Tájékoztató az oktatóknak a diplomakoncertek, diplomavizsgák és a 2020. évi felvételi eljárás megszervezéséről

2020. április 30.

Kedves Kollégák!

 

Az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szenátusa a veszélyhelyzet idejére kiadott kormányrendelet nyomán meghozott határozatában részletesen meghatározza a 2019/2020. tanév II. félévében a vizsgák, szigorlatok, komplex szigorlatok, zárószigorlatok, a zárótanítás, a diplomavizsga, valamint a záróvizsgák (diplomahangverseny) módjait, továbbá a szakdolgozat, a portfólió benyújtásának és védésének, valamint a komplex szóbeli, illetve komplex tanári vizsgák megtartásának módjait, továbbá rögzíti a 2020. évi felvételi eljárásrendjét.

 

I. Vizsga- és gyakorlati jegyek beírása

A kialakult veszélyhelyzet miatt a tanév rendjének vizsgaidőszakokra és záróvizsgaidőszakokra vonatkozó elemei nem változtak.

 

1. Gyakorlati jegyek beírása

A gyakorlati jegyek beírásának a szorgalmi időszak végéig meg kell történnie. A végzős hallgatók esetében (BA III, MA II.) 2020. május 16, a nem végzős hallgatók esetében 2020. június 1. a jegybeírás határideje. (Figyelem! Az osztatlan képzésben részt vevők esetében a végzés éveként az összefüggő tanítási gyakorlat lezárásának a félévét kell figyelembe venni.)

 

2. Vizsgák szervezése, a vizsgajegyek beírása

A vonatkozó szenátusi határozat alapján a vizsgák teljesítésének módjai a következők:

 • A gyakorlati főtárgyvizsga esetén a főtárgy oktatója által megajánlott érdemjeggyel, elméleti, valamint zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet főtárgy vizsga esetén a főtárgyért felelős tanszékvezető vagy az általa kijelölt tanszéki csoportvezető döntése alapján elektronikus úton beküldendő feladatok, online vizsgafeladatok, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával teljesíthetők.
 • Más vizsgák esetében, ha a hallgató teljesítménye a félévközi teljesítmény alapján értékelhető, megajánlott jeggyel, ellenkező esetben írásbeli, elektronikus úton beadandó feladattal, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával teljesíthetők.
 • A szigorlatok, komplex szigorlatok, és zárószigorlatok esetében a félév az adott szigorlatért felelős tanszékvezető (vagy az általa kijelölt tanszéki csoportvezető) döntése alapján elektronikus úton beküldendő feladatok, online vizsgafeladatok, illetve videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával teljesíthetők.
 • A zárótanítások videókonferencia keretében megvalósuló szóbeli vizsgával teljesíthetők.

A vizsgajegyek beírásának a vizsgaidőszakban kell megtörténnie: a végzős hallgatók (BA III, MA III) esetében 2020. május 23-ig, a nem végzős hallgatók esetében legkésőbb 2020. június 6-ig, kell jegyet adni.

A Neptun rendszer sajnos nem ismeri a veszélyhelyzet fogalmát, ezért fontos, hogy a hallgatók feljelentkezzenek a tanszékvezetők által kijelölt vizsgaidőpontokra, és az oktatók a vizsgajegyeket a kijelölt vizsganapokon írják be.

 

II. Diplomakoncertek, diplomavizsgák

A diplomahangversenyek teljesítésére kétféle módon biztosít lehetőséget az Egyetem, melyek közül a nyilatkozattal választhattak végzős hallgatóink. A tanulmányi kötelezettségek teljesítése, a bírálat és minősítés szempontjából a két vizsgamód teljesen egyenértékűnek minősül.  A két lehetőség: a diplomaműsor egyetem épületén kívüli videófelvételének feltöltése, vagy helyszíni diplomahangverseny.

