Tájékoztató hallgatóink számára a kötelező átsorolásról és a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének maximális időtartamáról

2020. április 23.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel, kormányrendelet alapján, a kötelező átsorolással és a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének maximális időtartamával kapcsolatos szabályok módosultak.

 

1. A 2019/2020. tanév II. félévét nem kell figyelembe venni a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének időtartamáról szóló szabály (HKR Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 22. § (1) bekezdés első mondata) szempontjából.

Az eredeti szabály szerint a hallgatói jogviszony legfeljebb 2 félévig szüneteltethető egybefüggően. A mostani engedmény szerint, ha egy hallgató ebben a félévben passzív, az nem számít bele a 2 félévbe.

 

2. A HKR Térítési és Juttatási Szabályzat 7. § (1) bekezdésben szereplő kötelező átsorolásra a 2019/2020. tanév végén nem kerül sor.

Az eredeti szabály szerint a tanév végén át kell sorolni önköltséges képzésre azokat az állami ösztöndíjas aktív hallgatókat, akik két utolsó aktív félévükben nem szereztek meg a szabályzatban előírt kreditet, és/vagy nem érték el a szabályzatban meghatározott tanulmányi átlagot. A mostani engedmény szerint ilyen átsorolásra egyetlen hallgató esetében sem fog sor kerülni.

 

Budapest, 2020. április 23.