A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Tájékoztató diplomakoncertek és diplomavizsgák felvételeinek feltöltéséről

2021. március 18.

I. Felvételekkel kapcsolatos technikai feltételek

A vizsgára bocsátásra és bírálatra az a Felvétel alkalmas, amely megfelel az alábbi technikai követelményeknek. Hangfelvételeket és más formátumú videókat az Egyetem az értékelés során nem vesz figyelembe.

1.) A beküldött Felvételnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a vizsgakövetelményeket teljesítő személye, előadásának hitelessége kétséget kizáróan megállapítható legyen.

2.) A Felvétel kizárólag szerkesztés nélkül, az adott mű/tétel egyazon folyamatában rögzített előadását tartalmazhatja; adott előadáson belül a Felvétel utólagos, bármilyen technológiájú szerkesztése, vágása, egyéb utómunkálata mind képben, mind hangban nem megengedett.

3.) A Felvétel képi kompozíciója feleljen meg az alábbiaknak:

  • képformátum lehetőség szerint fekvő (a kép vízszintes oldala hosszabb, mint a függőleges),
  • a vizsgázó a kép középső tartományára essen, az arca és a kezei egyaránt jól láthatóan, fókuszban látszódjanak,
  • az ellenfényben rögzített felvétel kerülendő (a fő fényforrás a kamera mögött, a vizsgázóval szemben legyen),

4.) A Felvétel hangján a vizsgakövetelményeket teljesítő hangszere jól hallható, külső, illetve technikai zajoktól a Felvétel teljes időtartama alatt jól elkülöníthető legyen,

5.) Az elfogadott file-formátum: mp4.

Kérjük a hallgatókat, hogy a felvételek elkészítése során is szíveskedjenek a járványügyi előírásokat betartani, figyelemmel arra is, hogy ez mindenkinek a saját személyes felelőssége.

 

II. Felvételek hossza és feltöltése

A BA hallgató feltölthető diplomakoncertjének időtartama maximum 30 perc.
Az MA hallgató feltölthető diplomakoncertjének időtartama: minimum 45 perc, maximum: 60 perc.
Az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók diplomavizsgájának időtartama szakonként maximum 30 perc.

A Felvételek benyújtását az Egyetem számára elérhető feltöltéssel kell teljesíteni az Office 365 OneDrive videómegosztás használatával. Az Office 365 OneDrive videómegosztás használatával kapcsolatos technikai információk elérhetőek az ITT megtalálható Útmutatóban. A feltöltésre kerülő Felvételnek olyannak kell lennie, hogy abból a hallgató személyazonossága a felvétel teljes hossza alatt hitelt érdemlően megállapítható legyen. A vizsgára bocsátásra és bírálatra emellett az a Felvétel alkalmas, amely megfelel az Útmutatóban/fenti I. pontban szereplő technikai követelményeknek.

Az elkészített megosztást minden esetben kérjük a feltöltő hallgató által visszaellenőrizni. A megosztásokat a vizsgaidőszak végéig, azaz 2021. június 5. napjáig szükséges fenntartani azzal, hogy a megosztásokat a feltöltés után megváltoztatni nem lehet.

A Felvétel előírt feltételeknek való megfelelését az Egyetem jogosult ellenőrizni. A vizsgára bocsátásra és bírálatra alkalmas Felvétel műszaki-technikai minősége az értékelést nem befolyásolja.

Kérjük a hallgatókat, hogy a felvételek elkészítése során is szíveskedjenek a járványügyi előírásokat betartani, figyelemmel arra is, hogy ez mindenkinek a saját személyes felelőssége.

A felvételkészítéssel kapcsolatos konzultációra az oktatastechnika[kukac]zeneakademia.hu címen van lehetőség. A felvételek feltöltésével kapcsolatban további technikai segítséget az itsupport.zarovizsga[kukac]zeneakademia.hu email-címen, vagy munkanapokon 9.00–17.00 óra között az (1) 462-4606 telefonszámon kérhet.

 

III. Határidők

A feltöltésre a BA, az MA hallgatók és az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók esetében egyaránt 2021. május 5. napján 00.00 órától 2021. május 25. 24.00 óráig van lehetőség.