 

A Szenátusi határozat alóli kivételek:
 • Az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet szakirányain, valamint a zeneszerző mesterképzési szakon és specializációin a diplomahangverseny csak a diplomakompozíciók kottaanyagának elektronikus úton történő benyújtásával teljesülhet, de a zeneszerző mesterképzési szakon és specializációin – a hallgató választása alapján – lehetőség van a járványhelyzet megszűnése után helyszíni diplomahangverseny megtartására is.

 • A karmester mesterképzési szak, a kóruskarnagy mesterképzési szak, valamint a zeneművésztanár szak kóruskarnagyművész-tanár szakirányának hallgatói kizárólag a járványhelyzet megszűnése után, az eredeti körülmények között teljesíthetik diplomahangversenyüket, diplomavizsgájukat.

 • Az előadó-művészet alapképzési szak jazzhangszeres és jazzének szakirányai, az egyházzene-művész mesterképzési szak, valamint a kamarazene-művész szakirányú továbbképzési szakok hallgatóinak diplomahangversenyére, továbbá az osztatlan tanárképzések hallgatóinak diplomavizsgáira

 • Azok a hallgatók, akik kiválósági alapon nagytermi diplomahangversenyre jogosultak, és ezt az igényüket fenntartják, a járványhelyzet megszűnése után az eredeti körülmények között is teljesíthetik diplomahangversenyüket.

 

1. Diplomahangverseny, diplomavizsga videófelvételének feltöltése

A videóelvételek benyújtását az Egyetem számára elérhető feltöltéssel kell teljesíteni az Office 365 OneDrive videómegosztás használatával. A OneDrive használatával kapcsolatban ITT talál tájékoztatót.

A vizsgára bocsátásra és bírálatra az a felvétel alkalmas, amely megfelel a hallgatók számára közzétett technikai követelményeknek. Hangfelvételeket és más formátumú videókat az Egyetem az értékelés során nem vesz figyelembe.

A felvétel műszaki-technikai minősége az értékelést nem befolyásolhatja.

A felvételek hossza:

 • A BA hallgató feltölthető diplomakoncertjének időtartama: maximum 20 perc.
 • Az MA hallgató feltölthető diplomakoncertjének időtartama: minimum 30 perc, maximum: 40 perc.
 • Az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók diplomavizsgájának időtartama: maximum 30 perc.


A feltöltésre 2020. április 29-től 2020. május 30. 24.00 óráig van lehetőség.

A vizsgabizottságok érdemjeggyel értékelik a hallgató teljesítményét. Ennek határideje: 2020. június 5. 24 óra. A bizottság által adott érdemjegyet a záróvizsga bizottság elnöke e-mailben juttassa el a tanszéki ügyintézőjének néhány mondatos szöveges értékeléssel és a záróvizsga bizottság tagjainak megnevezésével együtt. A záróvizsga jegyzőkönyvet ezen adatok alapján lehet csak elkészíteni. (Figyelem! Záróvizsga jegy hiányában a hallgató nem kaphat diplomát!)

 

2. Helyszíni diplomahangverseny

A Szenátusi határozat szerint a diplomahangverseny a hallgató választása alapján megvalósulhat a diplomahangverseny műsorának az Egyetem épületében történő előadásával is.

Az Egyetem főépületében a diplomahangversenyeket a veszélyhelyzet időszakában a hallgató és legfeljebb 1 fő zongorakísérő személyes jelenléte mellett szervezzük meg úgy, hogy a vizsgát – azzal egyidejűleg – a vizsgabizottság tagjai az interneten közvetítve követik. A zongorakísérő csak az Egyetem oktatója lehet. A diplomakoncert nem nyilvános, így további személyek a vizsgát az interneten sem követhetik. A diplomahangversenyről a hallgató ilyen igénye esetén egykamerás felvétel készül, melyet az Egyetem a hallgatók számára önköltségi áron biztosít.

