Tájékoztató a 2023/2024. tanév I. félévi vizsgaidőszakához

2023. december 6.

Tisztelt Hallgatók!

 

Az I. félévi vizsgaidőszakhoz a vizsgákra jelentkezni 2023. december 11-től lehet.  

A NEPTUN tanulmányi rendszerben a hallgatók kötelező feladata a rájuk vonatkozó kredithálóban szereplő vizsgaköteles tantárgy konkrét vizsgaidőpontjára való jelentkezés.

Amennyiben a hallgató nem jelentkezik a vizsgára, úgy az oktató vizsgalapján nem jelenik majd meg a neve, s ezzel az oktató számára azt jelzi, hogy a vizsgán nem kíván részt venni, így érdemjegyet sem kaphat, még akkor sem, ha megjelenik az oktató által megadott vizsgaidőpontban, mert az érdemjegyét sem az oktató, sem a tanulmányi ügyintéző nem tudja majd rögzíteni a rendszerben. Utólagos vizsgára jelentkezés, a vizsga időpontja után visszamenőlegesen, késedelmes vizsgafelvételi díj (vizsgánként 5.000 Ft) ellenében lehetséges.

Kérjük, az Önökre vonatkozó kredithálóban ellenőrizzék, hogy az adott félévben mely felvett tárgyaik vizsgakötelesek (természetesen a főtárgy is ide tartozik), és a lehető legkorábban próbálják megtervezni az egyéni vizsgaidőszakukat, a vizsgákra való NEPTUN-jelentkezésekkel együtt. A kredithálóban a számonkérés („sz”) módjánál „v” betűvel jelöljük a tárgy adott félévi vizsgakötelezettségét. A több alkalmas vizsgák létszámbeállítással is működnek, így lehetséges, hogy közvetlenül a vizsga előtt az időpontok már elfogynak. A vizsgák esetében a vizsga előtt 72 órával az adott vizsgára való jelentkezés lezárul, és aki nem jelentkezett egyetlen vizsgaidőpontra sem, attól a vizsgáztató tanár a vizsgát (vagy új vizsgaidőpont meghirdetését) megtagadhatja.

Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy csak az adott kurzust előzetesen (szeptemberben) felvett hallgató jelentkezhet egy vizsgára, illetve, hogy a szigorlattal záruló tantárgyra is vizsgaként jelentkezni kell. A vizsgarend a honlapon ugyanott található, ahol az órarend. A vizsgára való jelentkezéshez a technikai információ a honlap NEPTUN használati útmutatók menüpontja alatt található.

Összefoglalva a tennivalóikat:

  1. A kredithálójukban ellenőrizzék, mely felvett tárgyuk vizsgaköteles
  2. A Vizsgarendben keressék meg ezen tárgyak vizsgaidőpontja(i)t
  3. A NEPTUN-ban jelentkezzenek a vizsgára

Az I. félévben végző hallgatóknak a szorgalmi időszak utolsó napja: december 8. (P), a vizsgaidőszak: december 11 – január 13. (H–Szo), a záróvizsga-időszak: január 15–26. (H–P).
Az általános szorgalmi időszak utolsó napja: 2023. december 20. (Sz)
Az általános vizsgaidőszak 2023. december 21-től 2024. január 27-ig tart.
Ismételt- és halasztott vizsgaidőszak különeljárási díjjal (6.000 Ft, 10.000 Ft): 2024. január 29 – február 10.
(lásd a 2023/24. tanév rendjében)

Vizsgaköteles tárgyaknál vizsgajelentkezés hiányában jegy nem rögzíthető a NEPTUN-ban, a tárgy nem teljesített lesz, jegy helyett „letiltva” kerül be a tanulmányi rendszerbe. A tanulmányi átlagba elégtelen minősítéssel számítódik be.

A II. félév első tanítási napja: 2024. február 5. (H)
A regisztrációs és kurzusfelvételi időszak 2024. január 29-től február 4-ig tart.

Ebben az időszakban minden hallgató köteles:

  • a NEPTUN-ban a II. félévre regisztrálni, vagyis bejelenteni, hogy aktív vagy passzív módon folytatja-e tanulmányait,
  • a NEPTUN-ban felvenni a tantárgyait.

Az ehhez szükséges útmutató tájékoztatást ITT találják.

A kreditátviteli kérelmek januártól adhatók be a NEPTUN-on keresztül, határidő: 2024. február 9. Határidő utáni kérelmet nem tudunk befogadni.
OTB kérelmek leadási határideje: 2024. február 5.
Tantárgyfelvételhez kapcsoló űrlapok és kérelmek leadási határideje: 2024. február 7.

 

Sikeres vizsgákat kívánunk Önöknek!

 

Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető