Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Tájékoztató a diákigazolványok és diákigazolvány-matricák érvényességéről

2021. október 19.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos – jelenlegi és várható – szabályozásra való tekintettel az előző, 2020/2021. tanév tavaszi féléves matricák, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében 2021. október 31-ig érvényesek. E határidőt követően csak az aktuális, 2021/2022. tanév őszi féléves matricával ellátott diákigazolványok jogosítanak a diákkedvezmények igénybevételére.

Az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan 2021. február 12. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 63/2021. (II.12.) Kormányrendelet, miszerint a veszélyhelyzet ideje alatt a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok – ideértve különösen a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is – a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.

A fent említett rendelkezés mindazon aktív vagy lezárt jogviszonnyal rendelkező hallgatókra (a jogviszony lezárása a 2019/2020. tanévben történt), és a 2020/2021. tanév I. félévében passzív félévvel rendelkező hallgatókra vonatkozik, akinek a diákigazolványára a 2019/2020 I. féléves vagy 2019/2020 II. féléves vagy 2020/2021 I. féléves érvényesítő matrica került felragasztásra.

A 2020/2021. tanév II. féléves felsőoktatási érvényesítő matricával ellátott diákigazolványokkal igénybe vehető kedvezményekre való jogosultság vége, a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően 2021. október 31.

Azon hallgatók részére, akiknek:

  • bármilyen okból nem sikerült diákigazolvány-igénylést beküldeni, de aktív jogviszonnyal és képzéssel, valamint aktív félévvel rendelkeznek, vagy 
  • a hallgató jogviszonya és féléve aktív, de az előző félévekben passzív félév miatt sem a 2019/2020. I. féléves, sem a 2019/2020. II. féléves, sem a 2020/2021. I. féléves matrica nem került felragasztásra a diákigazolványára, 

az OKTIG rendszerből szükséges a megfelelő igazolást kiállítani (technikai igazolás). Az igazolásokat a közlekedési szolgáltatók továbbra is elfogadják akkor is, ha nyomtatott aláírást és pecsétet tartalmaznak, mivel azokat az aláírás, pecsételés után szkennelve küldték meg a jogosultaknak. 

A közlekedési szolgáltatók az igazolást elektronikus formában (pl. mobilon felmutatva) nem fogadják el, ezért mindenképpen ki kell nyomtatni az igazolást az utazási kedvezmény igénybevételéhez. Lejárt érvényességű igazolással nem lehet igénybe venni az utazási kedvezményeket, az igazolások továbbra is csak a jogszabály rendelkezése szerinti időtartamig (a kiállítástól számított 60 napig) érvényesek.

Az egészségügyi szolgáltatásra (TB) való jogosultság nem hosszabbodik meg a fenti rendelkezések nyomán, tekintettel arra, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény ezt a jogosultságot a diákigazolványra való jogosultsághoz és nem a diákigazolvány érvényességéhez köti.