A diplomahangversenyek lebonyolításának helyszíne BA hallgatók esetében a Solti György Kamaraterem, MA hallgatók esetében a Nagyterem. A diplomahangversenyeket tömbösítve, az Egyetem által készített szigorú beosztási rend szerint bonyolítja le az Egyetem.

 

A diplomahangversenyek hossza:

 • A BA hallgató diplomakoncertjének maximális időtartama: 20 perc, plusz próba és bejátszási lehetőség: 20 perc.
 • Az MA hallgató diplomakoncertjének időtartama: minimum 30 perc, maximum 40 perc; plusz próba és bejátszási lehetőség: 40 perc


Az egyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben a hallgatók és a vizsga további résztvevői ne legyenek veszélyben, és erről a hallgatók részletes tájékoztatást kaptak.

A helyszíni diplomahangversenyek jegyzőkönyveinek elkészítése érdekében kérem, hogy a záróvizsga bizottság elnöke bizottság által adott érdemjegyet – rövid szöveges értékeléssel és a bizottsági tagok felsorolásával – e-mailben juttassa el a tanszéki ügyintézőjének.

 

3. A záróvizsgák egyéb speciális követelményei

A szakdolgozatot, portfóliót kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, azzal, hogy a járványhelyzet elmúltával a szakdolgozat, portfólió papíralapú benyújtását pótolni kell. A szakdolgozat, portfólió védése, a komplex szóbeli vizsga, valamint a komplex tanári vizsga videókonferencia keretében teljesül. Szintén kizárólag elektronikus úton van lehetőség a szakdolgozattal, portfólióval kapcsolatos betekintésre.

A végzős hallgatók záróvizsga-időszaka: 2020. május 25. – június 6. A Zenetudományi Tanszék esetében a záróvizsga-időszak vége: 2020. június 12.

 

III. Felvételi vizsgák

A bevezetőben hivatkozott szenátusi határozat értelmében a veszélyhelyzet idején a felvételi vizsgákat a jelentkezők személyes jelenléte nélkül szervezzük meg. A felvételi vizsgák nem nyilvánosak.

 

1. Videó-felvételek feltöltése

A felvételi vizsgák főtárgyi anyagait a jelentkezőnek az egyetem által megküldött tájékoztatóban megjelölt tárhelyre kell feltöltenie. A feltöltött videófelvételekkel szemben támasztott technikai elvárások megegyeznek a diplomafelvételek követelményeivel.

A videófelvételek feltöltési határideje: 2020. június 5.

A vizsgabizottságok tagjai a tanszéki ügyintézőktől június 6-án megkapják a videók elérhetőségét és a pontozólapokat

 

2. Vizsga online videó-konferencián keresztül

Azokból a felvételi tárgyakból, melyekből online videó-konferenciára kerül sor, a felvételiző értesítést kap az Egyetem Oktatási és Tanulmányi Osztályától arra vonatkozóan, hogy mikor kerül sor a jelentkező szóbeli meghallgatására. A videó-konferenciát Skype-on keresztül szervezzük meg, a technikai lebonyolításért a jelentkezők címeinek ismeretében az érintett tanszékvezetők a felelősek. A jelentkezőket kértük, hogy Skype-címüket – az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében – a saját vezeték- és keresztnevéből állítsák elő, továbbá a regisztrációhoz a saját, a felvi.hu-n is használt email-címét használja. A Muzikológia BA és a Muzikológus MA szakokra jelentkezők esetében a főtárgyas szóbeli felvételi vizsga a Zoom alkalmazáson keresztül történik.

A szóbeli felvételi vizsga kezdetén a felvételizőnek igazolnia kell személyazonosságát, kérjük, hogy a vizsgabizottság elnöke kérje meg a felvételizőt arra, hogy mutassa be a személyi igazolványát, vagy útlevelét. A felvételi vizsga során meg kell bizonyosodni arról, hogy a felvételiző adja a válaszokat, segítséget nem vesz igénybe. A vizsga során fejhallgató, vagy mobiltelefon-headset használata nem megengedett. Az online szóbeli felvételi vizsgáról felvétel semmilyen formában nem készíthető, arról felvételt az Egyetem sem készít.

