egy vizsgára, illetve, hogy a szigorlattal záruló tantárgyra is vizsgaként jelentkezni kell. A vizsgarend a honlapon ugyanott található, ahol az órarend. A vizsgára való jelentkezéshez a technikai információ a honlap NEPTUN menüpontjának „Használati útmutatók” része alatt található.

Összefoglalva a tennivalóikat:
1.) A kredithálójukban ellenőrizzék, mely felvett tárgyuk vizsgaköteles.
2.) A Vizsgarendben keressék meg ezen tárgyak vizsgaidőpontja(i)t.
3.) A NEPTUN-ban jelentkezzenek a vizsgára.

 

Az I. félévben végző hallgatóknak a szorgalmi időszak utolsó napja: 2022. december 2. (P), a vizsgaidőszak: 2022. december 5 – 2023. január 7. (H–Szo), a záróvizsga-időszak: 2023. január 9–20. (H–P).

Az általános szorgalmi időszak utolsó napja: 2022. december 16. (P)

Az általános vizsgaidőszak 2022. december 19-től 2023. január 28-ig tart.

Ismételt- és halasztott vizsgaidőszak különeljárási díjjal (6.000 Ft, 10.000 Ft): 2023. január 30. – február 7.

– lásd 2022/23. tanév rendje

 

Vizsgaköteles tárgyaknál vizsgajelentkezés hiányában jegy nem rögzíthető a Neptunban, a tárgy nem teljesített lesz, jegy helyett „letiltva” kerül be a tanulmányi rendszerbe. A tanulmányi átlagba elégtelen minősítéssel számítódik be.

 

A II. félév első tanítási napja: 2023. február 8. (szerda)

A regisztrációs és kurzusfelvételi időszak 2023. január 30-tól február 7-ig tart.

 

Ebben az időszakban minden hallgató köteles:

  • a NEPTUN-ban a II. félévre regisztrálni, vagyis bejelenteni, hogy aktív vagy passzív módon folytatja-e tanulmányait,
  • a NEPTUN-ban felvenni a tantárgyait.

 

Az ehhez szükséges útmutató tájékoztatást ITT találják.

 

A kreditátviteli kérelmek 2022. decembertől adhatók be (We. 013-as iroda), határidő: 2023. február 7. Határidő utáni kérelmet nem tudunk befogadni.

OTB kérelmek leadási határideje: 2023. február 3.

Tantárgyfelvételhez kapcsoló űrlapok és kérelmek leadási határideje: 2023. február 7.  

 

Sikeres vizsgákat kívánunk Önöknek!

 

Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető