A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Tájékoztató a Neptunon keresztül leadandó OTB kérelmekkel kapcsolatban

2022. január 6.

A kérelmek beadása a Neptunon keresztül a Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen történik.

 

Beadható kérelmek:

Kérelem neve a Neptunban:Ügytípus:Csatolandó dokumentumok:Határidő:
OTB – kedvezményes tanulmányi rend engedélyezésére irányuló kérelemkedvezményes tanulmányi rend

(Figyelem! Kizárólag az adott félév tantárgyainak felvétele után indítható)

(lásd: TVSZ 42. §)

minden olyan vélemény/ajánlás/javaslat/hozzájárulás/igazolás, amely alátámasztja a kérelmet (pl. munkáltatói igazolás, egészségügyi dokumentumok, egyéb alátámasztó dokumentumok)2022. szeptember 9.
OTB – a képzési idő leszállítására irányuló kérelema képzési idő leszállítása (évösszevonás)

(lásd: TVSZ 8. § (4))

tanszékvezetői hozzájárulás, főtárgytanári ajánlás2022. szeptember 9.
OTB – a hallgatói jogviszony első félév sikeres teljesítését megelőző szüneteltetésére irányuló kérelema hallgatói jogviszony első félév sikeres teljesítését megelőző szüneteltetése (passzív kezdés)

(Figyelem! Kizárólag hallgatói jogviszony létesítése után indítható)

(lásd: TVSZ 22. § (4))

tanszékvezetői hozzájárulás2022. szeptember 9.
OTB – a hallgatói jogviszony váratlan ok miatti szüneteltetésére irányuló kérelema hallgatói jogviszony szüneteltetése váratlan ok (szülés, baleset, betegség, katonai szolgálat stb.) miatt

(lásd: TVSZ 23. §)

orvosi igazolás (vagy ha az ok nem függ össze orvosi kezeléssel, akkor más megfelelő igazolás)főszabály szerint legkésőbb az ok beálltát követő 15. nap
OTB – a megengedhető hiányzás mértékének megnövelésére irányuló kérelema megengedhető hiányzás mértékének megnövelése fel nem róható, el nem hárítható, súlyos ok esetén

(lásd: TVSZ 44.§ (5))

orvosi igazolás (vagy ha az ok nem függ össze orvosi kezeléssel, akkor más megfelelő igazolás)főszabály szerint legkésőbb az ok beálltát követő 15. nap
OTB – kivételes távolmaradás engedélyezésére irányuló kérelemkivételes távolmaradás

(lásd: TVSZ 44.§ (7))

tanszékvezetői és főtárgytanári javaslatlegkésőbb a távollét időtartamának kezdete előtti 15. nap

 

  • Az ügytípusonként eltérő, kötelezően csatolandó hozzájárulásokat, igazolásokat az elektronikus beadáskor kell csatolni.
  • A beadott kérelmek a Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények fülön láthatóak.
  • A beadás után „ügyintézés alatt” státuszúak lesznek a kérvények a döntésig.
  • Ha a kérelem hiányos, vagy az OTB úgy látja, hogy a megalapozott döntéshez további információkra, dokumentumokra van szükség, hiánypótlást kérhet. A hiánypótlásra nyitva álló határidő nem számít bele az adott ügy ügyintézési határidejébe.
  • A kérelmet az OTB főszabály szerint a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el (ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden esetben ennyit kell várni a döntésre).
  • A döntések a Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények fülön láthatóak.
  • A döntések a Neptunban: elfogadva, elutasítva, vagy részben elfogadva státuszúak lehetnek.
  • A hivatalos, papíralapú határozatot a saját tanulmányi előadójától veheti majd át.

 

Kérdés vagy probléma esetén forduljon az Oktatási és Tanulmányi Bizottság titkárához:

Tötös Krisztina
+36 30 0196071
otb[kukac]zeneakademia.hu