 

3. Vizsgaidőpontok, határidők tanszéki bontásban

Kérjük, hogy a választott szakokat, szakirányokat meghirdető tanszékek által megadott határidőket tartsa be. Ezek az alábbiak:

 

1.) A hangszeres és énekes előadóművészeti szakokon (ahol a főtárgyra kerül sor először):

 • A főtárgyi anyag feltöltési határideje: 2020. június 5. 24:00 óra. A főtárgytanárok pontozásának határideje: 2020. június 10.
 • A tanszékvezető (vagy a bizottság elnöke) megküldi a főtárgyi pontozás eredményét a tanszéki ügyintézőnek. Határidő: 2020. június 10. 24 óra.
 • Elméleti felvételik (szóbeli vizsgák, videó-konferencia) 2020. június 16-tól (a személyre szóló értesítésben megadott időpontban).

 

2.) A Zeneszerzés Tanszéken:

 • Zeneelmélet-szolfézs felvételik (szóbeli vizsgák) 2020. május 26. – június 2.
 • A továbbjutó felvételizők főtárgyi anyagainak feltöltési határideje: 2020. június 3-tól június 7-ig.
 • Népzene felvételi: 2020. június 8-9.
 • A feltöltött anyagok értékelésének időszaka: 2020. június 8–14.
 • Skype-interjúk, felvételi kompozíciós feladatok ellenőrzése (elektronikus zenei médiaművészet szakirány): 2020. június 15–27.
 • Felvételi bizottság pontszám-egyeztetésének határideje: 2020. június 28.

 

3.) A Karmester és Karvezető Tanszéken:

 • A melléktárgyi anyag (zongora, magánének) felvételének feltöltési határideje: 2020. május 25. 24:00 óra.
 • Elméleti felvételik (szóbeli vizsgák, videó-konferencia): 2020. május 26-tól június 9-ig (a személyre szóló értesítésben megadott időpontban).
 • Elméleti és melléktárgyi pontozási határidő: 2020. június 9. 24:00 óra
 • A főtárgyi anyag felvételének feltöltési határideje: 2020. június 15. 24:00 óra.
 • Főtárgyi pontozási határidő: 2020. június 22. 24:00 óra
 • Pontszám-egyeztetések, tanszéki ponthúzó: 2020. június 28.

 

4.) A Zenetudományi Tanszéken:

 • A Muzikológia BA felvételi dolgozat elektronikus leadásának határideje: 2020. június 15. 24:00 óra,
 • Muzikológia BA és a Muzikológus MA írásbeli felvételi: 2020. június 26. 10:00 órától,
 • Muzikológia BA szóbeli felvételi (videó-konferencia), szolfézs-zeneelmélet-népzene: 2020. június 29. hétfő 10:00 órától,
 • Muzikológus MA szóbeli felvételi (videó-konferencia), zenetörténet főtárgy: 2020. június 30. kedd 10:00 órától.
 • Muzikológia BA szóbeli felvételi (videó-konferencia), zenetörténet főtárgy és idegen nyelv: 2020. július 1. szerda 10.00 órától.

 

5.) A Népzene Tanszéken:

a) A Népzene BA és osztatlan hangszeres/énekes–hangszeres szakpárok esetében:

 • A főtárgyi anyag felvételének feltöltési határideje mindkét szakpárra vonatkozóan: 2020. május 28., 24:00 óra,
 • Főtárgytanárok pontozási határideje: 2020. június 5.
 • Elméleti írásbeli: 2020. június 16.
 • Elméleti felvételik (szóbeli vizsgák, videó-konferencia): 2020. június 20-tól (a személyre szóló értesítésben megadott időpontban).

b) A Népzene osztatlan hangszeres/énekes–népzeneelmélet szakpárok esetében:

 • A főtárgyi anyag felvételének feltöltési határideje mindkét szakpárra vonatkozóan: 2020. május 28, 24:00 óra,
 • Főtárgytanárok pontozási határideje: 2020. június 5.
 • A Népzeneelmélet főtárgyból a beadandó feladat elektronikus leadásának határideje: 2020. június.11, 24:00 óra,
 • Szolfézs-zeneelmélet írásbelik: 2020. június.16. 
 • Népzeneelmélet főtárgy írásbeli: 2020. június 18.
 • Népzeneelméleti főtárgy felvételik (szóbeli vizsgák, videó-konferencia): 2020. június 20-tól (a személyre szóló értesítésben megadott időpontban)

 

6.) A Jazz Tanszéken:

 • A főtárgyi anyag feltöltési határideje: 2020. május 25. 24:00 óra.
 • Főtárgyas felvételi vizsgák:
  -   2020. május 26. jazzének,
  -   2020. május 27. jazz-zongora, jazz-zeneszerzés, jazzbasszusgitár, jazzbőgő,
  -   2020. május 28. jazzgitár, jazzdob, jazzszaxofon, jazztrombita, jazzharsona
 • A főtárgytanárok pontozási határideje: 2020. június 2.
 • Főtárgyi pontszám-egyeztetések: 2020. június 5.
 • Elmélet és prozódia felvételik (szóbeli vizsgák, videó-konferencia): 2020. június 8–12. (a személyre szóló értesítésben megadott időpontban)
 • Pontszám-egyeztetések, tanszéki ponthúzó: 2020. június 19.

 

7.) Az Egyházzene Tanszéken:

a) BA felvételi mindkét szakirányon:

 • A zongora felvételi anyag feltöltési határideje: 2020. június 5. 24:00
 • Főtárgy szóbeli felvételi (videó-konferencia keretében): 2020. június 10. (szerda) 9:00
 • Szolfézs-zeneelmélet-népzene elméleti felvételik (szóbeli vizsgák, videó-konferencia): 2020. június 16-tól (a személyre szóló értesítésben megadott időpontban).
 • 2020. június 16-tól – a Zeneelméleti Tanszék beosztása szerint

b) MA felvételi mindkét szakirányon:

 • Főtárgy szóbeli felvételi (videó konferencia keretében; gregorián/graduál, népének, egyházzene irodalom, liturgika, szakmai nyelv, zeneismeret): 2020. június 17. (szerda) 10:00 óra
 • Karvezetés tárgy (Kóruskarnagy szakirányon): a főtárgy szóbeli keretében
 • Orgona szakirányon a felvételi anyag feltöltésének határideje: 2020. június 5. 24:00


Az egyetemi ponthúzó értekezlet időpontja 2020. július 3. 10:00 óra.

 

IV. Technikai támogatás

A vizsgákkal, diplomakoncertekkel, felvételi vizsgákkal kapcsolatos technikai problémák megoldása érdekében az Informatikai Osztály (kotschy.zoltan[kukac]zeneakademia.hu) és az Aviso Stúdió (lakatos.gergely[kukac]zeneakademia.hu) munkatársai állnak rendelkezésükre.

 

V. Adatkezelési tájékoztató

Mind az 1. pont szerinti Diplomahangverseny Felvételének feltöltése esetében a feltöltött anyagokat, mind a 2. pont szerinti helyszíni diplomahangverseny esetében az esetlegesen készülő felvételt az Egyetem kizárólag a záróvizsga megtartása, lebonyolítása érdekben kezeli és tárolja kizárólag archiválási céllal.  A felvételek hozzáférését a vizsgabizottság tagjai más, külső személy számára nem tehetik lehetővé.

Az Egyetem 2020. évi általános felvételi eljáráshoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatója ITT érhető el.

 

Budapest, 2020. április 30.

 

Dr. Kutnyánszky Csaba s.k.
oktatási rektorhelyettes